Cần Thơ đảm bảo thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật

(PLVN) -Hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam, toàn TP Cần Thơ đã nỗ lực tổ chức nhiều hoạt động trên tinh thần lan tỏa, nâng cao nhận thức pháp luật cho người dân. Theo đó, quán triệt các đơn vị phải bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất, thiết thực, tiết kiệm và hiệu quả. Đặc biệt, phải phù hợp với đặc điểm, điều kiện thực tế của từng cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, địa phương.

Cần Thơ đảm bảo thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật

Đưa luật mới đến gần dân

Xác định việc học tập, tìm hiểu pháp luật trở thành công việc tự thân, hằng ngày của mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể. Các ban, ngành đoàn thể trên địa bàn TP Cần Thơ không ngừng tạo sức lan tỏa sâu rộng trong đời sống về tinh thần thượng tôn Hiến pháp, pháp luật. Qua đó, giúp giáo dục, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân.

Để mọi người dân ở thành phố hay nông thôn đều có thể tiếp cận pháp luật, trong chuỗi các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam, ngành Tư pháp Cần Thơ sẽ phổ biến và truyền thông rộng rãi về chủ đề, khẩu hiệu, mục đích, ý nghĩa Ngày Pháp luật qua Cổng thông tin điện tử của thành phố, Cổng thông tin điện tử của Sở, ban, ngành, địa phương. Xây dựng chuyên mục “Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam” qua Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Xây dựng chuyên trang tuyên truyền Ngày Pháp luật Việt Nam qua Báo Cần Thơ, Báo Pháp luật Việt Nam. Tổ chức treo băng rôn, pa-nô, áp phích… tuyên truyền tại trụ sở cơ quan, đơn vị, trường học, các tuyến đường trung tâm từng địa bàn.

Luật An ninh mạng chỉ mới có hiệu lực từ ngày 1/1/2019 nên còn quá xa lạ đối với cán bộ và người dân. Nhiều người chỉ nghe đến tên vẫn chưa biết các quy định cụ thể như thế nào. Từ đó dẫn đến nhiều người sử dụng mạng xã hội, các trang thông tin nhưng vẫn chưa hiểu cặn kẽ quy định pháp luật về vấn đề này. Để Luật An ninh mạng đến gần hơn với bà con nhân dân, Sở Tư pháp Cần Thơ sẽ phối hợp với Công an TP, Sở TT&TT, UBND các quận, huyện tổ chức thi tìm hiểu Luật An ninh mạng cho các đối tượng liên quan trên địa bàn. Qua đó, kỳ vọng sẽ kéo giảm những hành vi vi phạm về an ninh mạng. 

Bên cạnh đó, nhằm nâng cao nhận thức và hiểu biết về các quy định pháp luật cần thiết trong đời sống cho thanh thiếu niên, học sinh, TP Cần Thơ sẽ tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức pháp luật cho học sinh các Trường THPT, học viên Trung tâm giáo dục thường xuyên và học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

Tìm “lời giải” cho công tác xây dựng cấp xã chuẩn tiếp cận pháp luật

Ngoài ra, xác định công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật là lĩnh vực quan trọng của ngành tư pháp. Các ngành, các cấp đều tập trung thực hiện nhiệm vụ chính trị quan trọng này. Tuy nhiên, thực tế công tác tuyên truyền ở nhiều xã, phường thị trấn chưa hiệu quả ảnh hưởng đến việc đạt chuẩn tiếp cận pháp luật của địa phương.

Theo đó, Sở Tư pháp Cần Thơ dự kiến sẽ tổ chức Tọa đàm “Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, công tác xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật” để bàn bạc, thảo luận tìm “lối đi” mới, quản lý, khai thác hiệu quả mô hình Tủ sách pháp luật, và tìm ra các hình thức tuyên truyền hiệu quả, thiết thực mang pháp luật đến gần dân, góp phần xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

Trong công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật quan trọng nhất vẫn là nhân tố con người. Trong đợt hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam, TP Cần Thơ cũng tăng cường tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ đối với Báo cáo viên pháp luật. Theo đó, sẽ trang bị cho báo cáo viên những kỹ năng, nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật.

Ngoài ra, TP Cần Thơ sẽ quán triệt, phổ biến nội dung chính sách, quy định mới, nhất là nội dung các luật được Quốc hội thông qua trong năm 2019. Tập trung phổ biến, tuyên truyền các lĩnh vực pháp luật liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, khởi nghiệp, quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp, lao động, bảo vệ môi trường, bảo đảm vệ sinh, an ninh, an toàn trường học; phòng, chống tham nhũng, lãng phí, khiếu nại, tố cáo; phòng, chống xâm hại phụ nữ và trẻ em, bạo lực học đường, bạo lực gia đình, tội phạm, các tệ nạn xã hội và cháy nổ; bảo đảm trật tự đô thị, an toàn giao thông, an toàn thực phẩm và các vấn đề khác của xã hội được dư luận quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội… 

Cùng chuyên mục
Đọc thêm