Cấp Phiếu lý lịch Tư pháp trực tuyến: Thuận tiện cho người dân

(PLO) - Thực hiện chủ trương cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực lý lịch tư pháp theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tư pháp và một số Sở Tư pháp đã triển khai thực hiện các phương thức cấp Phiếu lý lịch tư pháp mới thông qua đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin. Một trong những phương thức nổi bật chính là phương thức trực tuyến trên cơ sở Phân hệ đăng ký cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến.

Khai trương dịch vụ bưu chính về Phiếu LLTP.

Khai trương dịch vụ bưu chính về Phiếu LLTP.

Giải quyết hơn 11,5 nghìn yêu cầu cấp Phiếu qua bưu chính

Đầu tháng 1/2015, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 19/QĐ-TTg phê duyệt “Đề án thí điểm cấp Phiếu lý lịch tư pháp (LLTP) qua dịch vụ bưu chính, đăng ký cấp Phiếu LLTP trực tuyến”. Theo đó, việc thí điểm phương thức đăng ký cấp Phiếu LLTP trực tuyến được áp dụng tại 5 thành phố trực thuộc Trung ương gồm: Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ và thành phố Hồ Chí Minh. Ngay sau Quyết định 19, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ký Quyết định số 1051/QĐ-BTP ban hành Kế hoạch triển khai Đề án và xác định thời gian thực hiện thí điểm đăng ký cấp Phiếu LLTP trực tuyến tại 5 thành phố trên là từ quý III năm 2016.

Tại các địa phương, theo Đề án, dự kiến lựa chọn áp dụng thí điểm cấp Phiếu LLTP qua dịch vụ bưu chính và đăng ký cấp Phiếu LLTP trực tuyến tại 05 Sở Tư pháp thành phố trực thuộc trung ương; lựa chọn áp dụng thí điểm cấp Phiếu LLTP qua dịch vụ bưu chính tại 06 Sở Tư pháp. Ngoài ra, căn cứ tình hình, điều kiện thực tế tại địa phương, các Sở Tư pháp khác có thể báo cáo, đề xuất với UBND tỉnh và Bộ Tư pháp để áp dụng các phương thức của Đề án. 

Trên cơ sở Đề án và hướng dẫn của Bộ Tư pháp, theo số liệu tổng kết 5 năm thi hành Luật LLTP, có 20/63 Sở Tư pháp đã ban hành Kế hoạch triển khai Đề án cấp Phiếu LLTP qua dịch vụ bưu chính, đăng ký cấp Phiếu LLTP trực tuyến; 19/63 Sở Tư pháp hợp tác với Bưu điện tỉnh cung ứng dịch vụ tiếp nhận hồ sơ yêu cầu cấp Phiếu LLTP và trả kết quả Phiếu LLTP; 16/63 Sở Tư pháp đã tiếp nhận yêu cầu cấp Phiếu LLTP qua bưu chính; 9/63 Sở Tư pháp trả kết quả cấp Phiếu LLTP qua bưu chính; 12/63 Sở Tư pháp đang xúc tiến việc thực hiện phương thức cấp Phiếu LLTP trực tuyến. 

Tính đến ngày 31/12/2015, các Sở Tư pháp trên đã thực hiện giải quyết 11.578 yêu cầu cấp Phiếu LLTP qua dịch vụ bưu chính, trong đó có đến 98.47% yêu cầu cấp Phiếu trực tiếp và nhận kết quả qua dịch vụ bưu chính. Việc thí điểm cấp Phiếu LLTP qua dịch vụ bưu chính bước đầu đã mang lại những kết quả nhất định, giảm bớt thời gian và chi phí đi lại của người dân.

Trung tâm LLTP quốc gia cũng thực hiện phương thức cấp Phiếu LLTP qua dịch vụ bưu chính bên cạnh phương thức cấp Phiếu LLTP trực tiếp tại trụ sở cơ quan. Từ 1/7/2015 đến 31/12/2015, Trung tâm đã cấp được 65 Phiếu LLTP qua dịch vụ bưu chính, trong đó có 40 trường hợp gửi hồ sơ yêu cầu và nhận Phiếu LLTP qua dịch vụ bưu chính, 25 trường hợp nộp hồ sơ yêu cầu cấp Phiếu LLTP trực tiếp, nhận Phiếu LLTP qua dịch vụ bưu chính, chưa có trường hợp nào gửi hồ sơ yêu cầu cấp Phiếu qua dịch vụ bưu chính, nhận kết quả cấp Phiếu trực tiếp. 

Bảo đảm kịp thời phục vụ trong năm 2016

Tuy nhiên, đến ngày 14/10/2015, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 36a/NQ-CP về Chính phủ điện tử. Nghị quyết giao cho Bộ Tư pháp có trách nhiệm “Xây dựng hệ thống và hướng dẫn thực hiện trên toàn quốc đối với việc cấp LLTP, thực hiện xong trước ngày 01 tháng 01 năm 2016” và Văn phòng Chính phủ gửi một số công văn thông báo ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Chính phủ liên quan đến vấn đề này.

Vì vậy, để thực hiện Nghị quyết 36a và các văn bản chỉ đạo, lãnh đạo Bộ Tư pháp đã giao Cục Công nghệ thông tin chủ trì xây dựng, tập huấn và hướng dẫn cách thức sử dụng, các bước triển khai Phân hệ đăng ký cấp Phiếu LLTP trực tuyến cho công chức chuyên trách của các Sở Tư pháp cũng như đảm bảo các điều kiện kỹ thuật để có thể triển khai đăng ký cấp phiếu LLTP trực tuyến trên toàn quốc kể từ ngày 1/1/2016.  

Phân hệ đăng ký cấp phiếu LLTP trực tuyến cũng cung cấp các tiện ích cho phép kết nối với dịch vụ bưu chính để nhận hồ sơ và trả kết quả cũng như cho phép Sở Tư pháp theo dõi tình trạng xử lý (nhận, trả) hồ sơ yêu cầu cho công dân; đảm bảo kết nối dữ liệu tờ khai cấp Phiếu với Phần mềm quản lý LLTP dùng chung cho các Sở Tư pháp, Phần mềm quản lý LLTP của Trung tâm LLTP quốc gia. 

Đồng thời, để tạo thuận lợi tối đa cho người dân trong quá trình yêu cầu cấp Phiếu LLTP, Bộ Tư pháp lưu ý các Sở Tư pháp nên triển khai cung cấp dịch vụ đăng ký cấp Phiếu LLTP trực tuyến kết hợp với dịch vụ nhận trả kết quả thông qua dịch vụ bưu chính. Việc triển khai tích hợp hai dịch vụ này cho phép người dân không phải trực tiếp đến Sở Tư pháp để nộp hồ sơ, lệ phí và nhận kết quả…

Hơn nữa, người dân còn nhận thêm được một số dịch vụ giá trị gia tăng miễn phí như có thể chủ động tra cứu tình trạng xử lý hồ sơ, xác định cán bộ bưu chính nào đang thực hiện chuyển/phát hồ sơ/phiếu LLTP của mình cũng như có thể nhận được thông báo về tình trạng hồ sơ qua email, tin nhắn… 

Thành phố Hồ Chí Minh là một trong những địa phương đi đầu triển khai tích hợp dịch vụ đăng ký cấp Phiếu LLTP trực tuyến và qua bưu chính cho công dân thành phố. Giám đốc Sở Tư pháp Huỳnh Văn Hạnh cho biết, trung bình mỗi ngày Sở tiếp nhận khoảng 200 hồ sơ yêu cầu cấp Phiếu LLTP, ngày cao điểm có thể nhận đến 700 hồ sơ. Như vậy, việc đăng ký trực tuyến này sẽ tạo thuận lợi cho người dân, giảm thời gian chờ đợi, đi lại của người dân nhờ ứng dụng công nghệ thông tin và hệ thống chuyển phát qua bưu điện.

Có điều, cho đến nay, ngoài Trung tâm LLTP quốc gia mới có 40/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai Phân hệ đăng ký cấp Phiếu LLTP trực tuyến và 08/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai giải pháp tích hợp cấp Phiếu LLTP trực tuyến với dịch vụ tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả cấp Phiếu LLTP qua bưu chính (gồm An Giang, Bắc Ninh, Đà Nẵng, Hà Nội, TP.HCM, Long An, Vĩnh Phúc, Bình Dương). Bởi thế, các Sở Tư pháp cần khẩn trương tham mưu cho UBND cấp tỉnh ban hành kế hoạch triển khai việc đăng ký cấp Phiếu LLTP trực tuyến tại địa phương, bảo đảm kịp thời phục vụ nhân dân trong năm 2016 theo đúng yêu cầu của Chính phủ./.

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục
Xác định rõ lĩnh vực cần ưu tiên để hoàn thiện hệ thống pháp luật

Xác định rõ lĩnh vực cần ưu tiên để hoàn thiện hệ thống pháp luật

(PLVN) - Trong thời gian tới, Vụ trưởng Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật đề nghị xác định rõ lĩnh vực cần ưu tiên hoàn thiện hệ thống pháp luật, tập trung vào thể chế hóa Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII, những nội dung đã được đề ra trong Nghị quyết số 48 và các văn kiện của Đảng nhưng chưa được thể chế hóa và những vấn đề mới nảy sinh do thực tiễn yêu cầu. 
Đọc thêm