Cầu nối đưa pháp luật đến với cán bộ, chiến sĩ toàn quân

(PLVN) - Phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) là cầu nối đưa pháp luật vào cuộc sống, là khâu đầu tiên của hoạt động thực thi pháp luật. Những năm qua, đẩy mạnh công tác PBGDPL, toàn quân đã triển khai nhiều đề án, xuất hiện nhiều mô hình có hiệu quả cao. 

Các chiến sĩ trẻ tìm đọc sách pháp luật tại tủ sách pháp luật của Lữ đoàn 131 (Quân chủng Hải quân).

Các chiến sĩ trẻ tìm đọc sách pháp luật tại tủ sách pháp luật của Lữ đoàn 131 (Quân chủng Hải quân).

Hiệu quả từ các Đề án về PBGDPL 

Những năm qua, trong triển khai thực hiện công tác PBGDPL đã xuất hiện nhiều hình thức, mô hình có hiệu quả cao như: Tuyên truyền, phổ biến qua mạng internet, mạng Misten trong Quân đội, cổng thông tin điện tử, giới thiệu bằng trình chiếu kết hợp hình ảnh, phim tư liệu; sân khấu hóa, lồng ghép với biểu diễn văn hóa văn nghệ; mô hình câu lạc bộ pháp luật: “Tổ tư vấn tâm lý, pháp lý quân nhân”; phong trào “Mỗi tuần một điều luật”, “Mỗi ngày một câu hỏi pháp luật” đã phát huy tác dụng thiết thực ở nhiều đơn vị.

Ngày Pháp luật nước Cộng hòa XHCN Việt Nam (9/11) hàng năm và mô hình thực hiện “Ngày Pháp luật hàng tháng” trong Quân đội được toàn quân hưởng ứng sôi nổi với nhiều nội dung, hình thức, sinh động. Tủ sách pháp luật được thành lập ở cấp tiểu đoàn, đại đội độc lập và tương đương trở lên, phát huy tốt hiệu quả, góp phần quan trọng nâng cao chất lượng công tác PBGDPL.

Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị cho biết, đã có 13 Đề án về PBGDPL được triển khai thực hiện trong Bộ Quốc phòng đạt hiệu quả. Nhiều đề án đạt hiệu quả cao như: Đề án “Tăng cường PBGDPL cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo”; Đề án “Tuyên truyền, phổ biến nội dung Công ước của Liên Hợp quốc về chống tra tấn và các hình thức đối xử hoặc trừng phạt tàn bạo vô nhân đạo hoặc hạ nhục con người; pháp luật Việt Nam về chống tra tấn trong Quân đội, giai đoạn 2017 - 2021”; Đề án “Tuyên truyền PBGDPL về phòng, chống tham nhũng cho các tầng lớp nhân dân và công chức, viên chức giai đoạn 2018 - 2021”; Đề án tuyên truyền, phổ biến, tập huấn Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh; Đề án tuyên truyền, PBGDPL về dân quân tự vệ; Đề án “Tăng cường công tác PBGDPL nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh thiếu niên giai đoạn 2010 - 2015” đến năm 2020; Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, tập huấn Luật Quốc phòng năm 2018; Đề án “Tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam giai đoạn 2019 - 2023”... 

Đội ngũ cán bộ pháp chế, báo cáo viên pháp luật thường xuyên được kiện toàn, tập huấn bồi dưỡng chuyên môn, tổ chức hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật cấp trực thuộc Bộ Quốc phòng đạt kết quả tốt.

Nội dung PBGDPL được lựa chọn phù hợp với những vấn đề thời sự của đất nước, đặc điểm từng đối tượng, địa bàn, tình hình nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị quân đội. Toàn quân có sự chuyển biến tiến bộ căn bản về ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật, các hành vi vi phạm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội năm sau giảm hơn năm trước. 

Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác PBGDPL

Trung tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Chủ tịch Hội đồng PBGDPL Bộ Quốc phòng cho biết, những năm qua, cùng với công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế trong lĩnh vực quân sự, quốc phòng, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo mọi điều kiện để các cấp, các ngành triển khai thực hiện tốt công tác PBGDPL. 

Những năm tới, thực hiện chủ trương đẩy mạnh việc hoàn thiện pháp luật gắn với tổ chức thi hành pháp luật nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả của Nhà nước pháp quyền XHCN; xây dựng QĐND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, trong đó có một số lực lượng tiến thẳng lên hiện đại, đòi hỏi công tác PBGDPL nói chung, PBGDPL về quân sự, quốc phòng nói riêng phải được thực hiện đồng bộ với yêu cầu cao hơn, quyết liệt hơn. 

Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng xác định, tiếp tục xác định rõ vị trí, vai trò, những chủ trương, nhiệm vụ, yêu cầu của công tác PBGDPL; phát huy trách nhiệm của cấp ủy đảng, các cấp, các ngành, các tổ chức, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện toàn diện, đồng bộ các giải pháp; tiếp tục phát huy những mặt mạnh, tích cực đạt được trong thời gian qua; đồng thời, nghiêm túc rút kinh nghiệm, kịp thời khắc phục khâu yếu, mặt yếu, đưa công tác PBGDPL vào nền nếp, đạt hiệu quả cao nhất; cụ thể hóa, hoàn thiện thể chế, chính sách đối với công tác PBGDPL trong Quân đội; thực hiện các kế hoạch, chương trình, đề án PBGDPL bảo đảm chất lượng, hoàn thành tốt các mục tiêu đã đề ra; tăng cường chỉ đạo đổi mới nội dung, hình thức, nâng cao chất lượng công tác PBGDPL; nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật, nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Bộ Quốc phòng vừa tổ chức Hội nghị trực tuyến tập huấn báo cáo viên pháp luật toàn quân năm 2020. Tham dự lớp tập huấn có 2.000 trợ lý tuyên huấn phụ trách công tác PBGDPL, cán bộ pháp chế và báo cáo viên pháp luật của các cơ quan, đơn vị trong toàn quân. 

Nội dung tập huấn gồm: Tình hình vi phạm kỷ luật, pháp luật, tội phạm hình sự… và các giải pháp phòng ngừa; nội dung cơ bản của Luật Lực lượng dự bị động viên và các văn bản hướng dẫn thi hành; nội dung cơ bản của Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành; một số điểm mới quy định việc áp dụng các hình thức kỷ luật, trình tự, thủ tục, thời hiệu, thời hạn và thẩm quyền xử lý kỷ luật trong Bộ Quốc phòng (Thông tư số 16/2020/TT-BQP); nội dung cơ bản của Luật Dân quân tự vệ năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành; hướng dẫn, định hướng công tác PBGDPL năm 2020.

Hội nghị được tổ chức nhằm bồi dưỡng, trang bị thêm kiến thức, bổ sung kỹ năng, kinh nghiệm để nâng cao năng lực, trình độ của đội ngũ báo cáo viên các cấp trong thực hiện công tác tuyên truyền, PBGDPL ở đơn vị. Nhất là thời gian gần đây, chất lượng đội ngũ báo cáo viên pháp luật ở các cơ quan, đơn vị còn có những hạn chế nhất định, chưa đáp ứng được so với yêu cầu, nhiệm vụ. 

Qua tập huấn, các cơ quan, đơn vị và đội ngũ báo cáo viên pháp luật các cấp nắm chắc, nghiên cứu sâu kỹ các nội dung, liên hệ vận dụng sát với tình hình thực tiễn, với từng đối tượng của đơn vị, thường xuyên đổi mới hình thức, phương pháp tuyên truyền, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của cán bộ, học viên, nhân viên, chiến sĩ trong chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội.

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục
Đọc thêm