Chỉ xử lý hành chính người chưa thành niên trong trường hợp cần thiết

(PLO) - Vụ Pháp luật Hình sự - Hành chính (Bộ Tư pháp) vừa tổ chức buổi tập huấn 2 ngày về pháp luật xử lý vi phạm hành chính đối với người chưa thành niên.

Ảnh minh họa. Nguồn internet

Ảnh minh họa. Nguồn internet

Cùng với việc giới thiệu các nội dung cơ bản của Luật Xử lý vi phạm hành chính, Nghị định số 81/2013/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính, Nghị định số 111/2013/NĐ-CP quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn, các chuyên gia đặc biệt lưu ý những điểm mới khi áp dụng các quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính đối với người chưa thành niên, như: việc áp dụng các hình thức xử phạt vi phạm hành chính và biện pháp khắc phục hậu quả; thẩm quyền xử phạt; trình tự, thủ tục xử phạt và thi hành quyết định xử phạt; các biện pháp ngăn chặn và bảo đảm xử lý vi phạm hành chính. 
Theo Vụ trưởng Vụ Pháp luật Hình sự - Hành chính Nguyễn Thị Kim Thoa, việc xử lý người chưa thành niên vi phạm hành chính chỉ được thực hiện trong trường hợp cần thiết nhằm giáo dục, giúp đỡ họ sửa chữa sai lầm, phát triển lành mạnh và trở thành công dân có ích cho xã hội. Trong quá trình xem xét, xử lý người chưa thành niên vi phạm hành chính, người có thẩm quyền phải bảo đảm lợi ích tốt nhất cho người chưa thành niên.


TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục
Đọc thêm