Chính phủ thất vọng vì tình trạng nợ đọng văn bản tăng

(PLO) - Báo cáo của Bộ Tư pháp tại phiên họp chuyên đề của Chính phủ về xây dựng pháp luật hôm qua (20/3) cho thấy, tình hình ban hành văn bản (VB) hướng dẫn, qui định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh chưa có chuyển biến, VB nợ đọng tăng lên, chất lượng VB chưa cao...

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường phát biểu tại phiên họp chuyên đề

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường phát biểu tại phiên họp chuyên đề

“Chậm quá, nợ lớn quá”!
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng nhận xét như vậy trước tình hình thực hiện nhiệm vụ ban hành VB hướng dẫn của Chính phủ đối với các luật, pháp lệnh đã được Quốc hội ban hành. Theo đánh giá của Bộ Tư pháp, nguyên nhân là do các Bộ, cơ quan ngang Bộ phải xây dựng số lượng lớn VB, một số Bộ, cơ quan ngang Bộ chưa quyết liệt trong xây dựng VB hướng dẫn.
Bàn về các dự án luật trong Chương trình xây dựng luật của Chính phủ năm 2014, 2015, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường cho biết: “Chương trình làm luật năm 2015 mà Chính phủ đề nghị với Uỷ ban Thường vụ Quốc hội rất nặng, đã có 38 dự án luật, pháp lệnh nên Chính phủ định đề nghị Quốc hội họp thêm một kỳ bất thường”. 
Hơn nữa, Bộ trưởng Bộ Tư pháp nhấn mạnh, việc làm luật trước mắt phải ưu tiên cho việc cụ thể hóa Hiến pháp, đặc biệt là các luật về tổ chức, tố tụng, quyền con người và kinh tế. Dự kiến Chính phủ sẽ thành lập Hội đồng Tư vấn thẩm định các dự án luật, pháp lệnh triển khai thi hành Hiến pháp, giúp Chính phủ trong việc bảo đảm tính hợp hiến của các dự án luật, pháp lệnh, đặc biệt là bảo đảm cách hiểu thống nhất về các qui định của Hiến pháp.
Để giảm tải cho công tác xây dựng pháp luật và đảm bảo tiến độ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ rà soát các vấn đề chưa cần xây dựng VB hướng dẫn thì rút ra khỏi chương trình, còn “đăng ký rồi, không làm là không được”.
Phải sửa đổi theo yêu cầu thực tiễn
Dẫn trường hợp Thông tư 02/2014/TT-BXD làm ví dụ, Thủ tướng Chính phủ phàn nàn: “Không biết các Bộ lấy ý kiến như thế nào nhưng nhiều qui định bị phản ứng ầm ầm”. Thủ tướng cũng lưu ý, việc xây dựng thông tư, thông tư liên tịch không thông qua khâu thẩm định của Bộ Tư pháp là “kẽ hở” nên phải bảo đảm phát huy tính năng động, trách nhiệm của các Bộ, ngành trong xây dựng các VB hướng dẫn. 
Giải pháp được Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đề xuất để giảm số VB hướng dẫn “giãn khoảng cách nợ VB” là tính toán số lượng VB cần ban hành, hạn chế số qui định giao Chính phủ hướng dẫn ngay trong dự án luật. 
Tuy nhiên, Thủ tướng lưu ý, luật không cần VB hướng dẫn là khó vì cuộc sống vận động, phát triển. “Phải sẵn sàng tiếp thu ý kiến để có sự điều chỉnh kịp thời vì sửa đổi luật là để đáp ứng yêu cầu thực tiễn” - Thủ tướng đề nghị.
Thủ tướng cũng lưu ý công tác chuẩn bị xây dựng luật, pháp lệnh của các Bộ, ngành có vai trò đặc biệt quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp tới chất lượng của văn bản pháp luật cũng tiến độ trình dự thảo với Chính phủ. Thủ tướng yêu cầu trong quá trình soạn thảo các dự thảo luật, những nội dung nào rõ ràng, mang tính ổn định cao thì quy định chi tiết ngay trong dự thảo luật; những nội dung không đảm bảo được tính ổn định thì chỉ quy định mang tính nguyên tắc, định hướng và giao Chính phủ hướng dẫn thực hiện.,.
TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục
Đọc thêm