Chủ động phòng chống dịch Covid -19, đẩy nhanh tiến độ thi hành án

(PLVN) -Dịch Covid – 19 quay lại và tác động không nhỏ đến nhiều địa phương trong cả nước, trong đó có hoạt động thi hành án dân sự (THADS). Tuy nhiên, để đảm bảo mục tiêu kép vừa phòng chống dịch vừa phát triển kinh tế xã hội, các cơ quan THADS địa phương vẫn nỗ lực không ngừng để hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Một phiên họp Ban chỉ đạo THADS tỉnh Quảng Nam, tháng 5.2020.

Một phiên họp Ban chỉ đạo THADS tỉnh Quảng Nam, tháng 5.2020.

Tại Quảng Nam: từ ngày 25/7/2020 đến nay, trên địa bàn tình hình dịch bệnh Covid -19 diễn ra hết sức phức tạp. Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam, Bộ Tư pháp và Tổng cục THADS, Cục THADS tỉnh Quảng Nam đã thành lập Ban phòng chống dịch Covid-19 do đồng chí Phó Cục trưởng làm Trưởng ban, giao Văn phòng làm bộ phận tham mưu. Đồng thời yêu cầu các Chi cục THADS thành lập các Đội phòng chống Covid -19 và triển khai đồng bộ nhiều biện pháp để phòng chống dịch. 

Trong bối cảnh tình hình dịch bệnh Covid-l9 trên địa bàn tỉnh diễn ra như hiện nay, Cục THADS Quảng Nam cho biết, 12 Chi cục THADS và Cục THADS thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 19/CT-CP của Chính phủ thì việc tổ chức xác minh thi hành án, cưỡng chế thi hành án, bán đấu giá tài sản sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Riêng đối với 6 Chi cục THADS đang thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị 16/ CT-CP của Chính phủ tập trung vảo những đơn vị án có giá trị lớn thì việc tổ chức xác minh thì hành  án, cưỡng chế thi hành án, bán đấu giá tài sản không thể thực hiện được.

Mặc dù vậy từ nay đến cuối năm, Cục THADS Quảng Nam xác định sẽ chú trọng, triển khai đồng bộ các biện pháp trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19; triển khai thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của cấp trên về phòng chống, dịch bệnh tại Cục và các Chi cục THADS huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh. Áp dụng nhiều giải pháp như tập trung làm tốt công tác tổ chức cán bộ; Tiếp tục đổi mới công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của Cục, các Chi cục; Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo hướng dẫn nghiệp vụ; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin...để hoàn thành tốt các chỉ tiêu đề ra.

Tại Đà Nẵng: Cục THADS đã có văn bản gửi các phòng chuyên môn thuộc Cục, các Chi cục trưởng quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc Kết luận cùa Thủ tướng Chính phủ, của Thường trực Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố trong việc thực hiện giãn cách xã hội. Cục trưởng giao Thủ trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm xây dựng phương án làm vìệc phù hợp cho đơn vị bảo đảm an toàn cho công chức và người lao động, trong đó việc phân công công chức sử dụng công nghệ thông tin làm vìệc tại nhà, Thủ trưởng đơn vị phải gỉao việc cụ thể để bảo đảm tiến độ, chất lượng và hiệu quả; phân công lãnh đạo, công chức trực cơ quan để xử lý cảc vấn đề phát sinh (nếu có), bảo vệ trực 24/24 đảm bảo an toàn của cơ quan. Bảo đảm chế độ thông tin báo cáo theo quy định; chỉ đạo Chấp hành viên kịp thời cập nhật quá trình tổ chức thi hành án trên phần mềm Quản lý quá trình thụ lý, tổ chức thi hành án và báo cáo thống kê THADS.

Cục THADS cũng chỉ đạo tạm thời không tiếp công dân tại trụ sở cơ quan, không tổ chức kê biên, cưỡng chế thi hành án. Các đơn vị nhận tài liệu, đơn thư của tổ chức, công dân qua đường Bưu điện hoặc phần mềm hỗ trợ trực tuyến. Cục THADS yêu cầu toàn bộ công chức và người lao động làm việc tại nhà tuyệt đối không di chuyển khỏi nơi cư trú, thực hiện nghiêm việc gìữ khoảng cảch tối thiểu 02m khi giao tiếp; không tập trung quá 02 người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện và tại nơi công cộng; thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Tại Đăk Lăk: mặc dù còn gặp nhỉều khó khăn, nhưng trong thời gỉan qua, cùng với sự chỉ đạo thống nhất, tập trung của Bộ Tư pháp, Tổng cục Thi hành án dân sự, Tỉnh uỷ và Uỷ ban nhân dân tỉnh Đăk Lăk, cán bộ, công chức trong Hệ thống THADS tỉnh Đắk Lắk đã nỗ lực, phấn đấu khắc phục mọi khó khăn nên đã đạt được kết quả về việc và tiền trong 10 tháng năm 2020 tương đối khả quan. Tuy nhiên do dịch bệnh Covid-l9 đang xảy ra hết sức phức tạp và sẽ ảnh hưởng rất lớn đến kết quả thi hành án, làm cho chỉ tiêu đạt được về việc và tiền trong 10 tháng năm 2020 thấp hơn cùng kỳ 2019.

Nhưng với sự quyết tâm nỗ lực và bằng mọi biệp pháp khắc phục khó khăn, Hệ thống thi hành án dân sự Đắk Lắk tin tưởng sẽ đạt và vượt các chỉ tiêu do Tổng cục THADS giao bằng những giải pháp sát sao, quyết liệt.

Theo đó, Cục THADS xác định tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của Cục THADS tỉnh theo hướng rõ người, rõ việc và thời gian hoàn thành; chỉ đạo các Chi cục THADS trực thuộc tiếp tục chấn chỉnh, chấp hành nghiêm kỷ cương, kỷ luật thực thi công vụ; thực hiện nghiêm túc Quy trình tổ chức thi hành án trong nội bộ cơ quan THADS. 

Lãnh đạo các Chi cục trực thuộc và toàn thể công chức và người lao động các cơ quan THADS trong tỉnh đẩy mạnh tổ chức thi hành án, tập trung, nêu cao ý chí quyết liệt trong vìệc tổ chức thi hành án để thi hành dứt điểm những vụ việc có điều kiện thi hành, nhất là những vụ án lớn có liên quan đến tổ chức tín dụng, ngân hàng và án tham nhũng.  Kiên quyết cưỡng chế đối với các vụ việc có điều kiện thi hành mà người phài thi hành án không tự nguyện thi hành và xử lý nghiêm những Chấp hành viên, cán bộ có hành vi gây khó khăn, phiền hà hoặc sách nhiễu đương sự trong quá trình tổ chức thi hành án để nhằm mục đích trục lợi cá nhân. 

Cùng chuyên mục
Đọc thêm