Chủ động, tích cực thúc đẩy các hoạt động trong công tác hợp tác quốc tế

(PLVN) -Chiều 8/1, Vụ Hợp tác quốc tế đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác hợp tác quốc tế năm 2021, định hướng nhiệm kỳ 2021 – 2025. Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long, Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc chủ trì Hội nghị. 

Cùng dự có đồng chí Nguyễn Thị Hoàng Vân, Phó Trưởng ban Ban Đối ngoại Trung ương; đồng chí Đại tá Nguyễn Văn Hạ, Phó Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ (A03), Bộ Công an.

Báo cáo tại Hội nghị, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế Nguyễn Hữu Huyên cho biết, trong năm 2020, Vụ đã hoàn thành xuất sắc công tác hợp tác quốc tế theo Kế hoạch đề ra cũng như các công việc đột xuất phát sinh với nhiều kết quả nổi bật.

 

Cụ thể, công tác hợp tác quốc tế về pháp luật được triển khai một cách sáng tạo, chủ động, thích ứng với tình hình thế giới và trong nước, đạt nhiều kết quả tích cực, phục vụ hiệu quả công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật, cải cách tư pháp nói chung và nhiệm vụ của Bộ, ngành Tư pháp nói riêng, tạo tiền đề quan trọng cho cả nhiệm kỳ tới. Hợp tác về pháp luật và tư pháp giữa Việt Nam và một số quốc gia đạt được bước phát triển mới. Công tác thông tin đối ngoại đạt dấu ấn với việc lần đầu tiên công bố Tài liệu giới thiệu về Bộ/Ngành Tư pháp bằng tiếng Anh đến cộng đồng quốc tế. 

Trong nhiệm kỳ 2016 – 2020, quan hệ hợp tác trong lĩnh vực pháp luật và tư pháp của Bộ Tư pháp với các quốc gia, vùng lãnh thổ tiếp tục được thúc đẩy, phát triển các quan hệ hợp tác song phương theo phương châm đa phương hoá, đa dạng hoá quan hệ hợp tác, ưu tiên phát triển quan hệ hợp tác và hữu nghị truyền thống. Cùng với đó, hợp tác đa phương tiếp tục được đẩy mạnh theo phương châm chủ động, trách nhiệm và hiệu quả; gia nhập và từng bước thực hiện tốt hơn quyền và nghĩa vụ quốc gia thành viên của các tổ chức, diễn đàn quốc tế về pháp luật và tư pháp… 

Trong nhiệm kỳ 2021 – 2025, Vụ tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động hợp tác quốc tế về pháp luật, cải cách tư pháp; tiếp tục thúc đẩy và làm sâu sắc quan hệ hợp tác với các đối tác trên cơ sở xác định các định hướng dài hạn, hiệu quả và bền vững trong quan hệ hợp tác của Bộ Tư pháp với các đối tác quốc tế trong giai đoạn 2021 – 2025. Đặc biệt trong năm 2021, Vụ tiếp tục chủ động, sáng tạo và có giải pháp phù hợp trong bối cảnh đại dịch Covid-19 còn diễn biến phức tạp; phát huy vai trò là thành viên tích cực trong các tổ chức quốc tế khu vực và toàn cầu về pháp luật và tư pháp mà Việt Nam là thành viên; thực hiện tốt thông tin đối ngoại, hỗ trợ tích cực cho công tác đối ngoại, xây dựng hình ảnh và uy tín của Bộ, ngành với các đối tác quốc tế… 

 

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Bộ trưởng Lê Thành Long ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Vụ HTQT đã đạt được trong thời gian vừa qua. Đồng thời nhấn mạnh một số điểm nổi bật trong năm 2020: Hoàn thành việc tổng kết thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TW của Ban Bí thư về hợp tác với nước ngoài trong lĩnh vực pháp luật, cải cách hành chính, cải cách tư pháp, Kết luận số 73-KL/TW ngày 20/5/2020 của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 39; Hợp tác song phương và đa phương tiếp tục được củng cố và đi vào chiều sâu; Kịp thời điều chỉnh cách thức thực hiện hoạt động HTQT trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19; Đảm bảo đúng nguyên tắc theo định hướng của Đảng trong HTQT…

Trong năm 2021 và giai đoạn sắp tới, Bộ trưởng đề nghị cần tổ chức thực hiện hiệu quả Kết luận số 73-KL/TW; thực hiện tốt các dự án đã ký và chủ động, tích cực tìm kiếm, vận động, đàm phán để hình thành mới các chương trình, dự án và các hoạt động hợp tác khác trong những lĩnh vực công tác trọng tâm của Bộ, ngành; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động hợp tác quốc tế về pháp luật, cải cách tư pháp; tiếp tục tăng cường quan hệ hợp tác với các đối tác quốc tế và có giải pháp phù hợp trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 còn diễn biến phức tạp. Qua đó, Bộ trưởng cũng đề nghị các đơn vị thuộc Bộ, các đơn vị như Ban Đối ngoại Trung ương, Bộ Công an, Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chính phủ tiếp tục chủ động hỗ trợ, phối hợp chặt chẽ hơn với Vụ HTQT… 

Nhân dịp này, Vụ HTQT đã nhận Bằng khen cho cá nhân và tập thể có thành tích xuất sắc của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Bộ trưởng Bộ Công an. 

Một số hình ảnh tại hội nghị:

 
 
 
 
Cùng chuyên mục
Đọc thêm