Chuẩn bị Hội thảo khoa học cấp quốc gia về Tư tưởng Hồ Chí Minh về Nhà nước và pháp luật

(PLVN) -Dự kiến ngày 5/8 tới đây, Bộ Tư pháp phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia: “Tư tưởng Hồ Chí Minh về Nhà nước và pháp luật: Giá trị và thực tiễn vận dụng ở Việt Nam”. Đây là hoạt động được tổ chức nhân kỷ niệm 130 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 75 năm ngày thành lập nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và 75 năm Ngày truyền thống Ngành Tư pháp.

Chuẩn bị Hội thảo khoa học cấp quốc gia về Tư tưởng Hồ Chí Minh về Nhà nước và pháp luật

Hội thảo có sự hiện diện của Lãnh đạo Quốc hội, Chính phủ, các ban, bộ, ngành Trung ương, chính quyền một số tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, cơ sở đào tạo, nghiên cứu, các chuyên gia, nhà khoa học.Theo Ban Tổ chức Hội thảo, đây là hoạt động nhằm tiếp tục khẳng định giá trị, nhận diện sâu sắc, toàn diện hơn nữa nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh về Nhà nước và pháp luật cùng thực tiễn vận dụng trong thời gian qua ở Việt Nam. 

Tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước và pháp luật là một trong những di sản vô giá mà Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại cho thế hệ hiện tại và tương lai. Cốt lõi trong tư tưởng Hồ Chí Minh về Nhà nước và pháp luật là các quan điểm, triết lý chính trị, đạo đức và pháp lý về một Nhà nước thực sự của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng với hệ thống pháp luật hiệu lực, hiệu quả.

Bên cạnh đó, những nội dung quan trọng trong tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước và pháp luật gồm những quan điểm, chỉ dẫn của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác cán bộ; về phòng, chống tham ô, lãng phí, quan liêu và đặc biệt là về xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tổ chức thực thi nghiêm minh pháp luật. Pháp luật là công cụ cần thiết để “giữ gìn quyền lợi của Nhân dân”, duy trì trật tự xã hội và “phải cố gắng làm cho luật pháp dân chủ ngày càng nhiều hơn, tốt hơn”.

Với những nội dung chính bao gồm: tư tưởng Hồ Chí Minh về Nhà nước và pháp luật; thực tiễn vận dụng và bài học kinh nghiệm cho công tác xây dựng, hoàn thiện bộ máy nhà nước và hệ thống pháp luật trong điều kiện, bối cảnh mới của nước ta; nhu cầu, quan điểm vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh nhằm tiếp tục xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng, Hội thảo là diễn đàn trao đổi giữa các ban, bộ, ngành trung ương, một số địa phương, chuyên gia và nhà khoa học để tiếp tục học tập, nghiên cứu để nhận diện đầy đủ, sâu sắc, toàn diện; khẳng định giá trị, nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh về Nhà nước và pháp luật.

Đến nay, Ban Tổ chức Hội thảo cho biết mọi công việc đã chuẩn bị hoàn tất cả về nội dung chương trình, tham luận chuyên đề, kỷ yếu Hội thảo, các công tác hậu cần, công tác truyền thông…. Ban Tổ chức cho biết cũng đã nhận được gần 50 tham luận của các cơ quan, chuyên gia và nhà khoa học đến từ các Ban, Bộ, Ngành trung ương, các cơ sở nghiên cứu, đào tạo, Ủy ban nhân dân một số tỉnh, thành phố, trong đó có 33 tham luận được lựa chọn đưa vào Kỷ yếu. Các tham luận tập trung nhận diện đầy đủ, sâu sắc hơn nữa nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh về Nhà nước và pháp luật, thực tiễn vận dụng ở nước ta 75 năm qua và đưa ra nhiều đề xuất, kiến nghị tiếp tục vận dụng tư tưởng của Người trong thời gian tới. 

Cùng chuyên mục
Đọc thêm