Chuẩn bị sơ kết Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014

(PLVN) - Bộ Tư pháp vừa ban hành kế hoạch sơ kết thi hành Luật Hôn nhân và Gia đình (HNGĐ) năm 2014 nhằm đánh giá khách quan, toàn diện mặt tích cực, hiệu quả đã đạt được; kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc trong các quy định pháp luật và áp dụng pháp luật trong quá trình thi hành Luật và các văn bản quy định chi tiết. Qua đó, đề xuất, kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật về HNGĐ, pháp luật khác có liên quan.

Hình minh họa

Hình minh họa

Về nội dung sơ kết, sẽ đánh giá tác động của Luật HNGĐ, các văn bản hướng dẫn đối với quan hệ HNGĐ nói riêng, phát triển kinh tế - xã hội đất nói chung; công tác chỉ đạo, triển khai thi hành; đánh giá về sự đồng bộ của Luật HNGĐ với Điều ước quốc tế mà Việt Nam và thành viên; công tác tuyên truyền về luật; công tác phối hợp giữa các bộ, ngành, địa phương…

Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị sơ kết toàn quốc theo hình thức trực tuyến tại điểm cầu Hà Nội và 62 điểm cầu ở địa phương, thời gian vào tuần thứ nhất của tháng 5/2019.

Tại địa phương, tùy theo tình hình, điều kiện, UBND cấp tỉnh chủ động quyết định việc tổ chức/không tổ chức Hội nghị sơ kết; trường hợp tổ chức thì thực hiện xong trước ngày 5/4/2019.

Kế hoạch cũng nêu rõ trách nhiệm của Bộ Tư pháp, các bộ, ngành tổ chức ở T.Ư và UBND các tỉnh, TP trực thuộc T.Ư trong tổ chức thực hiện. 

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục
Đọc thêm