Chuẩn bị tổng kết thi hành Luật Nuôi con nuôi

(PLVN) -Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Khánh Ngọc vừa ký ban hành Kế hoạch tổng kết thi hành Luật Nuôi con nuôi và Công ước La Hay số 33 về bảo vệ trẻ em và hợp tác trong lĩnh vực nuôi con nuôi quốc tế.

Chuẩn bị tổng kết thi hành Luật Nuôi con nuôi

Việc tổng kết nhằm đánh giá khách quan, toàn diện những kết quả đã đạt được, kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thi hành Luật Nuôi con nuôi và Công ước La Hay. Qua đó, nhận diện những bất cập, mâu thuẫn, chồng chéo, khoảng trống nhằm đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật Nuôi con nuôi và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan; Đề xuất các biện pháp nâng cao hiệu quả thực thi Luật Nuôi con nuôi và Công ước La Hay; Phát hiện, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong quá trình thi hành Luật Nuôi con nuôi và Công ước La Hay.

Nội dung tổng kết gồm: Kết quả tổ chức thi hành Luật Nuôi con nuôi, Công ước La Hay và các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; Kết quả thực hiện Luật Nuôi con nuôi và Công ước La Hay; đề xuất, kiến nghị. Kế hoạch cũng chỉ rõ, căn cứ tình hình thực tiễn, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chủ động quyết định việc tổ chức/không tổ chức Hội nghị tổng kết. Còn tại trung ương, dự kiến trong thời gian Quý I năm 2021, Bộ Tư pháp sẽ tổ chức Hội nghị đánh giá thực trạng công tác giải quyết nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài trong khuôn khổ Công ước La Hay tại Hà Nội. Kế hoạch cũng nêu rõ trách nhiệm của các đơn vị liên quan trong tổ chức thực hiện. 

Cùng chuyên mục
Khai mạc Hội thảo khoa học cấp quốc gia “Tư tưởng Hồ Chí Minh về Nhà nước và pháp luật – Giá trị và thực tiễn vận dụng ở Việt Nam”

Khai mạc Hội thảo khoa học cấp quốc gia “Tư tưởng Hồ Chí Minh về Nhà nước và pháp luật – Giá trị và thực tiễn vận dụng ở Việt Nam”

(PLVN) -Sáng 30/11, Bộ Tư pháp đã phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia “Tư tưởng Hồ Chí Minh về Nhà nước và pháp luật – Giá trị và thực tiễn vận dụng ở Việt Nam”. Đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ chủ trì Hội thảo.
Đọc thêm