Công tác văn phòng góp phần khẳng định vai trò, vị thế của Bộ, ngành Tư pháp

(PLO) - Chiều 28/5, Đảng bộ Văn phòng Bộ Tư pháp đã tổ chức Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 – 2020. Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy Bộ Tư pháp – Thứ trưởng Đinh Trung Tụng đã đến dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội. 

Công tác văn phòng góp phần khẳng định vai trò, vị thế của Bộ, ngành Tư pháp

Nhiều chuyển biến
Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ Văn phòng cho biết, hoạt động của Đảng bộ Văn phòng trong thời gian từ năm 2011 – 2015 có nhiều khởi sắc và chuyển biến mạnh mẽ, đạt được nhiều kết quả quan trọng. 
Đảng bộ đã được kiện toàn một bước, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng trong Đảng bộ. Việc triển khai các Nghị quyết, kế hoạch của Đảng ủy cấp trên được Đảng bộ Văn phòng quan tâm triển khai đầy đủ, bảo đảm sự thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của Văn phòng; không ngừng nâng cao kỷ luật, kỷ cương công vụ, phòng chống, đấu tranh các hành vi vi phạm đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tạo tiền đề cho sự phát triển của Đảng bộ trong những năm tiếp theo; nêu cao ý thức, quán triệt triển khai kỷ luật, kỷ cương công vụ, đạo đức đảng viên, phòng chống tham nhũng, lãng phí. 
Đáng chú ý, nhiệm kỳ qua có hai chỉ tiêu vượt so với các chỉ tiêu đề ra là tổ chức cử 29 quần chúng ưu tú đi học lớp cảm tình đảng (tăng 45% so với kế hoạch), tổ chức kết nạp 15 đảng viên (tăng 50% so với kế hoạch).
Trong nhiệm kỳ 2015 – 2020, Đảng bộ phấn đấu đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu, 100% Chi bộ đạt trong sạch vững mạnh với 20% Chi bộ đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu. Đảng bộ và các Chi bộ trực thuộc cũng sẽ xây dựng và triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Đại hội Đảng bộ Bộ Tư pháp lần thứ X, đảm bảo 100% đảng viên tham gia nghiên cứu, học tập, thực hiện các Nghị quyết trên. 
Hàng năm phấn đấu 100% đảng viên đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 20% đảng viên đủ tư cách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; phấn đấu tổ chức kiểm tra, giám sát 100% các Chi bộ trực thuộc…
Tiếp tục làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng
Vui mừng nhận thấy công tác văn phòng có sự chủ động, sáng tạo, cơ bản đáp ứng yêu cầu của lãnh đạo Bộ, Thứ trưởng Đinh Trung Tụng nhận định, các mặt công tác văn phòng góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của Bộ, ngành, góp phần khẳng định vai trò, vị thế của Bộ, ngành Tư pháp. 
Thứ trưởng đặc biệt biểu dương công tác giáo dục chính trị tư tưởng đã được Đảng bộ Văn phòng chú trọng đổi mới, việc vận dụng linh hoạt đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước trong thực hiện nhiệm vụ được giao, nhất là trong công tác tham mưu tổng hợp. 
Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, Thứ trưởng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, bất cập của nhiệm kỳ vừa qua, trong đó lưu ý việc sinh hoạt đảng, công tác tự phê bình và phê bình, sự chưa nhiệt tình với các hoạt động mang tính chất quần chúng của một số đảng viên… để có giải pháp khắc phục phù hợp. 
Cơ bản nhất trí về phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015 – 2020 của Đảng bộ Văn phòng, Thứ trưởng yêu cầu trước hết phải làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tiếp tục đổi mới các mặt công tác để tổ chức thành công các hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành Tư pháp (28/8/1945 – 28/8/2015) và Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ 4. 
Chia sẻ với mục tiêu phấn đấu đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu của Đảng bộ Văn phòng, Thứ trưởng mong muốn tập thể lãnh đạo Văn phòng Bộ, Ban Chấp hành Đảng bộ Văn phòng cùng toàn thể cán bộ, công chức, đảng viên, người lao động của đơn vị đồng lòng nhất trí giúp lãnh đạo Bộ trong quản lý điều hành các mặt công tác, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị mà Bộ, ngành được giao phó. 
Đại hội cũng nghe Báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia vào Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Dự thảo văn kiện Đảng bộ Bộ Tư pháp, thảo luận Báo cáo chính trị của Đảng bộ Văn phòng, đồng thời biểu quyết một số chỉ tiêu chủ yếu trong phương hướng, nhiệm vụ kỳ tới của Đảng bộ Văn phòng và thông qua Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ Văn phòng nhiệm kỳ 2010 – 2015. 
Đại hội đã sáng suốt lựa chọn nhân sự, tiến hành bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2015 – 2020 gồm 9 đồng chí, trên cơ sở đó trực tiếp bầu Bí thư là đồng chí Trần Tiến Dũng, Phó Bí thư là đồng chí Phan Anh Tuấn và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Tư pháp. 
TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục
Kịp thời hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19

Kịp thời hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19

(PLVN) -Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 ảnh hưởng nặng nề tới hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp thì nhiều hoạt động hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp đã được triển khai nhằm tin kịp thời các chính sách hỗ trợ của Nhà nước đến doanh nghiệp và hỗ trợ doanh nghiệp giải quyết các vướng mắc pháp lý phát sinh.
Đọc thêm