Cử Trưởng, Phó trưởng Cụm thi đua Khối các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp năm 2019

(PLVN) - Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc vừa có Quyết định số 531/QĐ-BTP về việc cử Trưởng, Phó trưởng Cụm thi đua Khối các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp năm 2019.

Toàn cảnh Hội nghị thi đua Cụm III

Toàn cảnh Hội nghị thi đua Cụm III

Theo đó, Cụm thi đua số I gồm 13 đơn vị (Văn phòng Bộ; Vụ Pháp luật hình sự - hành chính; Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế; Vụ Pháp luật quốc tế; Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật; Vụ Tổ chức cán bộ; Vụ Hợp tác quốc tế; Cục Kế hoạch – Tài chính; Vụ Thi đua – Khen thưởng; Văn phòng Đảng – Đoàn thể; Thanh tra Bộ; Cục Công nghệ thông tin; Cục Công tác phía Nam) do Vụ trưởng Vụ Pháp luật hình sự - hành chính làm Trưởng Cụm, Vụ trưởng Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế làm Phó trưởng Cụm.

Cụm thi đua số II gồm 11 đơn vị (Trường Đại học Luật Hà Nội, Học viện Tư pháp, Báo Pháp luật Việt Nam, Tạp chí Dân chủ và Pháp luật, Nhà xuất bản Tư pháp, Viện Khoa học pháp lý và 5 Trường Trung cấp Luật) do Hiệu trưởng Trường Trung cấp Luật Đồng Hới là Trưởng Cụm, Phó trưởng Cụm là Giám đốc Nhà xuất bản Tư pháp.

Cụm thi đua số III cũng gồm 11 đơn vị (Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia; Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật; Tổng cục Thi hành án dân sự; Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật; Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm; Cục Trợ giúp pháp lý; Cục Con nuôi; Cục Bồi thường nhà nước; Cục Bổ trợ tư pháp; Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực; Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật) với Trưởng Cụm là Cục trưởng Cục Trợ giúp pháp lý, Phó trưởng Cụm là Cục trưởng Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm.

Nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng và Phó trưởng Cụm thi đua thực hiện theo Quy chế về tổ chức và hoạt động của Cụm, Khu vực thi đua ngành Tư pháp ban hành kèm theo Quyết định số 3088/QĐ-BTP của Bộ trưởng Bộ Tư pháp. 

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục
Đọc thêm