Cục THADS TP Hồ Chí Minh: Nhiều hoạt động thiết thực hướng tới Ngày Pháp luật 2018

(PLO) - Ngày 9/11 hàng năm là Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Hướng tới Ngày Pháp luật năm 2018, các cơ quan thi hành án dân sự (THADS) tại TP Hồ Chí Minh đã có những hoạt động hưởng ứng có ý nghĩa thiết thực, góp phần tạo sức lan tỏa trong đời sống xã hội; đưa việc học tập, tìm hiểu pháp luật trở thành công việc tự thân, hàng ngày của mỗi cán bộ, công chức, người lao động của Hệ thống THADS toàn thành phố cũng như tới sâu rộng tầng lớp nhân dân, khẳng định vai trò của pháp luật trong đời sống. 

Cục trưởng Cục THADS Vũ Quốc Doanh chủ trì giao ban định kỳ

Cục trưởng Cục THADS Vũ Quốc Doanh chủ trì giao ban định kỳ

Từ những kết quả bước đầu, thời gian tới, để hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật thực sự phát huy được hiệu quả tích cực hơn nữa cần phải thực hiện một cách đồng bộ với nhiều giải pháp thiết thực.

Với chủ đề “Nâng cao hiệu quả công tác xây dựng, thực thi, bảo vệ pháp luật, ý thức tuân thủ pháp luật, góp phần xây dựng Nhà nước liêm chính, hành động, kỷ cương, sáng tạo, hiệu quả; xã hội dân chủ, công bằng, văn minh”, việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2018 của các cơ quan THADS trên địa bàn thành phố đã xác định hướng trọng tâm vào việc nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật về hoạt động thi hành án, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, cải cách thủ tục hành chính, tháo gỡ vướng mắc, khó khăn để đồng hành cùng người dân và doanh nghiệp.

Các hoạt động hưởng ứng góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng, thi hành pháp luật, tạo chuyển biến căn bản trong ý thức tự giác, tuân thủ, chấp hành pháp luật; gắn với phong trào thi đua hướng tới tổng kết 05 năm triển khai thực hiện Ngày Pháp luật.

Hưởng ứng Ngày Pháp luật, Cục THADS thành phố đã ban hành Kế hoạch số 11241/KH-CTHADS ngày 26/9/2018 về tổ chức thực hiện Ngày  Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2018 của Hệ thống THADS thành phố Hồ Chí Minh, theo đó, các đơn vị THADS trên toàn thành phố đã chủ động lồng ghép nội dung sinh hoạt thông qua hội nghị, tọa đàm, qua hoạt động chính trị, chuyên môn phù hợp với điều kiện thực tiễn; lồng ghép trong triển khai hoạt động xây dựng, thi hành, bảo vệ pháp luật; tổ chức lễ ký kết chương trình phối hợp trong công tác THADS; tổ chức đối thoại với các tổ chức, doanh nghiệp và người dân; tổ chức các hoạt động tập huấn, bồi dưỡng để nâng cao năng lực xây dựng, thi hành thể chế, chính sách cho đội ngũ cán bộ, công chức THADS.

Tại Cục THADS đã tổ chức 02 buổi tập huấn và tọa đàm với nội dung: nâng cao chất lượng công tác THADS; tập huấn kỹ năng thực hiện các loại báo cáo, ứng dụng công nghệ thông tin, phần mềm quản lý hồ sơ THADS; 100% các Chi cục THADS triển khai thực hiện theo kế hoạch của Cục THADS thành phố về triển khai thực hiện Ngày Pháp luật, tổ chức lồng ghép sinh hoạt thông qua họp giao ban tháng, tổ chức tọa đàm, nâng cao chất lượng công tác tiếp công dân tại Chi cục…

Bên cạnh đó, tổ chức treo băng rôn, khẩu hiệu hưởng ứng Ngày Pháp luật tại cơ quan, đơn vị với các nội dung như: Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật; Tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, góp phần nâng cao hiệu quả xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật; Tích cực tìm hiểu pháp luật, nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật là trách nhiệm của mọi công dân; Thượng tôn pháp luật góp phần xây dựng Nhà nước liêm chính, hành động, kỷ cương, sáng tạo, hiệu quả; Cán bộ, công chức, viên chức nêu cao tinh thần gương mẫu, chủ động học tập, tìm hiểu, tuân thủ, chấp hành Hiến pháp và pháp luật; Hiểu biết và chấp hành pháp luật là bảo vệ chính mình và cộng đồng, vì một xã hội dân chủ, công bằng, văn minh…

Thông qua đó cũng góp phần tuyên truyền tới đông đảo người dân về ý nghĩa của Ngày Pháp luật Việt Nam, cũng như tinh thần, ý thức tuân thủ pháp luật.

Cùng đó, nhiều đơn vị cũng hướng tới mục tiêu đổi mới, đa dạng các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật để hưởng ứng Ngày Pháp luật một cách linh hoạt, thiết thực, hiệu quả, phù hợp; ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, kỹ thuật số trong triển  khai; tăng cường công khai thông tin theo quy định nhằm thực hiện có hiệu quả dân chủ tại cơ sở; phổ biến quy định của pháp luật qua các vụ việc và công tác tiếp công dân tại đơn vị.

Tích cực triển khai các nội dung, hình thức hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2018 theo Kế hoạch; tham gia tuyên truyền, vận động nhân dân tuân thủ, chấp hành chính sách, pháp luật nhất là pháp luật về THADS. 

Ngày Pháp luật được tổ chức hàng năm nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, đồng thời tăng cường nhận thức, thái độ, hành vi của người dân về vai trò của luật pháp trong đời sống. Chính bởi vậy, Ngày Pháp luật không nên chỉ hiểu đơn giản là một ngày, một tháng hay một đợt phát động hưởng ứng thực thi pháp luật mà phải hiểu theo nghĩa rộng hơn.

Theo đó, hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật cần được quan tâm tiến hành thường xuyên và được lồng ghép trong mọi hoạt động quản lý nhà nước, hoạt động kinh tế - xã hội cũng như sinh hoạt hàng ngày của người dân. Các hoạt động hưởng ứng cũng cần bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất, thiết thực, tiết kiệm và hiệu quả; bám sát việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Hệ thống THADS, Bộ Tư pháp.

Theo đó, Ngày Pháp luật Việt Nam đã được tổ chức sâu rộng, thống nhất trong các cơ quan THADS tại thành phố Hồ Chí Minh. Các hoạt động triển khai đảm bảo thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả, không phô trương, hình thức, phù hợp với điều kiện thực tế của từng đơn vị, mang lại ý nghĩa thiết thực trong đông đảo tầng lớp nhân dân.  

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục
Đọc thêm