Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tiền Giang tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến lần thứ II

(PLVN) - Hội nghị điển hình tiên tiến lần thứ II đã báo cáo kết quả tổng kết giai đoạn 2015 – 2020, tổ chức khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. Đồng thời, đề ra giải pháp, phương hướng và nhiệm vụ cho giai đoạn mới năm 2021 – 2025.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Phạm Văn Hân - Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tiền Giang, các đ/c lãnh đạo Cục, lãnh đạo các Phòng chuyên môn thuộc Cục, lãnh đạo 11 Chi cục THADS trên địa bàn tỉnh và hơn 40 công chức đại diện cho hơn 200 công chức, người lao động đang công tác tại các cơ quan THADS tỉnh Tiền Giang.

Toàn cảnh buổi Hội nghị 

Qua báo cáo tổng kết phong trào thi đua yêu nước, Hôị nghị đã biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu, có đóng góp tích cực cho ngành THADS tỉnh Tiền Giang trong giai đoạn 2015-2020, trong đó có 03 tập thể và 07 cá nhân điển hình tiên tiến cấp cơ sở.

Bên cạnh đó còn có những đơn vị, cá nhân được khen thưởng có thành tích xuất sắc năm 2019, cụ thể: Có 06 tập thể đạt Giấy chứng nhận Tập thể lao động xuất sắc; 01 tập thể và 04 cá nhân được nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp; 02 tập thể nhận Cờ thi đua ngành Tư pháp; 01 cá nhân nhận Giấy chứng nhận Chiến sĩ thi đua ngành Tư pháp; 01 cá nhân được trao Kỷ niệm chương vì sự nghiệp Tư pháp.

Các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc

Hội nghị cũng đã chỉ ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp cho giai đoạn 2021-2025, phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn mới và thông qua danh sách 03 đồng chí Đại biểu tham dự Đại hội Thi đua yêu nước ngành Tư pháp lần thứ V.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Phạm Văn Hân - Cục trưởng cục THADS tỉnh Tiền Giang đã ghi nhận và biểu dương những thành tích xuất sắc mà các cơ quan THADS trong tỉnh đã đạt được trong thời gian qua.

Cục trưởng cục THADS tỉnh cũng đề nghị các tập thể, cá nhân công chức, người lao động trong toàn ngành tiếp tục phấn đấu, khắc phục khó khăn, phát huy những ưu điểm để tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước giao trong năm 2020 và giai đoạn 2020-2025.

Cùng chuyên mục
Đọc thêm