Đắk Nông: Chú trọng hoạt động trợ giúp pháp lý cho người dân vùng sâu, vùng xa

(PLVN) -Sau khi Luật Trợ giúp pháp lý (TGPL) năm 2017 được ban hành và triển khai thực hiện, công tác TGPL tại tỉnh Đắk Nông đã đi vào ổn định và đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. 

Đắk Nông: Chú trọng hoạt động trợ giúp pháp lý cho người dân vùng sâu, vùng xa

Cụ thể, trong năm 2020, chất lượng vụ việc tham gia tố tụng được nâng lên rõ rệt, bảo đảm tuân thủ pháp luật, đạo đức nghề nghiệp, bảo vệ tốt nhất quyền và lợi ích hợp pháp cho các đối tượng TGPL theo quy định của pháp luật. Hầu hết các vụ án đều đạt chất lượng và đạt chất lượng tốt, không có vụ án nào không đạt chất lượng. 

Về công tác truyền thông, trong năm vừa qua, tỉnh Đắk Nông đã thực hiện 125 đợt truyền thông về TGPL tại các xã vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn với 9.000 người tham dự; cấp, phát hơn 25.000 tờ gấp pháp luật các loại. Có thể nói, hoạt động truyền thông về công tác TGPL trên địa bàn luôn được chú trọng và đa dạng về hình thức thực hiện, do đó nhận thức của người dân về công tác TGPL đã được nâng cao. Đồng thời cũng giúp người dân nắm được về quyền được TGPL, trình tự thủ tục yêu cầu TGPL. 

Nhìn chung, công tác TGPL ngày càng tạo được niềm tin trong nhân dân và đối với các cơ quan tiến hành tố tụng, đáp ứng nhu cầu được TGPL của người dân địa phương. Tại Đắk Nông, hoạt động TGPL đã khẳng định được vai trò, tạo niềm tin trong nhân dân về đường lối, chủ trương và chính sách của Đảng và Nhà nước, đem lại nhiều ý nghĩa thiết thực đối với cuộc sống của người dân, nhất là những người được TGPL sống ở vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, không có điều kiện để tiếp cận dịch vụ pháp lý.

Tuy nhiên, công tác TGPL của tỉnh Đắk Nông vẫn còn những khó khăn, vướng mắc, như một số cơ quan tiến hành tố tụng ở cấp huyện chưa thực hiện hoặc thực hiện chưa đầy đủ việc giải thích về quyền được TGPL cho người dân; việc truyền thông về TGPL mới chỉ tập trung ở những địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn chứ chưa được thực hiện rộng khắp…

Để hoạt động TGPL trong thời gian tới đạt hiệu quả hơn nữa, việc nâng cao chất lượng, chuyên nghiệp hóa hoạt động TGPL thông qua việc chuẩn hóa, nâng cao năng lực đội ngũ người thực hiện TGPL cần được chú trọng. Trong đó, cần xây dựng đội ngũ thực hiện TGPL chuyên nghiệp, giỏi chuyên môn, có phẩm chất đạo đức; đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ thực hiện TGPL theo hướng tự học, tự nghiên cứu để nâng cao trình độ, chuyên môn.

Bên cạnh đó, cần thay đổi cơ chế tài chính, có chế độ, chính sách khuyến khích nhằm đảm bảo cho đội ngũ thực hiện TGPL; phối hợp với cơ quan tiến hành tố tụng tổ chức tọa đàm, hội nghị trao đổi, rút kinh nghiệm giữa người thực hiện TGPL và người có thẩm quyền tiến hành tố tụng… 

Cùng chuyên mục
Đọc thêm