Đảm bảo đúng tiến độ tổ chức Đại hội Đảng các cấp thuộc Đảng bộ Bộ Tư pháp

(PLVN) -Thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tư pháp, Phó Bí thư thường trực Nguyễn Kim Tinh vừa ký ban hành Công văn số 40-CV/ĐU ngày 12/3/2020 về việc chỉ đạo tổ chức Đại hội Đảng các cấp trong Đảng bộ Bộ Tư pháp nhiệm kỳ 2020-2025.

Thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Đảng bộ Bộ Tư pháp được Đảng ủy Khối lựa chọn để chỉ đạo điểm Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025, do đó thời gian tổ chức Đại hội Đảng bộ Bộ được tiến hành trong tháng 7/2020. Để đảm bảo đúng tiến độ, Đảng ủy Bộ Tư pháp yêu cầu: các chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở, trong đó có Đảng ủy các Đảng bộ Tổng cục THADS, Học viện Tư pháp, Văn phòng Bộ, Trường Trung cấp luật Đồng Hới chỉ đạo các chi bộ trực thuộc khẩn trương tiến hành tổ chức Đại hội chi bộ, đảm bảo thời gian hoàn thành trong tháng 3/2020.

Đối với các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Bộ, cần khẩn trương hoàn thiện Hồ sơ Đại hội gửi về Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ để phê duyệt và tiến hành tổ chức Đại hội trong tháng 3/2020. Riêng chi bộ Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật đã được lựa chọn Đại hội điểm, đề nghị tiếp tục chuẩn bị, sớm tổ chức Đại hội theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ.

Với các đảng bộ cơ sở, chi bộ cơ sở cần khẩn trương chuẩn bị, hoàn thiện Hồ sơ Đại hội gửi về Ban thường vụ Đảng uy Bộ để phê duyệt và tiến hành tổ chức Đại hội, đảm bảo hoàn thành trong tháng 5/2020. 

Cùng chuyên mục
Đọc thêm