Đảng bộ Cục THADS Nghệ An đẩy mạnh các phong trào thi đua hướng đến Đại hội Đảng bộ Cục lần thứ III

(PLVN) - Chào mừng Đại hội Đảng bộ Cục THADS tỉnh Nghệ An lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025, lãnh đạo và cán bộ Cục nỗ lực phấn đấu, bám sát tình hình địa phương, đạt những kết quả đáng ghi nhận.

Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2020

Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2020

Theo đó, toàn thể cán bộ, lãnh đạo, viên chức đã phát huy kết quả đạt được, tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác trong thời gian tới, Đảng bộ Cục THADS tỉnh Nghệ An phát huy nội lực, đổi mới về phương thức, biện pháp để từ đó lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ về THADS, theo dõi thi hành án hành chính trên địa bàn toàn tỉnh. 

Trong đó, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực, sức chiến đấu của Đảng bộ đến các chi bộ. Tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ, làm tốt công tác tư tưởng. Đổi mới công tác tuyên truyền, học tập chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đấu tranh chống các quan điểm sai trái, chống tư tưởng cơ hội, thực dụng; những biểu hiện mất dân chủ, quan liêu, thiếu tinh thần trách nhiệm, tinh thần hợp tác và ý thức tổ chức, kỷ luật; phòng, chống sự suy thoái về phẩm chất, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên. 

Tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, Khóa XII. Thường xuyên nắm bắt, xử lý kịp thời diễn biến tư tưởng nội bộ, xây dựng khối đoàn kết, thống nhất, cộng sự trong toàn Đảng bộ và các chi bộ trực thuộc. Lãnh đạo, chỉ đạo đảng viên nêu cao tinh thần đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động "diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch, chủ động, kịp thời ngăn chặn, phản bác các thông tin, quan điểm xuyên tạc, sai trái.

Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, có năng lực thực tiễn, giám nghĩ, giám làm, tinh thần trách nhiệm cao đối với nhữngkhó khăn, thách thức trong công tác THADS. 

 Ký quy chế thi đua khối nội chính, lực lượng vũ trang tỉnh năm 2020.

Cùng với đó, đẩy mạnh các phong trào thi đua, lập nhiều thành tích để thiết thực chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ Cục THADS nhiệm kỳ 2020-2025 và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp, tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước ngành Tư pháp lần thứ V và Đại hội thi đua toàn quốc lần thứ X.

Ngay từ đầu năm 2020, Cục THADS tỉnh Nghệ An phát động các phong trào thi đua sôi nổi trong toàn tỉnh với khẩu hiệu: “Hệ thống THADS đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm, thi đua bứt phá hiệu quả, về đích sớm lập thành tích xuất sắc chào mừng kỷ niệm 74 năm ngày truyền thống THADS (19/7/1946-19/7/2020); 75 năm ngày truyền thống Ngành Tư pháp (28/8/1945-28/8/2020) và Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ V”.

Tham mưu UBND tỉnh phát động đợt 2 phong trào thi đua cao điểm “Toàn Ngành THADS tỉnh Nghệ An thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp và kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại” (thời gian từ 01/01/2020 đến 30/6/2020); Tiếp tục hưởng ứng và đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước do Tổng cục THADS phát động…

Ngay từ những tháng đầu năm 2020, Đảng ủy Cục đã lãnh đạo, chỉ đạo 05 Chi bộ trực thuộc tổ chức thành công Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022. Tổ chức toàn ngành triển khai góp ý dự thảo Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025.

Toàn thể cán bộ Cục quyết tâm cao độ phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ được Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS giao, góp thành tích chung để chào mừng Đại hội Đảng bộ Cục THADS tỉnh Nghệ An lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Trong 6 tháng đầu năm, các cơ quan THADS tỉnh đã tập trung triển khai nhiệm vụ công tác kịp thời, đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả bằng các chương trình, kế hoạch cụ thể. Xác định trọng tâm, trọng điểm là tập trung giải quyết đối với các vụ việc về án kinh tế tham nhũng, án tín dụng ngân hàng, án thu cho ngân sách nhà nước, án lớn ảnh hưởng chỉ tiêu nhiệm vụ, án phức tạp, kéo dài có đơn thư khiếu nại...

Kết quả thi hành án hành chính đã thi hành xong 6.980 việc/11.418 việc có điều kiện thi hành, tăng 614 việc so với cùng kỳ 2019; về tiền, đã thi hành xong 159.742.780.000 đồng/1.103.284.450.000 đồng có điều kiện thi hành, so với chỉ tiêu được giao cả năm, Nghệ An đã đạt 76,3% về việc (61% so với chỉ tiêu được giao 80%) và 36,8% về tiền; quyền và lợi ích hợp pháp của nhà nước, doanh nghiệp, người dân được đảm bảo; không để phát sinh khiếu nại bức xúc, điểm nóng. 

Tiếp nối những thành tích đạt được của nhiệm kỳ 2015 - 2020, bước vào giai đoan mới, Đảng bộ Cục THADS tỉnh Nghệ An tiếp tục nỗ lực, không ngừng xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, tiến tới chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ Cục THADS tỉnh lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025.

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục
Đọc thêm