Đảng bộ Sở Tư pháp Cao Bằng tổ chức thành công Đại hội lần thứ XII nhiệm kỳ 2020-2025

(PLVN) - Chiều ngày 8/5 vừa qua, Đảng bộ Sở Tư pháp Cao Bằng đã tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025. Đại hội được tổ chức trong không khí trang nghiêm, theo đúng quy định của Đảng, với tinh thần đoàn kết, dân chủ, trí tuệ, trách nhiệm và quyết tâm xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

Ra mắt Ban Chấp hành, đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025

Ra mắt Ban Chấp hành, đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025

Tham dự, chỉ đạo Đại hội có ông Nguyễn Thái Hà, Tỉnh ủy viên Bí thư Đảng ủy khối Cơ quan & Doanh nghiệp tỉnh Cao Bằng, cùng sự góp mặt của 55/58 Đảng viên trong toàn Đảng bộ Sở Tư pháp tham dự.

Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Sở Tư pháp Cao Bằng đã bám sát Nghị quyết của Đại hội nhiệm kỳ 2015-2020 và chương trình tư pháp hằng năm; Đảng ủy lãnh đạo, tổ chức triển khai, quán triệt và kịp thời xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước để triển khai đến cán bộ, đảng viên nghiên cứu, thực hiện; tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về việc “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI và XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” với hơn 200 lượt đảng viên, 120 lượt quần chúng tham gia học tập. Sau học tập, 100% tập thể và cá nhân có bản đăng ký “làm theo” theo các chuyên đề.

Đảng bộ Sở Tư pháp luôn chú trọng làm tốt công tác xây dựng Đảng, bồi dưỡng, tạo nguồn trung kiên phát triển đảng viên mới và trong nhiệm kỳ đã kết nạp mới được 13 đảng viên mới, bằng 130% so với chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015- 2020 đã đề ra; chuyển đảng chính thức cho 15 đảng viên; cử 13 đảng viên học lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên dự bị; cử 10 quần chúng học lớp nhận thức về đảng; phát thẻ đảng cho 15 đảng viên; chuyển sinh hoạt đảng 12 đồng chí; trao tặng huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho 01 đồng chí.

Các đại biểu biểu quyết bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ sở Tư pháp nhiệm kỳ 2020-2025 

Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua: Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Tư pháp nhiệm kỳ 2015- 2020 trình Đại hội; Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020; Báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý các dự thảo văn kiện của Trung ương và cấp trên trực tiếp từ đại hội Các chi bộ trực thuộc với tinh thần thẳng thắn, khách quan.

Đại hội đã đánh giá toàn diện, đúng mức những kết quả đã đạt được, chỉ rõ những khuyết điểm, hạn chế, nguyên nhân và rút ra bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015- 2020; kiểm điểm sâu sắc, toàn diện sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2015- 2020; xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ của Đảng bộ trong nhiệm kỳ 2020- 2025.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, ông Nguyễn Thái Hà, Tỉnh ủy viên Bí thư Đảng ủy khối Cơ quan & Doanh nghiệp tỉnh biểu dương và đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ Sở Tư pháp đạt được trong nhiệm kỳ qua; Đồng thời, đồng chí đề nghị các đại biểu dự Đại hội tiếp tục phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ, tham gia thảo luận, phân tích làm rõ thêm những nguyên nhân chủ quan, khách quan để bổ sung thêm những giải pháp cụ thể, thiết thực, có tính khả thi cao, nhằm khắc phục những hạn chế, tồn tại trong thời gian qua, đưa Đảng bộ Sở Tư pháp ngày càng phát triển toàn diện hơn, trong đó tập trung lãnh đạo thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ chuyên môn theo chỉ đạo của ngành Tư pháp, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh; Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động; coi trọng bồi dưỡng lý luận Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nghiên cứu, học tập chỉ thị, nghị quyết của Đảng; ngăn ngừa có hiệu quả những tư tưởng lệch lạc, đề cao cảnh giác trước những âm mưu diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch; phòng, chống suy thoái “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, xây dựng chi bộ, đảng bộ thực sự trong sạch vững mạnh phát huy vai trò lãnh đạo hoàn thành tốt và xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

 Các đảng viên bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Tư pháp Đồng Nai nhiệm kỳ 2020-2025

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Tư pháp nhiệm kỳ 2020-2025 gồm: 09 đồng chí có phẩm chất chính trị, trình độ năng lực, đảm bảo cơ cấu, độ tuổi, có tính kế thừa và phát triển theo đúng quy định của Trung ương vào Ban Chấp hành Đảng bộ khoá XII, nhiệm kỳ 2020- 2025. Đại hội đã bầu 02 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết đại diện cho Đảng bộ dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khối cơ quan tỉnh lần thứ XIII./.

Cùng chuyên mục
Đọc thêm