Đẩy mạnh học tập làm theo lời Bác

(PLVN) - Sau ba năm triển khai Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, 50 năm thực hiện theo Di chúc của Người (1969 - 2019), Bộ, ngành Tư pháp đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả và đã đạt được những kết quả quan trọng.

Bà Nguyễn Thị Thược, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tư pháp Tuyên Quang bàn giao công trình Thắp sáng đường quê cho thôn Khuôn Hẻ, xã Kim Quan, huyện Yên Sơn.

Bà Nguyễn Thị Thược, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tư pháp Tuyên Quang bàn giao công trình Thắp sáng đường quê cho thôn Khuôn Hẻ, xã Kim Quan, huyện Yên Sơn.

Cán bộ Tư pháp học tập, noi gương Bác

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục, lâu dài, cần thiết của mỗi cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Bộ Tư pháp.

Thực hiện Kế hoạch số 03-KH/TW ngày 25/7/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019 là “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Triển khai Chuyên đề năm 2019, Đảng ủy Sở Tư pháp Kon Tum đã ban hành Kế hoạch số 542- KH/ĐUSTP học tập Chuyên đề “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Sở Tư pháp tỉnh tổ chức các hoạt động tuyên truyền sâu rộng nội dung Chuyên đề năm 2019, gắn với tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước; các phong trào thi đua yêu nước và tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ chính trị của cơ quan; tuyên truyền kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Người (1969-2019), 70 năm Bác viết tác phẩm Dân vận (1949-2019), 50 năm tác phẩm “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân” (1969 - 2019).

Đồng thời gắn nội dung của chuyên đề với Quy định số 02-QĐi/TU, ngày 22/8/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp tiếp tục phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”.

Từng chi bộ định kỳ tổ chức sinh hoạt về những nội dung tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh có liên quan trực tiếp tới nhiệm vụ chính trị của chi bộ và các đảng viên của chi bộ; thảo luận, trao đổi về các giải pháp khắc phục những hạn chế, yếu kém và đề ra phương hướng phấn đấu; đánh giá kết quả làm theo.

Trên cơ sở kế hoạch của chi bộ, từng đảng viên liên hệ bản thân, xây dựng kế hoạch tu dưỡng rèn luyện, đề ra phương hướng phấn đấu làm theo, giải pháp khắc phục những hạn chế, khuyết điểm trong quá trình công tác, sinh hoạt hàng ngày, trong phong cách làm việc và trong phong cách lãnh đạo.

Còn Sở Tư pháp Bình Thuận đã ban hành Kế hoạch số 02-KH/CB ngày 07/01/2019 triển khai tổ chức học tập, quán triệt Chuyên đề năm 2019. Các nội dung của kế hoạch đều liên hệ chặt chẽ với tình hình thực tế của cơ quan, tập trung lựa chọn những hạn chế còn tồn tại có liên quan tới xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân; phát huy dân chủ; chăm lo đời sống của đảng viên và quần chúng trong đơn vị để tập trung giải quyết.

Đồng thời gắn với kế hoạch thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, các phong trào thi đua của ngành, cơ quan, đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) “Về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Tại Tuyên Quang, Đảng bộ Sở Tư pháp đã tổ chức Hội nghị Đảng bộ (mở rộng) học tập Chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Các đại biểu đã được học tập thông qua xem video nội dung tuyên truyền do báo cáo viên Trung ương truyền đạt. 

Sau Hội nghị, Lãnh đạo Sở yêu cầu các đại biểu nghiêm túc học tập, lĩnh hội đầy đủ nội dung truyền đạt của báo cáo viên; xây dựng kế hoạch, đăng ký thực hiện nội dung làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019.

Mỗi đảng viên, công chức, viên chức, người lao động xây dựng kế hoạch tu dưỡng rèn luyện năm 2019 đảm bảo ngắn gọn, sát với nhiệm vụ của từng cá nhân, trong đó đề ra được những giải pháp khắc phục, sửa chữa những hạn chế, khuyết điểm qua kiểm điểm, đánh giá chất lượng cán bộ, đảng viên năm 2018; lãnh đạo, tổ chức thực hiện việc hoạc tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đảm bảo thực chất, có chất lượng, hiệu quả.

Ngành THADS học tập Bác gắn với nhiệm vụ chuyên môn

Nhằm nâng cao ý thức phấn đấu, thi đua “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” cho mỗi đoàn viên, công chức, người lao động, đặc biệt là thế hệ trẻ, Chi đoàn Văn phòng Tổng cục THADS tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề “Tìm hiểu, học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh qua các hiện vật lịch sử cách mạng” tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.

Đoàn Thanh niên Tổng cục tổ chức vào Lăng viếng Bác, tổ chức cuộc thi “Thanh niên Tổng cục THADS làm theo lời Bác”... Đây là các hoạt động thiết thực, giúp mỗi đoàn viên thanh niên thêm yêu quý, biết ơn và tự hào về cuộc đời, sự nghiệp, những cống hiến to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tại các địa phương khác, việc đẩy mạnh và học tập làm theo lời Bác cũng được triển khai dưới nhiều hình thức đa dạng: Đảng bộ Cục THADS tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2019 và quán triệt, học tập chuyên đề “50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh” và Luật Phòng chống tham nhũng năm 2018; Cục THADS Hà Nội tổ chức giải bóng đá chào mừng Kỷ niệm 88 năm ngày Thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2019) tạo không khí vui tươi, phấn khởi, đẩy mạnh phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”.

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XII trên cơ sở chỉ đạo của Tỉnh ủy, Đảng ủy các cơ quan tỉnh, Tổng cục THADS, cấp ủy Chi bộ, Cục THADS tỉnh Bắc Kạn đã ban hành các kế hoạch việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành theo hướng quyết liệt, đồng bộ, chặt chẽ, bám sát thực tiễn, việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của ngành với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị địa phương; các kế hoạch tổ chức sinh hoạt chuyên đề...

Các cán bộ của Cục luôn chủ động xây dựng và nghiêm túc thực hiện kế hoạch của cá nhân về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Thể hiện qua việc chủ động tham mưu đề xuất sáng kiến, giải pháp được tập thể, lãnh đạo Cục công nhận và cho áp dụng trong toàn ngành, như: thành lập Tổ công tác gồm có 3 Chấp hành viên để cử về các Chi cục THADS các huyện, thành phố có lượng án lớn, phức tạp hoặc Chi cục tỷ lệ giải quyết án còn chậm, khó đạt chỉ tiêu được giao; chi trả tiền cho người được thi hành án nhận tại Kho bạc Nhà nước hoặc Bưu điện; thành lập các đoàn kiểm tra, tăng cường đi cơ sở kiểm tra việc ra quyết định thi hành án…

Với những sáng kiến, giải pháp thiết thực trên cùng với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, những năm qua Cục THADS tỉnh Bắc Kạn đã đạt nhiều kết quả tích cực trong công tác chuyên môn, tỷ lệ giải quyết thi hành án dân sự luôn đạt và vượt chỉ tiêu do Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS giao.

Còn Cục THADS tỉnh Tuyên Quang đã ban hành các kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành theo hướng quyết liệt, đồng bộ, chặt chẽ, bám sát thực tiễn. Qua việc học tập Bác, ngành đã có nhiều cán bộ rèn luyện tốt cả về kỹ năng, nghiệp vụ.

Một trong những điển hình cá nhân học và làm theo Bác của ngành là đồng chí Lâm Văn Chiến, Phó Chi cục trưởng Chi cục THADS huyện Chiêm Hóa vừa là lãnh đạo vừa là chấp hành viên chính thực hiện công tác chuyên môn. Ông Chiến chia sẻ: “Tôi nghĩ việc học Bác không cần nghĩ đến việc làm gì to tát, mà gắn luôn vào nhiệm vụ, công việc của mình”.

Chính vì thế, ông Chiến luôn tích cực đi cơ sở đôn đốc, xác minh, rà soát phân loại và xử lý thi hành án tồn đọng bảo đảm kịp thời, chính xác. Ông chủ động xây dựng kế hoạch cưỡng chế, tổ chức cưỡng chế thi hành án những vụ việc người phải thi hành án có điều kiện thi hành nhưng không tự nguyện thi hành, chây ì, trốn tránh nghĩa vụ… Nhờ đó, tỷ lệ giải quyết công việc luôn đạt kết quả tốt.

Nhờ những giải pháp thiết thực, hiệu quả, đến nay, việc học và làm theo lời Bác đã trở thành việc làm thường xuyên, tạo chuyển biến tích cực trong suy nghĩ, hành động của mỗi cán bộ, đảng viên trong toàn ngành THADS. Từ đó góp phần nâng cao chất lượng thi hành án, xây dựng hình ảnh người cán bộ tư pháp “phụng công thủ pháp, chí công vô tư” như lời Bác dạy.

Năm 2019 còn là cột mốc quan trọng đánh dấu 50 năm thực hiện theo Di chúc của Bác. Sau nửa thế kỷ, tư tưởng, tình cảm trong Di chúc của Người vẫn còn nguyên giá trị. Việc học tập, thực hiện theo đúng nội dung, kỳ vọng của Bác đối với thế hệ trẻ là trách nhiệm của mỗi đoàn viên, thanh niên.
Do đó, Đoàn thanh niên Bộ Tư pháp đã phát động cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu 50 năm thực hiện Di chúc của Người” tại 5 điểm cầu (TP HCM; các trường trung cấp luật Tây Bắc, Đồng Hới; Buôn Mê Thuột và Vị Thanh), diễn ra từ 20/5/2019 - 30/7/2019. Đây là hoạt động được Lãnh đạo Bộ Tư pháp đánh giá là hết sức thiết thực, có ý nghĩa, là dịp để các bạn đoàn viên, thanh niên tìm hiểu những giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc của tư tưởng Hồ Chí Minh.
Từ đó, góp phần khơi dậy lòng tự hào dân tộc, giáo dục lòng yêu nước của đoàn viên, thanh niên, nâng cao trách nhiệm của thế hệ trẻ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, xây dựng Bộ, ngành Tư pháp ngày càng vững mạnh và phát triển.
TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục
Đọc thêm