Đẩy mạnh truyền thông về chỉ số B1

(PLVN) -Sáng 26/3, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh đã chủ trì buổi làm việc với Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật (QLXLVPHC & TDTHPL) về Kế hoạch công tác năm 2021 và một số nhiệm vụ trọng tâm Quý II/2021.

Đẩy mạnh truyền thông về chỉ số B1

Báo cáo kết quả công tác trọng tâm Quý I, Cục trưởng Cục QLXLVPHC & TDTHPL Đặng Thanh Sơn cho biết, công tác xây dựng văn bản được triển khai thực hiện theo đúng Kế hoạch công tác năm 2021 đã đề ra. Cục đã chủ trì xây dựng, tham mưu cho Lãnh đạo Bộ trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xử lý vi phạm hành chính và chủ động triển khai các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này.

 

Cục đã tham mưu cho Lãnh đạo Bộ trình Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 49/QĐ-TTg ngày 13/01/2021 ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành năm 2021; tham mưu cho Lãnh đạo Bộ ban hành Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm của Bộ Tư pháp năm 2021 và chủ động triển khai các nhiệm vụ được giao chủ trì tại các Kế hoạch…

Đồng thời, để triển khai kịp thời, thực chất và hiệu quả nhiệm vụ được Chính phủ giao về cải thiện điểm số và duy trì thứ hạng Chỉ số chi phí tuân thủ pháp luật (Chỉ số B1) trong năm 2021…

Nhấn mạnh đến các nhiệm vụ trọng tâm công tác Quý II, Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh đề nghị Cục QLXLVPHC & TDTHPL tiếp tục bám sát vào Kế hoạch công tác năm để triển khai hiệu quả các hoạt động; toàn Cục cần phát huy tinh thần đoàn kết, nhất trí, đảm bảo phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng giữa các tổ chức trong và ngoài đơn vị. Tiếp tục nghiên cứu, xây dựng, hoàn thiện các văn bản được giao chủ trì xây dựng, đặc biệt là các văn bản có thời hạn trình trong Quý II/2021...

Thứ trưởng cũng yêu cầu Cục tiếp tục thực hiện các hoạt động truyền thông về cải thiện điểm số, duy trì thứ hạng chỉ số B1; phối hợp với Dự án UNDP và các đơn vị có liên quan tổ chức Hội thảo “về các giải pháp cắt giảm chi phí tuân thủ pháp luật nhằm góp phần cải thiện năng lực cạnh tranh của Việt Nam”; phối hợp với Vụ Hợp tác quốc tế để kết nối Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) để trao đổi, cung cấp thông tin cần thiết, bảo đảm đánh giá, xếp hạng khách quan chỉ số B1 và các nhiệm vụ khác được giao.

Ngoài ra, công tác tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa đàm, tập huấn, kiểm tra, điều tra, khảo sát; Dự án Cơ sở  dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính và các công tác khác tiếp tục triển khai thực hiện theo đúng tiến độ Kế hoạch công tác năm 2021… 

Cùng chuyên mục
Đọc thêm