Đẩy mạnh việc thực hiện có hiệu quả công tác nuôi con nuôi trong nước

(PLVN) -Chiều 5/1, Bộ Tư pháp đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác nuôi con nuôi năm 2021. Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Khánh Ngọc đã tham dự và chỉ đạo Hội nghị.

Đẩy mạnh việc thực hiện có hiệu quả công tác nuôi con nuôi trong nước

Báo cáo tại Hội nghị, Phó Cục trưởng Cục Con nuôi Trần Anh Tuấn cho biết, để việc triển khai thực hiện Kế hoạch công tác năm 2020 đạt hiệu quả, đơn vị đã luôn chủ động, tích cực triển khai thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, bảo đảm bám sát Kế hoạch về tiến độ thời gian, đồng thời chú trọng bảo đảm chất lượng, hiệu quả công việc. Đối với những nhiệm vụ trọng tâm, Cục đã tích cực, sớm chủ động xây dựng Kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện.

Đến thời điểm hiện tại, về cơ bản, các nhiệm vụ công tác của đơn vị đã được triển khai thực hiện, bảo đảm về chất lượng và tiến độ với tỉ lệ hoàn thành 100%. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch công tác năm 2020, Cục Con nuôi vẫn gặp phải một số khó khăn, vướng mắc như một số nhiệm vụ không thể triển khai theo Kế hoạch công tác năm; việc tổ chức một số hội nghị, hội thảo với nguồn kinh phí là các khoản hỗ trợ của các cơ quan, tổ chức nước ngoài đã bị chậm hơn so với dự kiến; quá trình thực hiện việc giải quyết hồ sơ con nuôi nước ngoài gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19…

Trong năm 2021, Cục tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện có hiệu quả Nghị định số 24/2009/NĐ-CP, chú trọng kiểm tra, đôn đốc các địa phương thực hiện rà soát các cơ sở nuôi dưỡng và trẻ em có nhu cầu tìm gia đình thay thế trên địa bàn theo đúng quy định của Nghị định để có cơ sở dữ liệu chung về trẻ em có nhu cầu tìm gia đình thay thế; tiếp tục xây dựng, hoàn thiện thể chế. Đẩy mạnh việc thực hiện Luật Nuôi con nuôi và Công ước La Hay 1993 về bảo vệ trẻ em và hợp tác trong lĩnh vực con nuôi quốc tế; tổ chức thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về Chương trình bảo vệ trẻ em giai đoạn 2021 – 2026 sau khi Quyết định được ban hành.

Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan Trung ương về con nuôi quốc tế; tiếp tục phối hợp thực hiện, theo dõi, báo cáo về công tác phòng, chống tội phạm; phòng chống mua bán người; triển khai ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý nuôi con nuôi…

 

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc biểu dương và đánh giá cao những kết quả của Cục Con nuôi đã đạt được trong năm 2020. Đồng thời yêu cầu rà soát lại những nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2021, nhận diện được các vấn đề khó khăn, vướng mắc để từng bước tháo gỡ, khắc phục và xây dựng định hướng trong năm 2021. 

Thứ trưởng đề nghị Cục Con nuôi tiếp tục phối hợp chặt chẽ hơn nữa với các bộ, ngành địa phương và các đơn vị có liên quan về Luật Nuôi con nuôi cũng như việc thực hiện Công ước La Hay 1993; tăng cường hơn nữa việc tổ chức thi hành pháp luật gắn với thực hiện hiệu quả Chỉ thị 03/CT-TTg năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác giải quyết việc nuôi con nuôi trong tình hình mới cũng như quy chế phối hợp với Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội trong công tác này; đẩy mạnh và ưu tiên hơn nữa đối với công tác con nuôi trong bối cảnh trẻ em cần tìm gia đình thay thế là rất lớn; tăng cường quản lý nhà nước, tăng cường thực thi pháp luật hiệu quả đối với công tác nuôi con nuôi.

Ngoài ra, để tăng cường nhận thức của người dân, của các cơ quan về công tác nuôi con nuôi, Thứ trưởng đề nghị cần làm tốt hơn nữa công tác truyền thông; cán bộ làm công tác nuôi con nuôi phải làm việc với trách nhiệm cao, đặt mục tiêu “vì trẻ em” lên hàng đầu; ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác nuôi con nuôi để đơn giản hoá, rút ngắn quy trình, thủ tục…

Cùng chuyên mục
Đọc thêm