Địa chỉ tin cậy để tra cứu Văn bản quy phạm pháp luật

(PLO) - Sau 3 năm đi vào hoạt động (2013-2016), Cơ sở dữ liệu quốc gia (CSDLQG) về pháp luật đã trở thành một địa chỉ tin cậy để người sử dụng có thể tìm kiếm các văn bản pháp luật. 

Ảnh từ internet.

Ảnh từ internet.

Trong suốt một thời gian dài nước ta đã tồn tại nhiều cơ sở dữ liệu điện tử về văn bản pháp luật gây chồng chéo, lãng phí ngân sách, nhân lực để duy trì. Việc xây dựng một CSDLQG về pháp luật là một bước tiến lớn nhằm mục đích thống nhất sử dụng một cơ sở dữ liệu pháp luật trên toàn quốc, dùng chung cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân, đồng thời cung cấp chính xác, kịp thời văn bản quy phạm pháp luật phục vụ nhu cầu quản lý, phổ biến pháp luật của cơ quan nhà nước, nhu cầu nghiên cứu, tìm hiểu, áp dụng và thi hành pháp luật của công dân.

CSDLQG về pháp luật tạo thuận lợi rất lớn cho người sử dụng khi tra cứu văn bản pháp luật bởi cấu trúc các CSDL thành phần cũng như các chức năng và tiện ích mà nó mang lại.

Trước tiên, CSDLQG về pháp luật bao gồm các CSDL thành phần của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan nhà nước khác ở Trung ương và 63 tỉnh, thành phố trên cả nước. Khi người sử dụng quan tâm, chỉ cần truy cập vào CSDLQG về pháp luật tại địa chỉ vbpl.vn có thể tìm kiếm được văn bản của các bộ, ngành, địa phương mà mình cần.

Thứ hai, CSDLQG về pháp luật không chỉ cung cấp văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật mà còn có các chuyên mục khác như: Văn bản mới, Tin tức, Tình huống pháp luật...

Thứ ba, nếu như trước đây, cơ sở dữ liệu điện tử văn bản pháp luật chỉ đơn thuần cung cấp văn bản pháp luật và một số thuộc tính đơn giản của văn bản, thì với CSDLQG về pháp luật, người sử dụng có thể xem toàn văn, tải về nội dung, tra cứu được nhiều thuộc tính quan trọng khác của văn bản, các văn bản có liên quan cũng như lịch sử văn bản nếu nó bị sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ...

Thứ tư, đây là CSDL chính thống của Chính phủ do Bộ Tư pháp giúp Chính phủ thống nhất quản lý với mục đích phổ biến pháp luật, phục vụ nhu cầu nghiên cứu, tìm hiểu, áp dụng và thi hành pháp luật của công dân.Do đó, người sử dụng được khai thác miễn phí các thông tin về văn bản pháp luật cũng như các chuyên mục khác trên CSDLQG về pháp luật. Chính vì vậy, CSDLQG về pháp luật hiện nay đang là địa chỉ tin cậy để công dân khai thác, sử dụng, áp dụng và thi hành pháp luật.

Nhìn lại chặng đường ba năm đi vào hoạt động của CSDLQG về pháp luật, có thể khẳng định, đây không những là chính sách đúng đắn của Đảng và Nhà nước về việc “Xây dựng và khai thác hiệu quả Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật” (Nghị quyết 48-NQ/TW ngày 24/05/2005 của Bộ Chính trị về Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020) mà thực tiễn còn cho thấy các bộ, ngành, địa phương đã rất tích cực, chủ động trong hoạt động cập nhật, kiểm tra, rà soát các văn bản quy phạm pháp luật trên CSDLQG về pháp luật thông qua CSDL thành phần, đặc biệt phải kể đến một số bộ, ngành, địa phương như: Bộ Tư pháp, Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Lào Cai, thành phố Hồ Chí Minh…

Đến nay, CSDLQG về pháp luật đã có khoảng gần một trăm nghìn văn bản từ Trung ương đến địa phương với lượng truy cập ngày càng tăng, ước tính khoảng 50.000 lượt truy cập/ngày. Con số trên một lần nữa khẳng định sự tin tưởng của người dân, tổ chức, doanh nghiệp vào  CSDLQG về pháp luật (vbpl.vn) – một địa chỉ tin cậy cung cấp thông tin về văn bản pháp luật chính thức cho công dân. 

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục
Đọc thêm