Điểm đáng chú ý khi sửa đổi quy định tra cứu thông tin để cấp Phiếu LLTP

(PLO) - Một trong những nội dung đáng chú ý của Dự thảo luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Lý lịch tư pháp (LLTP) là việc tra cứu thông tin để cấp Phiếu LLTP tới đây sẽ thuận lợi hơn cho người dân cũng như cơ quan LLTP.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Theo quy định tại khoản 1 Điều 47 Luật LLTP 2009, trường hợp công dân Việt Nam chỉ có một nơi thường trú duy nhất tại một tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương từ khi đủ 14 tuổi trở lên thì chỉ tra cứu tại Sở Tư pháp nơi người đó thường trú. 

Hiện nay, Luật LLTP cũng như pháp luật có liên quan chưa có chế tài hoặc có phương pháp để xác định ngay sự chính xác trong nội dung tờ khai yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính nói chung và tờ khai yêu cầu cấp Phiếu LLTP nói riêng. Do đó, vì một lý do nào đó mà người yêu cầu cấp Phiếu LLTP không khai hết quá trình cư trú của mình hoặc lợi dụng quy định về thời hạn cấp Phiếu, đối với trường hợp cá nhân chỉ cư trú ở một nơi từ khi đủ 14 tuổi trở lên (10 ngày thay vì 15 ngày đối với các trường hợp khác) đã không khai hết, khai chính xác những nơi cư trú của mình mà chỉ khai ở một nơi duy nhất. Đặc biệt, qua công tác phối hợp với 

Cơ quan hồ sơ nghiệp vụ cảnh sát trong tra cứu, xác minh thông tin để cấp Phiếu LLTP, thời gian vừa qua, nhiều trường hợp người bị kết án sau khi ra tù đã cư trú ở nhiều địa phương khác nhau nhưng khi yêu cầu cấp Phiếu LLTP thì chỉ khai ở địa phương đang ở và thường trú mà che giấu nơi cư trú họ đã từng bị kết án trước đây – nơi đã từng bị kết án. Điều đó đã gây khó khăn cho các Sở Tư pháp và các cơ quan phối hợp tra cứu, xác minh, thường kéo dài thời hạn cấp Phiếu LLTP. Hơn nữa, trong trường hợp công chức giải quyết hồ sơ yêu cầu cấp Phiếu LLTP của Sở Tư pháp ít kinh nghiệm sẽ dẫn đến bỏ lọt thông tin án tích, cấp Phiếu LLTP sai.

Đảm bảo việc tra cứu thông tin án tích chính xác, không bỏ lọt thông tin, không gây kéo dài thời hạn giải quyết thủ tục cấp Phiếu LLTP. Dự thảo luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật LLTP quy định theo hướng: Việc tra cứu thông tin để cấp Phiếu LLTP được thực hiện tại Sở Tư pháp nơi người được cấp Phiếu LLTP thường trú và Cơ quan LLTP quốc gia; Trường hợp không xác định được nơi thường trú hoặc nơi tạm trú của người được cấp Phiếu LLTP thì việc tra cứu thông tin được thực hiện tại Cơ quan LLTP quốc gia; Trường hợp người yêu cầu cấp Phiếu LLTP chưa đủ 14 tuổi thì không phải thực hiện tra cứu thông tin LLTP.

Đánh giá tác động của phương án này, Bộ Tư pháp cho biết, đối với Nhà nước sẽ bảo đảm việc cấp Phiếu LLTP chính xác, toàn diện và đúng thời hạn luật định. Đối với người dân, việc cấp Phiếu LLTP bảo đảm thời hạn theo quy định giúp cá nhân có nhiều cơ hội học tập, lao động, việc làm, định cư,... Đặc biệt, tiết kiệm thời gian, công sức, chi phí trong việc làm thủ tục yêu cầu cấp Phiếu LLTP. 

Theo dự kiến sửa đổi về thẩm quyền tra cứu thông tin để cấp Phiếu LLTP trên đây sẽ tác động mạnh đến nhiệm vụ của Cơ quan quản lý LLTP, cụ thể: số lượng tra cứu thông tin dự kiến khoảng 250.000 yêu cầu/01 năm.

Tuy nhiên, với phát sinh trên đây theo Trung tâm Lý lịch Tư pháp Quốc gia sẽ không làm ảnh hưởng đến vị trí việc làm cũng như không làm tăng biên chế chi phí của Cơ quan LLTP quốc gia. Bên cạnh đó, hiện nay, tại Trung tâm LLTP quốc gia đã và đang xây dựng những phần mềm có khả năng thay sức con người trong công tác cấp Phiếu LLTP và tra cứu thông tin: Phần mềm Quản lý LLTP; Phần mềm tự động hóa xây dựng, quản lý, vận hành, khai thác cơ sở dữ liệu LLTP; Phần mềm tra cứu thông tin; Phần mềm “kiềng ba chân”. Những Phần mềm này thường xuyên được nâng cấp để phục vụ tốt nhu cầu thực tế của công việc tra cứu thông tin LLTP về án tích nhanh, chính xác. Do đó, với sự hỗ trợ của các phần mềm trên đây cùng việc sắp xếp lại một số vị trí việc làm phù hợp, Cơ quan LLTP quốc gia hoàn toàn có thể hoàn thành nhiệm vụ mà không cần phải tăng biên chế và chi phí hoạt động.

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục
Đọc thêm