Điện Biên: Hiệu quả công tác tuyên truyền pháp luật cho đồng bào dân tộc miền núi

(PLVN) - Xác định công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) là cầu nối đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến gần hơn với người dân, thời gian qua, Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh Điện Biên luôn chú trọng đẩy mạnh công tác PBGDPL. 

Điện Biên: Hiệu quả công tác tuyên truyền pháp luật cho đồng bào dân tộc miền núi

Ông Phạm Đình Quế, Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Điện Biên cho biết: Sở Tư pháp với vài trò là cơ quan thường trực trong Hội đồng PBGDPL của tỉnh đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch, đề án về PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, xây dựng và thực hiện quy ước. Từ đó, nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của người dân từng bước được nâng lên.

Trong quá trình thực hiện, các cấp ủy, chính quyền luôn quan tâm và phối hợp với cơ quan chức năng. Ðội ngũ cán bộ làm công tác tuyên truyền, PBGDPL các cấp từng bước được củng cố, kiện toàn, đảm bảo số lượng, chất lượng. Các văn bản quy phạm pháp luật được phổ biến bằng nhiều hình thức phong phú, phù hợp với từng đối tượng, địa bàn. Theo đó, hình thức tuyên truyền PBGDPL được thực hiện thông qua hoạt động tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; thông qua Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; lồng ghép tuyên truyền trong giải quyết các vụ việc hòa giải; các cuộc họp, hội nghị, giao ban; cập nhật và phổ biến kịp thời các văn bản pháp luật mới ban hành trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh và cổng thông tin điện tử của Sở Tư pháp…

Định kỳ hàng quý, Hội đồng PBGDPL tỉnh đã biên soạn, phát hành, giới thiệu các văn bản luật cung cấp cho các báo cáo viên pháp luật trong Hội đồng triển khai thực hiện. Qua đó, Hội đồng cũng duy trì việc ký kết và thực hiện các chương trình, kế hoạch phối hợp về PBGDPL của Sở Tư pháp với các cơ quan, đơn vị như: Tòa án nhân dân tỉnh về PBGDPL, hòa giải ở cơ sở; Công an tỉnh về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng; Sở Giáo dục và Ðào tạo thực hiện công tác PBGDPL trong nhà trường; Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh về PBGDPL cho hội viên, phụ nữ; phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho nhân dân vùng biên giới… Song song với các hoạt động phối hợp tuyên truyền PBGDPL, hàng năm và Ngày Pháp luật Việt Nam nhiều hoạt động tuyên truyền được tổ chức nội dung tại các cơ quan, đơn vị với hình thức.

Tính từ năm 2020 đến nay, các cơ quan, tổ chức, đoàn thể tỉnh và UBND các cấp đã tổ chức được 7.391 cuộc/đợt phổ biến pháp luật trực tiếp cho hơn 464.904 lượt người tham dự; 5 cuộc thi tìm hiểu pháp luật cho 3.714 lượt người tham dự; phát hành 358.059 bản tài liệu PBGDPL (trong đó có 1.157 tài liệu được đăng tải trên internet). Ðặc biệt là trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, để chung tay thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch nhằm giảm thiểu tình trạng lây nhiễm dịch bệnh, công tác tuyên truyền, PBGDPL nâng cao ý thức của người dân được chú trọng. Hình thức tuyên truyền kết hợp trực tiếp, trong các cuộc họp, hội nghị với ban hành văn bản, tờ rơi, pano, áp phích, loa phát thanh đến tận thôn, bản…

Cũng theo ông Phạm Đình Quế bên cạnh những kết quả đạt được, công tác tuyên truyền PBGDPL trên địa bàn còn hạn chế, đó là chương trình, đề án về PBGDPL, hòa giải ở cơ sở nội dung còn chưa phù hợp với thực tiễn, dàn trải, hình thức tuyên truyền chưa hấp dẫn; việc hưởng ứng các cuộc thi tìm hiểu pháp luật còn thấp. Hơn nữa, kinh nghiệm của đội ngũ báo cáo viên và tuyên truyền viên pháp luật các cấp chưa cao. 

Nguyên nhân chủ yếu là do một số thành viên Hội đồng chưa thực sự quan tâm, còn xem nhẹ công tác PBGDPL nên thiếu sự chỉ đạo quyết liệt; điều kiện kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh còn nhiều khó khăn; đặc biệt do ảnh hưởng của dịch Covid-19 vừa qua, đã gây nhiều khó khăn cho các cơ quan, đơn vị, địa phương trong triển khai công tác PBGDPL, nhất là hạn chế các hoạt động tập trung đông người dẫn đến số liệu về kết quả triển khai thực hiện công tác PBGDPL giảm sâu.

Để công tác tuyên truyền PBGDPL đạt hiệu quả cao, thời gian tới, Hội đồng tiếp tục tỉnh tiếp tục đổi mới nội dung, đa dạng hình thức tuyên truyền; đẩy mạnh tuyên truyền, PBGDPL cho các đối tượng đặc thù, người dân ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, vùng trọng điểm về vi phạm pháp luật. Tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan, ban ngành, đoàn thể của tinh để triển khai có hiệu quả công tác PBGDPL trên địa bàn… Từ đó góp phần ngăn chặn, hạn chế những hành vi vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội; giữ gìn trật tự, an toàn xã hội; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước bằng pháp luật của các cấp chính quyền. 

Cùng chuyên mục
Đọc thêm