Đoàn kiểm tra của Bộ Tư pháp làm việc với tỉnh Bạc Liêu

(PLVN) - Ngày 4/7, Đoàn công tác của Bộ Tư pháp do ông Lê Vệ Quốc - Vụ Trưởng Vụ phổ biến Giáo dục pháp luật, Trưởng Ban thư kí Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) TW làm Trưởng Đoàn, đã có buổi làm việc với tỉnh Bạc Liêu, nhằm kiểm tra tình hình 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32 của Ban Bí thư TW Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác PBGDPL, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân”. Tiếp và làm việc với Đoàn có bà Lâm Thị Sang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng PBGDPL tỉnh.

Đoàn kiểm tra của Bộ Tư pháp làm việc với tỉnh Bạc Liêu

Tại buổi làm việc, đại diện Hội đồng PBGDPL của tỉnh báo cáo tóm tắt với Đoàn kiểm tra về kết quả 15 năm thực hiện công tác PBGDPL; Hòa giải ở cơ sở và xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh và kết quả thực hiện chỉ thị 32 của Ban Bí thư. 

Qua 15 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 32 và các văn bản liên quan đã tạo được những chuyển biến tích cực trên nhiều mặt trong lĩnh vực PBGDPL. Cấp ủy, chính quyền các cấp đã từng bước nhận thức đầy đủ và sâu sắc hơn về vị trí, vai trò, cũng như tầm quan trọng của công tác PBGDPL. 

Đội ngũ làm công tác PBGDPL, trợ giúp pháp lý, hòa giải viên ở cơ sở đã được các ngành, các cấp quan tâm củng cố, kiện toàn và hoạt động có hiệu quả. Công tác tuyên truyền, PBGDPL đã từng bước nâng cao nhận thức về pháp luật và ý thức chấp hành pháp luật trong cán bộ đảng viên và Nhân dân, góp phần quan trọng trong việc phát triển kinh tế, văn hóa -  xã hội, an ninh quốc phòng. 

Bên cạnh đó, việc kiểm tra tình hình triển khai thực hiện Chỉ thị số 32 và Luật PBGDPL được tỉnh tiến hành thường xuyên và được các cấp uỷ Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả.

Tuy nhiên, triển khai thực hiện Chỉ thị số 32 trong thời gian qua còn một số hạn chế như: Công tác ban hành các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo đôi lúc chưa kịp thời, nhận thức và ý thức trách nhiệm của một số Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể và địa phương về công tác PBGDPL chưa cao; sự phối hợp giữa một số ngành, địa phương đôi lúc chưa được chặt chẽ; chính sách khuyến khích xã hội hóa công tác PBGDPL chưa mạnh, chưa thu hút được cá nhân, tổ chức tham gia vào công tác PBGDPL....

Tại buổi làm việc, thành viên Đoàn kiểm tra của Bộ Tư pháp cũng đã trao đổi, thảo luận, nhằm làm rõ hơn những kết quả, cùng những khó khăn, hạn chế qua 15 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 32 của Ban Bí thư trên địa bàn tỉnh.

Vụ trưởng Vụ PBGDPL Lê Vệ Quốc đánh giá cao những nỗ lực của tỉnh Bạc Liêu trong quá trình triển khai thực hiện chỉ thị 32 của Ban Bí thư
Phát biểu kết thúc buổi làm việc, ông Lê Vệ Quốc - Vụ trưởng Vụ PBGDPL, Bộ Tư pháp, Trưởng Ban thư kí Hội đồng phối hợp PBGDPL TW, đã đánh giá cao những nỗ lực của tỉnh trong quá trình triển khai thực hiện chỉ thị 32 của Ban Bí thư, cũng như công tác PBGDPL trên địa bàn tỉnh.

Để phát huy kết quả đạt được, ông Lê Vệ Quốc cũng đề nghị:  “Trong thời gian tới lãnh đạo tỉnh cần chỉ đạo làm tốt công tác bố trí nguồn lực, kinh phí cho công tác PBGDPL ở địa phương, giúp cho người dân tiếp cận phát luật tốt hơn; cần củng cố, đào tạo bồi dưỡng cho lực lượng cộng tác viên, tuyên truyền viên và phát huy vai trò của việc xã hội hóa trong tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; làm tốt công tác ứng dụng công nghệ thông tin và phát huy sức mạnh của mạng xã hội vào công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật; tập trung làm tốt công tác đôn đốc, kiểm tra, sơ kết, tổng kết và có định hướng tốt hơn trong công tác này; tăng cường sự phối hợp giữa các cấp, ngành một cách chặt chẽ và nhân rộng các mô hình, cách làm hiệu quả trong tuyên truyền PBGDPL”.

Ghi nhận và đánh giá cao sự quan tâm của Đoàn công tác đối với tỉnh Bạc Liêu, bà Lâm Thị Sang - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu nhấn mạnh: “Đối với tỉnh còn nhiều khó khăn như Bạc Liêu, thời gian qua từng sở, ngành đã có nhiều nỗ lực trong công tác giáo dục, phổ biến pháp luật và đạt những hiệu quả nhất định. Song với những gợi ý, đề xuất của Đoàn công tác trong chuyến kiểm tra lần này, tỉnh sẽ tiếp thu, ghi nhận tất cả các nội dung trên và chỉ đạo cho các cấp, ngành chủ động xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện nhằm chủ động làm tốt hơn công tác PBGDPL trên địa bàn tỉnh”.

Cùng chuyên mục

Đọc thêm