Đồng Nai: Triển khai nhiều mô hình phổ biến pháp luật mới

(PLVN) -Mới đây, Sở Tư pháp vừa ban hành Kế hoạch về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) năm 2021. Theo đó, xác định 13 nhiệm vụ lớn về công tác PBGDPL trong năm 2021, trong đó có một số mô hình PBGDPL mới, lần đầu tiên triển khai thực hiện.

Đồng Nai: Triển khai nhiều mô hình phổ biến pháp luật mới

Cụ thể, trong năm 2021, Sở Tư pháp sẽ tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh triển khai Cuộc thi thiết kế poster tuyên truyền, phổ biến pháp luật; thực hiện mô hình “Cấp tỉnh bố trí kinh phí, cấp huyện tổ chức thực hiện và cấp xã tiếp nhận kết quả PBGDPL”; phối hợp với Tỉnh Đoàn và các cơ quan có liên quan tổ chức chuỗi các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2021 kết hợp tổng kết và trao giải Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật năm 2021”.

Bên cạnh đó, Kế hoạch cũng xác định các nhiệm vụ về công tác xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, hòa giải ở cơ sở. Theo đó, trong năm 2021 tiếp tục chú trọng tham mưu chỉ đạo công tác xây dựng, đánh giá cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo hướng thực chất, lấy xây dựng làm chủ đạo. Đối với công tác hòa giải ở cơ sở cần tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019-2021”, tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ tập huấn viên cấp huyện và hòa giải viên ở cơ sở; kết hợp công tác hòa giải với dân vận khéo, nâng cao tỷ lệ hòa giải thành.

Cùng chuyên mục
Đọc thêm