Đồng Tháp: Cho nhiều công chức, viên chức ngành tư pháp làm việc tại nhà từ ngày 2/4

(PLVN) - Ngày 1/4, Sở Tư pháp tỉnh Đồng Tháp đã ban hành văn bản yêu cầu các đơn vị trực thuộc tiếp tục thực hiện biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Theo đó, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc giải quyết công việc quan trọng trong ngày 1/4. Từ ngày 2/4 cho nhiều công chức, viên chức, người lao động làm việc tại nhà.

Giám đốc Sở Tư pháp Đồng Tháp yêu cầu Trưởng các Phòng chuyên môn, Thủ trưởng đơn vị trực thuộc Sở quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của đơn vị mình thực hiện nghiêm túc Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị của UBND tỉnh về quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

 Sở Tư pháp Đồng Tháp đẩy mạnh chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Yêu cầu Giám đốc Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản chỉ đạo giải quyết các công việc quan trọng, còn tồn đọng trong ngày 1/4. Sau đó tổ chức cho viên chức sử dụng công nghệ thông tin làm việc tại nhà, chỉ cử 1 hoặc 2 người trực tại cơ quan để xử lý, giải quyết các công việc thật sự cần thiết hoặc theo yêu cầu của lãnh đạo Sở thì mới đến làm việc tại trụ sở.

Trưởng các Phòng Công chứng chỉ đạo giải quyết các hồ sơ công chứng còn tồn đọng trong ngày 1/4. Sau đó tổ chức cho viên chức, người lao động sử dụng công nghệ thông tin làm việc tại nhà, chỉ bố trí tối đa 50% số viên chức, người lao động làm việc tại trụ sở cơ quan để tiếp nhận và giải quyết các hồ sơ công chứng cho công dân.

Giải quyết các công việc tồn đọng, quan trọng trong 1/4. Sau đó, nhiều người được làm việc tại nhà 

Trưởng các phòng chuyên môn bố trí không quá 1/2 số công chức của phòng mình trực tiếp đến làm việc tại cơ quan, các công chức còn lại sử dụng công nghệ thông tin làm việc tại nhà. Trưởng các phòng chuyên môn, Thủ trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm phân công, theo dõi việc thực hiện công việc của công chức, viên chức, người lao động làm việc tại nhà của phòng, đơn vị mình, đảm bảo hoàn thành các nhiệm vụ được giao, đúng tiến độ, không để tồn đọng, trễ hạn.

Cùng chuyên mục
Đọc thêm