Đưa công tác thi đua khen thưởng ngày càng thực chất, hiệu quả

(PLVN) -Mới đây, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh đã chủ trì cuộc họp với Vụ Thi đua – Khen thưởng về một số nhiệm vụ trọng tâm Quý I/2021.

Đưa công tác thi đua khen thưởng ngày càng thực chất, hiệu quả

Ghi nhận những nỗ lực, đóng góp của Vụ trong năm 2020, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh yêu cầu Vụ tiếp tục triển khai hiệu quả, đúng tiến độ, đồng bộ, toàn diện các nhiệm vụ đã đề ra đối với việc thực hiện phát động phong trào thi đua Đại hội thi đua yêu nước, chương trình công tác của Bộ, ngành, đưa công tác thi đua khen thưởng ngày càng thực chất, hiệu quả. Trên cơ sở phân công công việc, Vụ cần xác định rõ tiến độ, lịch trình, chi tiết hóa các bước thực hiện; trong quá trình thực hiện từ khâu xây dựng lộ trình, ý tưởng nếu có khó khăn đề xuất ý kiến, báo cáo lãnh đạo Vụ và lãnh đạo Bộ kịp thời có phương án giải quyết.

Đối với việc xây dựng các phong trào thi đua, Vụ cần phải quan tâm tổ chức thực hiện phong trào một cách bài bản; theo dõi, cập nhật thông tin đầy đủ, kịp thời. Phát huy tính chủ động, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị để làm tốt công tác khen thưởng đột xuất, gắn với xây dựng mô hình điển hình tiên tiến, nhân rộng những cách làm hay đến các cơ quan, đơn vị…

Ngoài ra, Thứ trưởng cũng nhấn mạnh cần gắn công tác thi đua khen thưởng đến cả các đơn vị sự nghiệp để cùng xây dựng tốt, lan tỏa các phong trào thi đua đến từng cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Tư pháp.  

Cùng chuyên mục
Đọc thêm