Gia Lai: Cục Thi hành án dân sự cơ bản hoàn thành chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2020

(PLVN) - Tại hội nghị tổng kết công tác năm 2020 được tổ chức mới đây, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Gia Lai khẳng định công tác Thi hành án dân sự (THADS) tiếp tục được lãnh đạo Cục quan tâm chỉ đạo thường  xuyên, xuyên suốt và có hiệu quả. Tổ chức bộ máy, công tác cán bộ được quan tâm củng cố, kịp thời kiện toàn đội ngũ cán bộ lãnh đạo các cấp chi cục. 

Gia Lai: Cục Thi hành án dân sự cơ bản hoàn thành chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2020

Ông Đào Trọng Giáp, Cục trưởng Cục THADS tỉnh Gia Lai phát biểu tại hội nghị

Trong hoạt động nghiệp vụ, các vụ việc thi hành án ngày càng tăng cả về số lượng và tính chất phức tạp, lượng tiền thụ lý mới tăng đột biến, các vụ việc về án ma túy, tín dụng, ngân hàng…có giá trị lớn nên ảnh hưởng đến kết quả thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ THADS; phát sinh một số vụ việc có số tiền thi hành án trên hàng trăm tỉ đồng, người phải thi hành án có hành vi tẩu tán, che giấu, hợp thức hóa tài sản nhằm trốn tránh nghĩa vụ thi hành án. Một số trường hợp lợi dụng quyền khiếu nại, tố cáo nhằm cản trở, bất hợp tác, kéo dài thời gian thi hành án. Tình hình dịch bệnh  Covid -19 diễn biến phức tạp dẫn đến việc thi hành án bị kéo dài gây ảnh hưởng lớn đến kết quả thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ thi hành án chung toàn tỉnh…

Để đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu nhiệm vụ được giao, công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện THADS được quan tâm cao; thúc đẩy các biện pháp tổ chức giải quyết án đạt và vượt chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao năm 2020. Nhờ đó, kết quả thi hành án năm 2020 toàn hệ thống Thi hành án dân sự tỉnh Gia Lai cơ bản hoàn thành chỉ tiêu nhiệm vụ cao hơn năm trước: về việc đạt 80% (tăng 3,29% so với năm 2019), về tiền đạt 39,86 % (tăng 5,39 % so với năm 2019).

Cục trưởng Cục THADS tỉnh Gia Lai trao danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến cho 17 tập thể

Nhân dịp này, Cục THADS tỉnh Gia Lai đã công nhận danh hiệu CSTĐCS  năm 2020  đối với 12 cá nhân; công nhận Tập thể lao động tiên tiến đối với 17 tập thể, danh hiệu lao động tiên tiến đối với 141 cá nhân; tặng giấy khen cho 25 cá nhân. 

Cùng chuyên mục
Đọc thêm