Giáng chức đối với Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự TP.Hồ Chí Minh

(PLVN) - Tin từ Bộ Tư pháp cho biết, Bộ Tư pháp vừa ban hành quyết định xử lý kỷ luật bằng hình thức giáng chức đối với ông Vũ Quốc Doanh - Cục trưởng Cục THADS thành phố Hồ Chí Minh.


Để nâng cao hiệu quả quản lý đối với các đơn vị, công chức, người lao động trong toàn ngành, nhằm hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng vi phạm xảy ra, trong những năm vừa qua, thông qua hoạt động thanh tra, kiểm tra, Bộ Tư pháp, Tổng cục Thi hành án dân sự đã phát hiện và xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm. Theo đó, năm 2020, Tổng cục THADS đã tổ chức kiểm tra tại Cục THADS thành phố Hồ Chí Minh, kết quả kiểm tra đã phát hiện một số sai phạm trong công tác quản lý, chỉ đạo và tổ chức thi hành án. 

Với quyết tâm xử lý nghiêm các vi phạm, chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương trong Hệ thống THADS, trên cơ sở Nghị quyết của Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp, ngày 12/3/2021 Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ban hành quyết định xử lý kỷ luật bằng hình thức giáng chức đối với ông Vũ Quốc Doanh - Cục trưởng Cục THADS thành phố Hồ Chí Minh xuống giữ chức vụ Phó Cục trưởng THADS thành phố Hồ Chí Minh và hình thức kỷ luật cảnh cáo đối với ông Võ Minh Hòa, nguyên Phó Cục trưởng THADS thành phố Hồ Chí Minh.

Việc xử lý nghiêm minh, kịp thời của Bộ Tư pháp đối với những sai phạm là bài học sâu sắc cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức Bộ, Ngành Tư pháp nói chung và Hệ thống THADS nói riêng, góp phần nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng chống suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa./.

Cùng chuyên mục
Đọc thêm