Góp ý dự thảo Báo cáo rà soát các quy định của BLHS với Hiệp định CPTPP

(PLVN) -Chiều 23/9, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh đã chủ trì cuộc họp liên ngành góp ý dự thảo Báo cáo rà soát các quy định của Bộ luật hình sự với Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) về xử lý các hành vi vi phạm. 

Góp ý dự thảo Báo cáo rà soát các quy định của BLHS với Hiệp định CPTPP

Theo báo cáo tại cuộc họp, ngày 12/11/2018, Quốc hội ban hành Nghị quyết số 72/2018/QH14 về việc phê chuẩn Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương cùng các văn kiện có liên quan (Hiệp định CPTPP); Hiệp định chính thức có hiệu lực đối với Việt Nam kể từ ngày 14/01/2019. Để bảo đảm thực hiện các cam kết tại Hiệp định, Nghị quyết giao Chính phủ, các cơ quan theo thẩm quyền trong thời hạn 03 năm kể từ ngày Hiệp định có hiệu lực tiến hành rà soát và sửa đổi, bổ sung với 05 nội dung. 

Ngày 24/1/2019, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 121/QĐ-TTg phê duyệt Kế hoạch thực hiện Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương, trong đó giao Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan như tiếp tục rà soát các văn bản quy phạm pháp luật để chủ động thực hiện hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ, hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật; đề xuất sửa đổi, bổ sung Bộ luật Hình sự năm 2015 trong năm 2021. 

Kết luận, Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh nhấn mạnh các nội dung liên quan đến tem nhãn, bao bì giả mạo và bí mật thương mại cần được rà soát kỹ lưỡng để xác định rõ mục đích, các điều kiện cụ thể phù hợp với Hiệp định CPTPP đồng thời rà soát các quy định pháp luật trong nước có liên quan đảm bảo tương thích với các nội dung của Hiệp định này. 

Đối với hai nội dung là xuất khẩu hàng hoá giả mạo nhãn hiệu trong phạm vi hành vi phân phối; nhập khẩu và xuất khẩu hàng hoá sao lậu quyền tác giả và quyền liên quan trong phạm vi hành vi phân phối đang sửa đổi, bổ sung luật Sở hữu trí tuệ, Thứ trưởng đề nghị rà soát các quy định liên quan tới vấn đề này để đảm bảo việc thực hiện các hành vi được đồng bộ, thống nhất với quy định của luật chuyên ngành.

Ngoài ra, Thứ trưởng cũng đề nghị cần rà soát thêm quy định liên quan tới trách nhiệm hình sự của pháp nhân thương mại; công tác phối hợp của các bộ, ngành có liên quan trong việc rà soát các văn bản quy phạm pháp luật... 

Cùng chuyên mục
Đọc thêm