Hà Nam Ban hành Kế hoạch tổ chức Ngày Pháp luật năm 2019

(PLVN) - UBND tỉnh Hà Nam vừa ban hành Kế hoạch số 1972/KH-UBND về tổ chức thực hiện “Ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam” năm 2019 trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, nội dung tổ chức hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2019 tập trung vào một số nội dung như quán triệt, phổ biến nội dung chính sách, quy định mới, nhất là nội dung các luật được Quốc hội thông qua trong năm 2019; phổ biến, tuyên truyền các lĩnh vực pháp luật liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, khởi nghiệp; phòng, chống tham nhũng, lãng phí, khiếu nại, tố cáo. phổ biến, thông tin về cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, thực hiện đồng bộ các biện pháp đơn giản hóa điều kiện kinh doanh, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh…

Các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật được tổ chức thông qua các hình thức từ tổ chức mít-tinh hoặc lồng ghép thông qua hội nghị, hội thảo, tọa đàm, qua hoạt động chính trị, chuyên môn phù hợp với điều kiện thực tiễn đến lồng ghép trong triển khai hoạt động xây dựng, thi hành, bảo vệ pháp luật; đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, cổ động trực quan, hệ thống loa truyền thanh cơ sở, Cổng/Trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị, địa phương... Các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật được tổ chức thường xuyên, liên tục trong cả năm, tập trung vào tháng 10, 11 năm 2019, cao điểm từ ngày 10/10/2019 đến ngày 10/11/2019.

Cùng chuyên mục
Đọc thêm