Hà Nội: Tập trung tổ chức giao tài sản cho người mua trúng đấu giá

(PLO) - Mới đây, Cục trưởng Cục THADS Hà Nội Lê Quang Tiến đã chủ trì cuộc họp giao ban giữa Lãnh đạo Cục với Trưởng phòng các phòng chuyên môn để đánh giá kết quả công tác tháng 5 năm 2018 và triển khai nhiệm vụ công tác tháng 6 năm 2018. 

Hà Nội: Tập trung tổ chức giao tài sản cho người mua trúng đấu giá

Trong tháng 5 năm 2018, Cục THADS đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác THADS 6 tháng đầu năm 2018; Hội nghị giao ban 8 tháng 2018; triển khai, quán triệt quy định của thành phố Hà Nội về đánh giá, xếp loại công chức hàng năm và thực hiện quy trình về quy hoạch chức danh lãnh đạo Cục giai đoạn 2018-2021 và giai đoạn 2021-2026; có văn bản gửi cấp ủy các huyện Đan Phượng, Phúc Thọ, Hoài Đức, Cầu Giấy, Hai Bà Trưng đề nghị phối hợp chỉ đạo công tác THADS trên địa bàn; tổ công tác chỉ đạo, xử lý các việc liên quan đến án tín dụng ngân hàng Cục làm việc với các Chi cục Đống Đa, Hai Bà Trưng, Phúc Thọ, Thanh Xuân, Ba Đình để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình xử lý các vụ việc liên quan đến án tín dụng, ngân hàng. 

Cục trưởng đã kiểm tra, đôn đốc kết quả THADS tại Chi cục Phúc Thọ, Đan Phượng, Hai Bà Trưng, Cầu Giấy; các đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra toàn diện tại Chi cục THADS Thanh Xuân, Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm, Hoài Đức; ban hành kết luận kiểm tra đối với Gia Lâm. 

Về kết quả THADS 8 tháng năm 2018 chấp hành viên Cục đã giải quyết xong 565 việc/1024 việc có điều kiện thi hành, đạt tỷ lệ 46,93%. Về tiền, đã giải quyết xong 235.964.039.000 đồng/1.438.962.191.000 đồng/có điều kiện thi hành, đạt tỷ lệ 16,42%. 

Bên cạnh kết quả đạt được, Cục THADS nhìn nhận vẫn còn một số tồn tại, một số công việc chưa thực hiện xong như: Kết quả THADS 8 tháng đầu năm còn thấp, cách xa chỉ tiêu được giao đặc biệt về giá trị; chất lượng tham mưu trong giải quyết khiếu nại, tố cáo còn chưa cao, tiến độ kiểm tra và ban hành kết luận kiểm tra tại các đơn vị còn chậm; chậm tham mưu việc phân bổ và điều động chấp hành viên.

Tháng 6/2018, Cục trưởng Lê Quang Tiến yêu cầu, tiếp tục chỉ đạo tập trung giải quyết dứt điểm hồ sơ thi hành án, đặc biệt là các vụ án tham nhũng kinh tế, vụ án có giá trị thi hành lớn, các vụ việc bán đấu giá thành chưa giao được tài sản để nâng cao kết quả THADS trong những tháng cuối năm công tác 2018; các chấp hành viên đã được Lãnh đạo Cục kiểm tra hồ sơ thi hành án cần thực hiện đầy đủ các trình tự, thủ tục thi hành án, giải quyết hồ sơ thi hành án đúng theo chỉ đạo của Lãnh đạo Cục. 

Cục trưởng Lê Quang Tiến cũng chỉ đạo, các lãnh đạo Cục ngoài việc tham gia các đoàn kiểm tra theo kế hoạch cần tăng cường đi cơ sở để kiểm tra, đôn đốc tại một số Chi cục có lượng án lớn hoặc kết quả 8 tháng còn thấp theo địa bàn được phân công; các đoàn kiểm tra toàn diện và kiểm tra chuyên đề tiếp tục thực hiện theo kế hoạch, kịp thời ban hành kết luận khi kết thúc kiểm tra. 

Đồng thời, chỉ đạo các đơn vị và chấp hành viên tập trung xây dựng kế hoạch và tổ chức giao tài sản cho người mua trúng đấu giá; đồng thời tập trung tổ chức việc thi hành án dứt điểm các vụ việc có điều kiện thi hành để nâng cao kết quả thi hành cả về việc và giá trị tiền thi hành án nhằm phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu công tác được giao; quan tâm, đôn đốc, kiểm tra, chỉ đạo nghiệp vụ các vụ việc lớn, có tính chất phức tạp. 

Trong công tác cán bộ, Cục trưởng yêu cầu tiếp tục tham mưu việc kiện toàn lãnh đạo các phòng chuyên môn thuộc Cục, lãnh đạo các Chi cục THADS trên địa bàn thành phố để đảm bảo các đơn vị hoạt động ổn định, có hiệu quả.  Khẩn trương tham mưu đề xuất phương án điều động công chức các cơ quan THADS thành phố Hà Nội; bố trí để gặp gỡ trao đổi với những công chức đang trong thời gian biệt phái tăng cường trách nhiệm, hoàn thành nhiệm vụ biệt phái Lãnh đạo Cục giao.

Cùng chuyên mục
Đọc thêm