Hà Nội: Tích cực đổi mới các cuộc thi tìm hiểu pháp luật

(PLVN) -Những năm qua, Hà Nội là một trong những địa phương tích cực trong việc đổi mới các cuộc thi tìm hiểu pháp luật, tạo sức lan toả mạnh mẽ, góp phần nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền.

Hà Nội: Tích cực đổi mới các cuộc thi tìm hiểu pháp luật

Thi tìm hiểu pháp luật là một trong những thế mạnh của Thủ đô trong nhiều năm qua đã thu hút đông đảo đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, sinh viên, học sinh và Nhân dân trên địa bàn Thành phố tham gia như thi viết trên giấy, thi viết trên mạng, thi sân khấu hóa, thi trực tuyến. 

Điển hình là cuộc thi “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013” năm 2014, 2015, thu hút 390.984 người tham gia; Cuộc thi “Tìm hiểu Bộ luật Dân sự năm 2015” tổ chức năm 2017 đã thu hút 420.316 người tham gia; năm 2018 tổ chức Cuộc thi tìm hiểu Bộ luật Hình sự trên địa bàn thành phố Hà Nội tổ chức năm 2018 với 924.783 lượt người, Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu dịch vụ công trực tuyến" năm 2019 với 867.000 lượt người tham gia, Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bảo vệ môi trường và quy tắc ứng xử gắn với việc bảo vệ môi trường” trên địa bàn Thành phố năm 2020 với tổng số lượt người tham gia dự thi là 772.115 người.

Năm 2020 là năm Thành phố lần đầu tiên tổ chức cuộc thi “Báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật giỏi về pháp luật phòng, chống tham nhũng” bằng hình thức xây dựng video.  Đối tượng tham gia là báo cáo viên pháp luật cấp thành phố, báo cáo viên cấp huyện, tuyên truyền viên cấp xã. Hình thức dự thi là gửi video, báo cáo viên pháp luật là vi deo bài giảng, tuyên truyền pháp luật là vi deo hùng biện. Mỗi vi deo báo cáo viên pháp luật từ 15-20 phút, vi deo tuyên truyền pháp luật từ 10-15 phút. Nội dung cuộc thì tìm hiểu Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018, được chia thành 14 chủ đề khác nhau như : Khái niệm tham nhũng, hành vi tham nhũng; Trách nhiệm của xã hội trong phòng, chống tham nhũng, Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức đơn vị trong phòng, chống tham nhũng; Công khai, minh bạch về tổ chức và hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị ,Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng;  Ý nghĩa, tầm quan trong của phòng, chống tham nhũng và xây dựng đạo đức liêm chính ...

Kết quả Cuộc thi, nhiều sản phẩm video trở thành sản phẩm truyền thông rộng rãi trên phương tiện truyền thanh, truyền hình, phù hợp với xu thế hiện đại, được đăng tải trên phương tiện thông tin đại chúng trên Trang Http//pbgdpl.hanoi.gov.vn và Trang PBGDPL của Bộ Tư pháp 

Cuộc thi đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật phòng, chống tham nhũng vừa sâu, vừa rộng theo từng chủ đề, làm nổi bật nội dung mới của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018. Cuộc thi thực sự tạo thành một đợt sinh hoạt chính trị rộng lớn, một cuộc vận động lớn trong xã hội trong phong trào tìm hiểu kiến thức pháp luật về phòng chống tham nhũng trong cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, người lao động, học sinh, sinh viên và đông đảo Nhân dân Thủ đô qua đó đã giúp nâng cao nhận thức, ý thức về phòng chống tham nhũng của cán bộ và Nhân dân Thủ đô. Cuộc thi thể hiện sự sáng tạo, bứt phá trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, trong việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Kết quả bài thi và kết quả thi của các đơn vị thể hiện được công khai, minh bạch, khách quan.  Việc tổ chức thi theo hình thức xây dựng video ít tốn kém, đảm bảo tuân thủ các biện phòng, chống dịch bệnh Covid -19 trên địa bàn Thành phố (không tập trung đông người như cuộc thi sân khấu hóa). Cuộc thi góp phần nâng cao, rèn luyện kiến thức pháp luật về phòng, chống tham nhũng theo từng chuyên đề chuyên sâu, rèn luyện kỹ năng thuyết trình, kỹ năng báo cáo viên, cách xây dựng sản phẩm truyền thông rộng rãi.

Việc tổ chức cuộc thi “Báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật giỏi về pháp luật phòng, chống tham nhũng” là một hình thức tuyên truyền phổ biến, có hiệu quả tạo hiệu ứng lan tỏa rộng rãi đến cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, chiến sỹ, học sinh, thanh niên và nhân dân trên địa bàn Thành phố, mở ra một hướng mới trong việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Cuộc thi giúp cán bộ, công chức, viên chức, học sinh, thanh niên và nhân dân trên địa bàn Thành phố nhận thức đầy đủ hơn, sâu sắc hơn về công tác phòng chống tham nhũng, qua đó góp phần nâng cao kiến thức pháp luật về phòng, chống tham nhũng cho cán bộ và Nhân dân, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác PBGDPL.

Với việc tích cực đổi mới các cuộc thi tìm hiểu pháp luật, Hà Nội đã mang lại diện mạo mới trong công tác tuyên truyền, tạo sự sinh động, hấp dẫn qua từng cuộc thi, góp phần tạo chuyển biến trong nhận thức và chấp hành pháp luật của người dân trên địa bàn thủ đô. 

Cùng chuyên mục
Đọc thêm