Hải Phòng: Khoảng 135.000 tờ gấp pháp luật được phát hành để phục vụ công tác bầu cử

(PLVN) - Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, Sở Tư pháp TP Hải Phòng đã kịp thời biên tập, phát hành các loại tài liệu tuyên truyền pháp luật về bầu cử bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, đồng thời, chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tuyên truyền phục vụ bầu cử.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Ngay sau khi TP Hải Phòng thành lập Ủy ban bầu cử TP, Giám đốc Sở Tư pháp được giao trọng trách là thành viên Ủy ban bầu cử, 01 Phó Giám đốc Sở Tư pháp là thành viên Tổ công tác tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Để triển khai có hiệu quả công tác tuyên truyền, ngày 27/01/2021, Sở Tư pháp đã chủ động ban hành kế hoạch để tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 của ngành Tư pháp.

Sở Tư pháp đã xây dựng Chuyên mục “Hướng đến Ngày hội toàn dân 23/5/2021 bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026” trên Trang thông tin điện tử “Phổ biến, giáo dục pháp luật” thuộc Cổng thông tin điện tử TP. Chuyên mục giới thiệu các văn bản, hướng dẫn, chỉ đạo liên quan đến công tác bầu cử; “Hỏi - đáp pháp luật về bầu cử”. Cổng Thông tin điện tử Sở Tư pháp cũng là “kênh” thường xuyên đăng tải các thông tin về công tác bầu cử ở Hải Phòng.

 Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hải Phòng khóa XVI.

Sở Tư pháp cũng hướng dẫn UBND cấp huyện chỉ đạo hệ thống phát thanh, truyền thanh tuyên truyền sâu rộng các văn bản pháp luật về công tác bầu cử đến Nhân dân ở cơ sở, tạo điều kiện cho người dân nắm vững những quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân về bầu cử.

Trao đổi với PLVN, Phó Giám đốc Sở Tư pháp Bùi Văn Vi cho biết, để phục vụ công tác tuyên truyền về bầu cử, Sở Tư pháp đã biên tập, in nhiều loại đề cương, tờ gấp pháp luật tuyên truyền về bầu cử. Hơn 66.000 tờ gấp pháp luật về: “Một số quy định chung về bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân và tổ chức phụ trách bầu cử ở địa phương”; “Tìm hiểu về Hội đồng nhân dân theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2019” và “Tìm hiểu về Luật Tổ chức Quốc hội”; 69.000 tờ gấp pháp luật về: “Tìm hiểu một số quy định về ứng cử”; “Tìm hiểu quy định về danh sách cử tri” và “Một số quy định về nguyên tắc, trình tự bỏ phiếu, kiểm phiếu, xác định kết quả bầu cử” đã được phát hành tới các sở, ban, ngành, đoàn thể, Mặt trận Tổ quốc trên địa bàn, UBND các quận, huyện…

Sở Tư pháp đồng thời biên soạn, in, phát hành 2.515 bộ tài liệu giới thiệu “Những nội dung cơ bản của pháp luật về bầu cử” gửi đến Tổ công tác tuyên truyền về bầu cử của thành phố, các sở, ban, ngành, đoàn thể, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố, thành viên Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật TP, Báo cáo viên pháp luật TP và các quận, huyện, UBND, Phòng Tư pháp, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật các quận, huyện và Tuyên truyền viên pháp luật…; phát hành 217 bộ tài liệu “Hỏi - Đáp pháp luật về bầu cử” để tuyên truyền trên hệ thống phát thanh, truyền thanh ở cơ sở.

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, để vừa đảm bảo mục tiêu chống dịch vừa đảm bảo tiến độ bầu cử, kịp thời cung cấp, trang bị tài liệu cần thiết cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trên địa bàn , Sở Tư pháp đã kịp thời biên tập, phát hành các loại tài liệu tuyên truyền pháp luật về bầu cử bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, đồng thời, chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tuyên truyền phục vụ bầu cử.

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục
Đọc thêm