Hải Phòng tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm

(PLVN) - 5 địa bàn trọng điểm về lĩnh vực đất đai, khoáng sản, an toàn giao thông, môi trường và các tệ nạn xã hội sẽ được các cơ quan chức năng TP Hải Phòng tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) trong thời gian tới.

Hoạt động PBGDPL cho ngư dân tại Hải Phòng

Hoạt động PBGDPL cho ngư dân tại Hải Phòng

UBND TP Hải Phòng vừa ban hành kế hoạch số 103/KH-UBND ngày 8/4/2020, thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật giai đoạn 2012 – 2016 đến năm 2021”.

Theo đó, kế hoạch được xây dựng nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác PBGDPL cho cán bộ, nhân dân tại các địa bàn trọng điểm nói riêng và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn TP Hải Phòng nói chung.

Các địa bàn trọng điểm được xác định gồm: lĩnh vực đất đai tại xã Quảng Thanh, lĩnh vực khoáng sản tại xã Lại Xuân, huyện Thủy Nguyên; lĩnh vực môi trường và tài nguyên nước tại xã An Hồng, lĩnh vực an toàn giao thông tại xã Lê Thiện, huyện An Dương; lĩnh vực hình sự, phòng, chống ma túy và các tệ nạn xã hội khác tại xã Tam Cường, huyện Vĩnh Bảo.

Sở Tư pháp TP Hải Phòng là đơn vị chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể liên quan, UBND các huyện: Thủy Nguyên, An Dương, Vĩnh Bảo và các xã là địa bàn trọng điểm trên địa bàn tổ chức thực hiện việc PBGDPL. Trong đó, các nhiệm vụ chính được xác định là tổ chức tuyên truyền, PBGDPL cho cán bộ, nhân dân tại các địa bàn trọng điểm trong đó tập trung về các lĩnh vực thuộc phạm vi Đề án; biên soạn, phát hành các tài liệu PBGDPL về lĩnh vực thuộc phạm vi Đề án. Việc PBGDPL phải tiến hành đa dạng, linh hoạt, phù hợp với từng địa bàn.

Ngoài ra, tại kế hoạch này, Sở Tư pháp cũng được giao là đơn vị chủ trì hưởng ứng cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến năm 2020” trên trang thông tin điện tử PBGDPL của Bộ Tư pháp, trong đó tập trung phổ biến các lĩnh vực pháp luật thuộc phạm vi Đề án nói trên.

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục
Gỡ “rào cản” ảnh hưởng đến hiệu quả của biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn

Gỡ “rào cản” ảnh hưởng đến hiệu quả của biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn

(PLVN) -Báo cáo của một số địa phương cho thấy, đối tượng người nghiện ma túy từ đủ 18 tuổi trở lên có nơi cư trú ổn định; người từ đủ 18 tuổi trở lên thực hiện hành vi xâm phạm tài sản, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm của công dân là đối tượng bị lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn (GDTXPTT) nhiều nhất. Tuy nhiên, việc áp dụng biện pháp này trên thực tế còn nhiều hạn chế.
Đọc thêm