Hàng năm phải đề xuất nhiệm vụ cải cách hành chính trọng tâm

(PLVN) - Đây là một trong những yêu cầu cần rút kinh nghiệm đối với Chỉ số cải cách hành chính năm 2018 tại Bộ Tư pháp của Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc vừa được Văn phòng Bộ thông báo theo Thông báo số 21/TB-BTP.

Cụ thể, Thứ trưởng đề nghị Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ phải xác định CCHC là nhiệm vụ quan trọng thường xuyên, liên tục, toàn diện trên các lĩnh vực công tác. Các đơn vị cần chủ động phối hợp với Văn phòng Bộ đề xuất nhiệm vụ CCHC trọng tâm, trọng điểm của Bộ hàng năm. Đồng thời, quan tâm hơn nữa đến việc đề xuất sửa đổi, bổ sung Chỉ số CCHC, nhất là các tiêu chí chấm điểm trong lĩnh vực cải cách thể chế theo yêu cầu của Bộ Nội vụ.

Thứ trưởng cũng chỉ đạo nâng cao chất lượng công tác rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính trên cơ sở lựa chọn những thủ tục có đối tượng chịu sự tác động lớn, những vấn đề “nóng”, “bức xúc”, có nhiều phản ánh, bất cập trong quá trình thực hiện; công bố, công khai kịp thời, đầy đủ, chính xác các thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Bộ; rà soát, đánh giá việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức, không để xảy ra tình trạng trễ hẹn, trong trường hợp trễ hẹn thì phải thực hiện nghiêm túc thủ tục xin lỗi. Đặc biệt, cần thường xuyên nắm bắt, tháo gỡ các vướng mắc trong công tác tư pháp địa phương, chú trọng và đảm bảo kịp thời hơn nữa công tác hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ, trả lời kiến nghị địa phương… 

Cùng chuyên mục
Công tác pháp chế sẽ tiếp tục có nhiều cơ hội khẳng định vị thế quan trọng của mình

Công tác pháp chế sẽ tiếp tục có nhiều cơ hội khẳng định vị thế quan trọng của mình

(PLVN) - Chiều 27/1, Văn phòng Chính phủ (VPCP) phối hợp với Bộ Tư pháp và Dự án “Tăng cường năng lực xây dựng pháp luật cho VPCP giai đoạn 2020-2023”(Dự án GIZ, CHLB Đức) tổ chức Hội nghị đánh giá thực hiện Nghị định số 55/2011/NĐ-CP; phương hướng triển khai công tác pháp chế gắn với triển khai Chỉ thị số 43/CT-TTg.
Đọc thêm