Hoàn thiện khung pháp lý về tổ chức bộ máy, nhiệm vụ, quyền hạn cơ quan điều tra hình sự

(PLVN) -Mới đây, Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh đã chủ trì Hội đồng Thẩm định đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự năm 2015.

Hoàn thiện khung pháp lý về tổ chức bộ máy, nhiệm vụ, quyền hạn cơ quan điều tra hình sự

Theo Báo cáo tại Hội nghị, hiện nay hệ thống Cơ quan điều tra tiếp tục được tổ chức theo hướng tập trung, thống nhất, chuyên sâu nên đã phát hiện, điều tra, xử lý có hiệu quả với từng loại tội phạm theo thẩm quyền của các cơ quan điều tra. Số vụ án hình sự Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an cấp huyện đã giải quyết chiếm tỷ lệ lớn trong tổng số vụ án xảy ra trên toàn quốc, tạo điều kiện để Cơ quan điều tra cấp trên tập trung điều tra những vụ án về các tội đặc biệt quan trọng, phức tạp; đồng thời, thực hiện tốt hơn việc tổng kết, thanh tra, kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ và pháp luật đối với Cơ quan điều tra cấp dưới. Qua đó, từng bước nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về điều tra hình sự.

 

Việc tổ chức Cơ quan điều tra của Công an nhân dân, trong Quân đội nhân dân phù hợp đã tạo điều kiện thuận lợi cho Viện Kiểm sát thực hiện chức năng thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp ngay từ khi tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo tội phạm, kiến nghị khởi tố cho đến khi kết thúc điều tra; giúp cho Kiểm sát viên nắm được nội dung, diễn biến, các tình tiết có liên quan đến vụ án để thực hành quyền công tố tại phiên tòa, góp phần tăng cường trách nhiệm của Viện Kiểm sát trong hoạt động điều tra, gắn công tố với điều tra.

 

Bên cạnh những thuận lợi và kết quả đã đạt được trong hoạt động điều tra hình sự theo Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự năm 2015, thực tế cũng cho thấy một số quy định của Luật đã không còn phù hợp với tình hình thực tế, bộc lộ một số hạn chế, bất cập, làm ảnh hưởng đến chất lượng, hiệu quả điều tra hình sự... Chính vì vậy, việc nghiên cứu để sửa đổi, bổ sung Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự năm 2015 là yêu cầu cấp thiết, khách quan, nhằm khắc phục hạn chế, bất cập hiện nay, bảo đảm đáp ứng tốt hơn yêu cầu công tác điều tra hình sự trong thời gian tới.

Tại Hội nghị, các đại biểu tham dự đã trao đổi, thảo luận về một số vấn đề như bổ sung báo cáo tổng kết; xác định phạm vi sửa đổi, bổ sung; thời điểm trình Chính phủ…

Phát biểu kết luận Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh nhất trí với chủ trương, sự cần thiết ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự năm 2015. Thứ trưởng gợi ý cơ quan chủ trì soạn thảo bổ sung các chính sách trong đề nghị xây dựng Luật, như hoàn thiện khung pháp lý về tổ chức, bộ máy, nhiệm vụ, quyền hạn cơ quan điều tra của Công an nhân dân; khung pháp lý về tổ chức bộ máy, nhiệm vụ, quyền hạn cơ quan điều tra Quân đội nhân dân; khung pháp lý về tổ chức bộ máy, nhiệm vụ, quyền hạn của Viện Kiểm sát nhân dân; khung pháp lý về tổ chức bộ máy, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan được giao tiến hành một số hoạt động điều tra; hoàn thiện khung pháp lý về phân công, phối hợp trong hoạt động điều tra hình sự. Thứ trưởng cũng đề nghị rà soát kỹ lưỡng về mặt kỹ thuật, tổ chức bộ máy; bổ sung phần kiến nghị trong báo cáo đánh giá tác động, tờ trình, phạm vi điều chỉnh… đảm bảo tính thống nhất và khả thi. 

Cùng chuyên mục
Đọc thêm