Hưng Yên: Thi hành án vượt chỉ tiêu

(PLO) - Năm 2018, hai chỉ tiêu chính về việc và tiền, Hưng Yên đều đạt và vượt. Nhiều việc thi hành án phức tạp, tồn đọng kéo dài cũng đã được giải quyết, góp phần vào việc hoàn thành nhiệm vụ của ngành và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Cục trưởng Vũ Hoàng Thụ chủ trì Hội nghị giao ban định kỳ của Cục THADS Hưng Yên

Cục trưởng Vũ Hoàng Thụ chủ trì Hội nghị giao ban định kỳ của Cục THADS Hưng Yên

Nhận thức rõ tầm quan trọng và sự tác động của công tác thi hành án dân sự (THADS) trong đời sống xã hội nên lãnh đạo Cục, Chi cục, cán bộ, công chức và người lao động trong các cơ quan THADS Hưng Yên luôn nỗ lực cố gắng, chủ động xây dựng các giải pháp để thực hiện hoặc tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương và Ban Chỉ đạo THADS thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp. Nhờ đó đã đạt những kết quả tích cực trong công tác. 

Cụ thể, trong số có điều kiện, đã giải quyết xong 4.901 việc, đạt tỷ lệ 89,3%, (so với chỉ tiêu được Quốc hội giao vượt 16,3%). So với cùng kỳ năm 2017, tăng 296 việc (6,43%) và tăng 1,2% về tỷ lệ, đạt tỷ lệ giảm tồn của số có điều kiện thi hành chuyển sang năm 2018 là 5,9%. Về tiền, đã giải quyết xong 242 tỷ 542 triệu 767 nghìn đồng, đạt tỷ lệ 54,2%, so với chỉ tiêu Quốc hội giao, vượt 21,7%. So với cùng kỳ năm 2017, tăng 36 tỷ 444 triệu 963 nghìn đồng (17,6%) và tăng 5,2% về tỷ lệ, đạt tỷ lệ giảm tồn của số có điều kiện thi hành chuyển sang năm 2018 là 4,7%. 

Riêng về thi hành án đối với các khoản thu cho ngân sách nhà nước, trong số có điều kiện thi hành đã thi hành 3470 việc, thu số tiền gần 18 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 93% về việc và hơn 78% về tiền. Các mặt công tác khác như công tác giải quyết khiếu nại tố cáo, cán bộ, đào tạo bồi dưỡng, hướng dẫn nghiệp vụ, bảo đảm tài chính... được triển khai đạt nhiều kết quả. 

Đặc biệt, theo Cục trưởng Vũ Hoàng Thụ, năm 2018, công tác THADS trên địa bàn tỉnh Hưng Yên luôn được Tỉnh ủy, HĐND, UBND quan tâm chỉ đạo. Năm 2018, HĐND, Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã tiến hành giám sát 06 cuộc đối với công tác THADS tại Cục và Chi cục THADS, qua giám sát đã ghi nhận và đánh giá cao kết quả đã đạt được trong công tác THADS từ sau khi có Luật THADS. 

Cục THADS cũng phối hợp chặt chẽ với Tòa án, VKSND và các cơ quan chức năng để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Các cơ quan THADS tỉnh Hưng Yên năm 2018 đã làm tốt vai trò của cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo THADS trên các mặt công tác. Nhờ đó, nhiều vụ án phức tạp, tồn đọng kéo dài đã được thi hành dứt điểm.

Tuy nhiên, khó khăn ở Hưng Yên là số việc tiền thụ lý mới tăng so với cùng kỳ, thể chế có nhiều bất cập, nhất là thủ tục thi hành án. Đối với các việc thi hành án liên quan đến tín dụng ngân hàng, việc bán đấu giá, giao tài sản thế chấp, bảo lãnh, kê biên bảo đảm thi hành án còn nhiều khó khăn do tài sản khó bán, nhất là đối với số việc có lượng tài sản thế chấp, bảo lãnh nhiều, tài sản thế chấp là tài sản hình thành trong tương lai; tài sản thế chấp, bảo lãnh có sự khác biệt giữa hợp đồng thế chấp, bảo lãnh với bản án, quyết định hoặc đã hư hỏng, không đảm bảo về mặt pháp lý.

Để phấn đấu thi hành đạt, vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, theo Cục trưởng Vũ Hoàng Thụ, Cục THADS sẽ triển khai nhiều giải pháp, trong đó tập trung thực hiện tốt các văn bản trong lĩnh vực THADS; Làm tốt công tác phân loại án; Đảm bảo thi hành án đúng trình tự thủ tục, tập trung cao độ chỉ đạo giải quyết những việc trọng điểm, phức tạp kéo dài, việc liên quan đến khoản thu cho tổ chức tín dụng ngân hàng, việc có giá trị thi hành lớn; Thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết triệt để đơn thư khiếu nại, tố cáo về thi hành án. Làm tốt công tác dân vận trong THADS gắn với công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhân dân để nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân nói chung, đương sự nói riêng nhằm tạo sự đồng thuận cao trong THADS. 

Cục và các Chi cục làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền cùng cấp nhằm tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động THADS, nhất là các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, của Tỉnh ủy, ubnd tỉnh trong công tác THADS. Phát huy vai trò của Thường trực Ban Chỉ đạo, kịp thời tham mưu đề xuất biện pháp tháo gỡ  những khó khăn; vướng mắc, kịp thời tranh thủ sự chỉ đạo của cấp trên để bảo đảm sự đồng thuận cao trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ. 

Cục THADS Hưng Yên đề nghị, Bộ Tư pháp báo cáo Chính phủ sớm trình Quốc hội ban hành Nghị quyết về xử lý việc THADS tồn đọng nhiều năm; sửa đổi Luật THADS về thủ tục thi hành án, Nghị quyết của Quốc hội về xử lý nợ xấu, Nghị định số 62/2015/NĐ-CP ngày 18/7/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật THADS, Thông tư liên ngành về điều kiện và thủ tục miễn, giảm THADS... Đồng thời, quan tâm cấp kinh phí xây dựng trụ sở, kho vật chứng cho các cơ quan THADS  tỉnh Hưng Yên. 

Cùng chuyên mục
Đọc thêm