Khảo sát tình hình thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TW tại Liên đoàn Luật sư Việt Nam

(PLVN) - Ngày 13/8, Đoàn khảo sát do đồng chí Lê Thành Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TW về hợp tác nước ngoài trong lĩnh vực pháp luật, cải cách hành chính, cải cách tư pháp làm Trưởng đoàn đã tiến hành khảo sát tình hình thực hiện Chỉ thị này tại Liên đoàn Luật sư Việt Nam (LĐLSVN).

Khảo sát tình hình thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TW tại Liên đoàn Luật sư Việt Nam

Tham gia Đoàn khảo sát còn có: đ/c Trịnh Xuân Toản, Ủy viên chuyên trách, Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương; đ/c Trần Hồng Nguyên, Ủy viên thường trực Ủy ban Pháp luật của Quốc hội và các thành viên khác của Đoàn. 

Về phía LĐLSVN, có đ/c Đỗ Ngọc Thịnh, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch LĐLSVN; đ/c Nguyễn Văn Chiến và đ/c Phan Trung Hoài, Ủy viên Đảng đoàn, Phó Chủ tịch LĐLSVN cùng đại diện các ủy ban, đơn vị trực thuộc LĐLSVN. Tham dự buổi khảo sát còn có đ/c Nguyễn Hữu Huyên, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Tư pháp; đ/c Nguyễn Thị Mai, Phó Cục trưởng Cục Bổ trợ tư pháp, Bộ Tư pháp và đại diện Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Công an, Ban Nội chính Trung ương…

Phát biểu tại cuộc khảo sát, Bộ trưởng Lê Thành Long nêu rõ: ngày 9/12/2009, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ban hành Chỉ thị số 39-CT/TW về hợp tác nước ngoài trong lĩnh vực pháp luật, cải cách hành chính, cải cách tư pháp.  Việc tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TW rất có ý nghĩa trong bối cảnh Trung ương đang tiến hành tổng kết Nghị quyết 48-NQ/TW về Chiến lược Xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020; Nghị quyết 49-NQ/TW về Chiến lược Cải cách tư pháp đến năm 2020; Chỉ thị 32-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân; Chỉ thị 33-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức và hoạt động của luật sư. 

Để thực hiện tổng kết Chỉ thị số 39-CT/TW, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ban hành Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 39 của Ban Bí thư về hợp tác với nước ngoài trong lĩnh vực pháp luật, cải cách hành chính, cải cách tư pháp do Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình làm Trưởng ban.

Bộ trưởng nhấn mạnh mục đích của cuộc khảo sát nhằm đánh giá toàn diện kết quả việc thực hiện Chỉ thị 39 trong 10 năm qua, đặc biệt là việc triển khai, thực hiện các định hướng, nguyên tắc chỉ đạo lớn của Chỉ thị, đảm bảo tuân thủ các quy định, quy chế của Đảng, Nhà nước trong hợp tác với nước ngoài về pháp luật, cải cách hành chính, cải cách tư pháp tại LĐLSVN. Đồng thời đánh giá được các mặt làm được, những mặt chưa làm được, tồn tại và hạn chế, nguyên nhân trong việc thực hiện Chỉ thị số 39, từ đó xác định những hạn chế, vướng mắc, nguyên nhân và những bài học kinh nghiệm trong bối cảnh, yêu cầu mới để từ đó đề ra định hướng, yêu cầu hợp tác trong thời gian tới.

Tiếp đó, đại diện Đảng đoàn và LĐLSVN đã trình bày tóm tắt Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TW. Các thành viên Đoàn khảo sát và đại biểu của LĐLSVN đã trao đổi, thảo luận về việc thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TW và làm rõ thêm các nội dung của Báo cáo. 

Cùng chuyên mục
Đọc thêm