Không để tình trạng nợ đọng văn bản trong lĩnh vực THADS

(PLO) - Đây là chỉ đạo của Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự Hoàng Sỹ Thành với Thủ trưởng các cơ quan trực thuộc Tổng cục, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự các địa phương trong việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm 2016.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Năm 2015 là năm đầu tiên thực hiện Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự (THADS), vì thế công tác xây dựng thể chế để phục vụ cho việc thi hành Luật một cách hiệu quả là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng của toàn hệ thống. 
Năm 2015 Bộ Tư pháp xây dựng, trình Chính phủ ban hành Nghị định số 62/2015/NĐ-CP ngày 18/7/2015 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật THADS và hiện đang chuẩn bị ký ban hành Thông tư liên tịch sửa đổi hướng dẫn việc miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án (THA) đối với các khoản thu, nộp ngân sách nhà nước. 
Bộ Tư pháp cũng đã hoàn thành việc rà soát 42 văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác THADS thuộc trách nhiệm của các bộ, ngành Trung ương, 118 văn bản thuộc trách nhiệm của UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, tạo cơ sở quan trọng cho việc xây dựng, ban hành các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật THADS…
Cùng với việc triển khai thực hiện đồng bộ Kế hoạch triển khai thi hành Luật Sửa đổi, bổ sung, Bộ Tư pháp cũng đã quan tâm xây dựng các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành: đã xây dựng, ban hành 02 Thông tư trong lĩnh vực THADS; trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 61/2014/QĐ-TTg ngày 30/10/2014 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục THADS trực thuộc Bộ Tư pháp; hiện đang tiếp tục phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng Thông tư liên tịch thay thế Thông tư số 14/2010 ngày 26/7/2010 của Bộ Tư pháp, TANDTC, VKSNDTC hướng dẫn một số vấn đề về thủ tục THADS và phối hợp liên ngành trong THADS; Thông tư hướng dẫn một số vấn đề về tổ chức, cán bộ THADS cùng nhiều văn bản quy phạm pháp luật khác…
Năm 2016, cùng với việc thực hiện tốt các chỉ tiêu được giao, tăng cường chỉ đạo điều hành, tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện chế định Thừa phát lại... Tổng cục trưởng Tổng cục THADS yêu cầu đẩy nhanh tiến độ xây dựng đề án, văn bản từ năm 2015 chuyển sang, những đề án, văn bản mới được giao thực hiện, không để tình trạng nợ đọng văn bản, đảm bảo hoàn thiện hơn nữa thể chế về THADS; tiếp tục thực hiện có hiệu quả Quyết định số 332/QĐ-BTP ngày 14/02/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về triển khai Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật THADS, Quyết định số 1676/QĐ-BTP ngày 18/9/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Nghị định số 62/2015/NĐ-CP ngày 18/7/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật THADS, trong đó đặc biệt quan tâm đến công tác tập huấn, phổ biến các quy định của pháp luật về THADS cho công chức, người lao động, nhất là đội ngũ chấp hành viên, thẩm tra viên, thư ký THA, bảo đảm áp dụng pháp luật thống nhất, đồng bộ, tạo chuyển biến căn bản trong công tác THADS thời gian tới. 
TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục
Tuổi trẻ Bộ Tư pháp nỗ lực đóng góp vào sự phát triển của Bộ, ngành

Tuổi trẻ Bộ Tư pháp nỗ lực đóng góp vào sự phát triển của Bộ, ngành

(PLVN) -Chiều ngày 26/1, Đoàn Thanh niên Bộ Tư pháp đã tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2021. Đến dự và phát biểu chỉ đạo có đồng chí Nguyễn Kim Tinh, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ Tư pháp và đồng chí Bùi Hoàng Tùng, Phó Bí thư Đoàn khối các cơ quan Trung ương.
Đọc thêm