Kiên Giang: Tập trung giải quyết các vụ thi hành án phức tạp

(PLVN) -Thời gian qua, việc thi hành các vụ việc liên quan đến thu hồi tài sản cho ngân sách nhà nước, các vụ việc phức tạp, kéo dài, các vụ việc liên quan đến các khoản nợ của tổ chức tín dụng được Thi hành án dân sự Kiên Giang tập trung chỉ đạo giải quyết. 

3 tháng đầu năm 2021, Cục THADS tỉnh Kiên Giang đã triển khai kịp thời, toàn diện, đồng bộ trên tất cả các mặt công tác như: Tổ chức thành công Hội nghị triển khai thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác THADS năm 2021, chỉ đạo và dự Hội nghị triển khai chỉ tiêu, nhiệm vụ của các Chi cục, xây dựng Kế hoạch công tác thi hành án dân sự năm 2021, ra Quyết định giao chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2021 cho các Phòng chuyên môn, các Chi cục. Công tác giải quyết án tiếp tục được lãnh đạo Cục THADS, lãnh đạo Chi cục THADS quan tâm chỉ đạo thực hiện nghiêm túc. Việc thi hành các vụ việc liên quan đến thu hồi tài sản cho ngân sách nhà nước, các vụ việc phức tạp, kéo dài, các vụ việc liên quan đến các khoản nợ của tổ chức tín dụng được tập trung chỉ đạo giải quyết. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm kỷ cương, kỷ luật hành chính. 

Theo đó, Kiên Giang đã giải quyết xong 2.121 việc, đạt 31,69 % (vượt 11,56% so chỉ tiêu giao cùng kỳ). Về tiền, đã giải quyết xong 175.925.947.000 đồng, đạt 15,67% (vượt 5,6% so chỉ tiêu cùng kỳ). Tổng số việc bán đấu giá thành là 45 việc, tương ứng với 34 tỷ 876 triệu 781 nghìn đồng. Đã giao tài sản cho người mua trúng đấu giá: 21 việc, tương ứng 15 tỷ 231 triệu 823 nghìn đồng.

Trong thời gian qua Cục THADS Tỉnh luôn quan tâm xây dựng kế hoạch phối hợp với các ngành trong khối nội chính, Bảo hiểm xã hội và giữ mối liên hệ với các cơ quan Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội, chính quyền địa phương để động viên, thuyết phục người phải thi hành án tự nguyện thi hành, trong cưỡng chế kê biên tài sản và cung cấp thông tin về tài sản…góp phần tạo điều kiện thuận lợi để cơ quan THADS hoàn thành nhiệm vụ chính trị của mình. 

Cùng chuyên mục
Đọc thêm