Ký giao ước thi đua khối cơ quan Tư pháp miền Đông, Tây Nam bộ

(PLVN) - Vừa qua, tại TP Hồ Chí Minh và tỉnh Đồng Tháp đã diễn ra hội nghị phát động phong trào và ký kết giao ước thi đua năm 2019 Khu vực thi đua Khối cơ quan Tư pháp các tỉnh, thành phố miền Đông Nam Bộ và Tây Nam bộ.

Ký giao ước thi đua khối cơ quan Tư pháp miền Đông, Tây Nam bộ

Với chủ đề “Ngành Tư pháp thi đua siết chặt kỷ cương, tăng cường đoàn kết, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao năm 2019”, phong trào thi đua năm 2019 đã được Khối cơ quan Tư pháp các tỉnh, thành phố miền Đông Nam bộ phát động trong toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Với sự chủ động, nhiệt tình, trách nhiệm, phong trào đã trở thành cuộc thi đua lớn của các đơn vị, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao năm 2019 của Ngành Tư pháp.

 Với nội dung được xác định cụ thể, thiết thực, phong trào thi đua yêu nước năm 2019 nhằm khơi dậy và phát huy mạnh mẽ sự năng động, sáng tạo, ý chí hành động, nỗ lực bứt phá, vượt qua khó khăn, thách thức, phấn đấu nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác trong toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao năm 2019 của Ngành Tư pháp.

Nhiều nhiệm vụ trọng tâm được các đơn vị xác định, trong đó tập trung vào siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác xây dựng, thẩm định văn bản quy phạm pháp luật; chủ động triển khai các luật, nghị quyết của Quốc hội mới ban hành; tiếp tục thực hiện có hiệu quả Đề án đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác thi hành pháp luật, gắn công tác này với việc thực hiện tốt công tác kiểm tra, xử lý văn bản. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chương trình phổ biến giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021….

Bên cạnh đó, cam kết tăng cường chỉ đạo, phối hợp, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính; phấn đấu nâng cao chất lượng, tỷ lệ thi hành án dân sự đạt trên 73% về việc và trên 33% về tiền trên tổng số có điều kiện thi hành án.

Thực hiện các giải pháp phát triển các tổ chức hành nghề trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp theo hướng đảm bảo sự hài hòa giữa xã hội hóa và công tác quản lý nhà nước; Tăng cường quản lý nhà nước và giải quyết tốt các yêu cầu của tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực hành chính tư pháp. Tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, bảo đảm tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả…

Bên cạnh nhiệm vụ chính là triển khai sâu rộng phong trào thi đua “Ngành Tư pháp thi đua siết chặt kỷ cương, tăng cường đoàn kết, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao năm 2019”, các đơn vị trong khối cũng cam kết thực hiện tốt nhiều phong trào thiết thực khác.

Để phong trào thi đua yêu nước năm 2019 đạt được kết quả cao, có sức lan tỏa, các nhiệm vụ đã đặt ra cần phải thực hiện đồng bộ, thường xuyên, liên tục, đa dạng, phong phú về hình thức, phù hợp về nội dung chuyên môn, các nhiệm vụ chính trị được giao và đặc điểm, điều kiện thực tế của cơ quan, đơn vị, địa phương. Cùng đó phong trào thi đua cần phải có trọng tâm, trọng điểm; nội dung thiết thực, với các tiêu chí cụ thể, rõ ràng, tránh phô trương, hình thức. Gắn kết chặt chẽ kết quả thực hiện phong trào thi đua với công tác khen thưởng; bảo đảm khen thưởng phải trên cơ sở kết quả, thành tích thi đua; khen thưởng phải khách quan, chính xác, công khai, công bằng và kịp thời.

Còn tại TP.Cao Lãnh (tỉnh Đồng Tháp) mới đây cũng đã diễn ra hội nghị phát động phong trào và ký kết giao ước thi đua năm 2019 Khu vực thi đua Khối cơ quan Tư pháp (gồm Sở Tư pháp và Cục Thi hành án dân sự) các tỉnh, thành phố miền Tây Nam bộ. Đồng chí Đoàn Tấn Bửu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp đến dự.


 Hội nghị đã góp ý kiến về nội dung dự thảo Bản ký kết giao ước thi đua Khối Sở Tư pháp (TP) và Khối Thi hành án dân sự (THADS) khu vực thi đua các tỉnh, thành vùng Tây Nam bộ. Đồng thời, thông qua báo cáo danh sách đăng ký thi đua năm 2019 của các Sở TP và Cục THADS.

Các cơ quan khối tư pháp miền Tây Nam bộ xác định năm 2019 thi đua với chủ đề “Ngành TP thi đua siết chặt kỷ cương, tăng cường đoàn kết, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao” đồng thời thực hiện tốt các phong trào thi đua do Trung ương và địa phương phát động. Riêng với khối các cơ quan THADS, phấn đấu hoàn thành vượt mức những chỉ tiêu THADS được giao, thi hành xong trên 73% về việc và hơn 33% về tiền so với tổng số án có điều kiện thi hành; nỗ lực làm tốt công tác giải quyết đơn thư khiếu nại trong THADS, đảm bảo các trình tự thủ tục THA đúng quy định... 

Cùng chuyên mục
Đọc thêm