Ký kết Quy chế phối hợp công tác giữa Bộ Tư pháp - Bộ Tài nguyên và Môi trường

(PLVN) - Chiều 28/2, tại trụ sở cơ quan Bộ Tư pháp đã long trọng diễn ra Lễ ký kết Quy chế phối hợp công tác giữa Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường để phối hợp thực hiện nhiệm vụ công tác thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của hai Bộ.

Tham dự và ký kết Quy chế có Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường (TNMT) Trần Hồng Hà. Tham dự buổi Lễ, về phía Bộ Tư pháp còn có các Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc, Phan Chí Hiếu, Đặng Hoàng Oanh, chuyên gia cao cấp – nguyên Thứ trưởng Đinh Trung Tụng; về phía Bộ TNMT có các Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa, Võ Tuấn Nhân, Lê Công Thành, Trần Quý Kiên và đại diện lãnh đạo nhiều đơn vị thuộc hai Bộ.


Sau khi nghe trình bày dự thảo, hai Bộ trưởng đã thống nhất ký kết Quy chế. Quy chế này bảo đảm nguyên tắc tuân thủ đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tập trung thống nhất chỉ đạo, điều hành theo đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mỗi Bộ; bảo đảm sự chủ động, tích cực, thường xuyên, kịp thời, hiệu quả, phát huy tối đa vai trò, trách nhiệm của mỗi Bộ trong quá trình phối hợp. Mục đích của Quy chế là hướng tới việc tăng cường hiệu quả phối hợp giữa hai Bộ trong thực hiện nhiệm vụ thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của hai Bộ; củng cố và phát huy vai trò của tổ chức pháp chế, đội ngũ những người làm công tác pháp chế tại Bộ TNMT; kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc về lĩnh vực TNMT, lĩnh vực tư pháp phát sinh trong quá trình hai Bộ thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình.

Hai Bộ nhất trí phối hợp trong 9 nội dung, bao gồm: Công tác xây dựng pháp luật và thẩm định văn bản quy phạm pháp luật; Công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa, pháp điển và hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật; Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; Công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật; Công tác bồi thường nhà nước; Công tác bổ trợ tư pháp; Công tác đăng ký giao dịch bảo đảm; Công tác thi hành án dân sự và Các nhiệm vụ khác. Riêng trong chỉ đạo, điều hành liên quan đến công tác thi hành án dân sự và liên quan đến lĩnh vực đất đai, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc, giao Tổng cục Thi hành án dân sự và Tổng cục Quản lý đất đai chủ động trao đổi hoặc tổ chức họp liên ngành để thống nhất, hướng dẫn, báo cáo Lãnh đạo hai Bộ xem xét, giải quyết.

Hai Bộ sẽ phối hợp qua 3 phương thức là tổ chức các đoàn công tác liên ngành và cử cán bộ phối hợp; cung cấp thông tin, tài liệu có liên quan và tổ chức các cuộc họp. Để tổ chức thực hiện hiệu quả, mỗi Bộ phân công một đồng chí Thứ trưởng trực tiếp chỉ đạo thực hiện Quy chế này. Định kỳ hằng năm, căn cứ vào nhiệm vụ do mỗi cơ quan chủ trì, hai Bộ cùng xây dựng Kế hoạch chung triển khai thực hiện, tổ chức đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ phối hợp. Trên cơ sở chấp thuận về chủ trương của Lãnh đạo hai bên, giao Vụ trưởng Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật (Bộ Tư pháp), Vụ trưởng Vụ Pháp chế (Bộ TNMT) ký ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quy chế hằng năm.

Trên cơ sở Quy chế này, căn cứ tình hình thực tiễn của địa phương, giao cơ quan thi hành án dân sự báo cáo, tham mưu Chủ tịch UBND cấp tỉnh xem xét, quyết định việc xây dựng quy chế phối hợp trong công tác thi hành án dân sự liên quan đến lĩnh vực TNMT phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan. Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh vướng mắc hoặc xét trường hợp cần thiết, hai Bộ thảo luận, thống nhất bổ sung, sửa đổi Quy chế cho phù hợp.


 Vui mừng được đón đoàn Bộ TNMT tại Bộ Tư pháp, Bộ trưởng Lê Thành Long nhận xét, sau quá trình xây dựng, chuẩn bị chu đáo, có sự tham gia tích cực của các đơn vị liên quan, các nội dung của Quy chế khá toàn diện, đầy đủ, bảo đảm chặt chẽ về mặt pháp lý. Trong đó, đã làm rõ được 8/9 nội dung phối hợp cụ thể và 1 nội dung phối hợp “quét” cũng như cách thức triển khai, tổ chức thực hiện, cơ chế đánh giá. 

Nhấn mạnh công tác phối hợp vẫn được thực hiện lâu nay vì trách nhiệm chung, Bộ trưởng Long đồng thời khẳng định, thỏa thuận được ký kết lần này là một thành công và việc thực hiện tốt sẽ hỗ trợ cả hai Bộ hoàn thành các nhiệm vụ được giao. Chân thành cảm ơn Bộ trưởng, Lãnh đạo Bộ TNMT đã chỉ đạo quá trình xây dựng và trực tiếp ký kết Quy chế, Bộ trưởng Long mong muốn những nội dung đã thỏa thuận sẽ được thực hiện nghiêm và đề nghị Bộ trưởng TNMT tiếp tục quan tâm hơn nữa đến công tác pháp chế. 


  Cảm ơn tình cảm ấm áp và sự đón tiếp chu đáo của Bộ Tư pháp, Bộ trưởng Trần Hồng Hà cũng cho rằng vì công việc chung nên mối quan hệ giữa hai Bộ hết sức gắn bó, chặt chẽ, đóng góp vào quá trình phát triển đất nước. Đặc biệt, trường hợp phát sinh tranh chấp quốc tế thì Bộ Tư pháp là “chỗ dựa” tin cậy, trách nhiệm của Bộ TNMT. 

Người đứng đầu ngành TNMT đánh giá cao Quy chế với nhiều nội dung hợp tác được ghi nhận từ thực tiễn sẽ thắt chặt hơn nữa mối quan hệ, tình cảm, trách nhiệm giữa hai Bộ và việc thực hiện Quy chế sẽ giúp mối quan hệ ngày càng thực chất, mang lại lợi ích quan trọng. Bộ trưởng Hà đề nghị cần suy nghĩ sáng tạo để hai Bộ gắn kết thực chất hơn nữa, tạo lan tỏa, chuyển biến trong mối quan hệ giữa Sở Tư pháp và Sở TNMT. Cam kết sẽ chỉ đạo triển khai Quy chế một cách có ý nghĩa, đi vào công việc chung của hai Bộ, Bộ trưởng Hà chúc Quy chế được thực hiện thành công, tạo bứt phá về phối hợp liên ngành giữa hai Bộ.


Cùng chuyên mục
Đọc thêm