Long An: Tăng cường cải cách hành chính trong thi hành án dân sự

(PLO) - Chú trọng cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho công dân và các cơ quan, tổ chức là phương châm Cục Thi hành án dân sự (THADS) Long An hướng tới nhằm phục vụ người dân tốt hơn.

Long An: Tăng cường cải cách hành chính trong thi hành án dân sự

Theo Cục THADS Long An, để thực hiện tốt cải cách hành chính, Cục đã xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện cơ chế một cửa và Kế hoạch triển khai thực hiện hỗ trợ trực tuyến THADS tại các cơ quan THADS trong tỉnh, sau đó triển khai đến Trưởng các phòng thuộc Cục THADS và Chi cục trưởng Chi cục THADS các huyện, thành phố Tân An, thị xã Kiến Tường yêu cầu xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện cơ chế một cửa và Kế hoạch triển khai thực hiện hỗ trợ trực tuyến THADS tại đơn vị, bố trí công chức Bộ phận một cửa đồng thời là công chức tiếp nhận hỗ trợ trực tuyến THADS để phù hợp với chức năng hướng dẫn cá nhân, tổ chức hoàn thiện hồ sơ của Bộ phận một cửa; Quyết định thành lập Bộ phận một cửa tại Cục THADS, Chi cục THADS các huyện, thành phố Tân An, thị xã Kiến Tường.

Sau đó, lập danh sách, số điện thoại cơ quan, địa chỉ email của công chức đầu mối thực hiện cơ chế một cửa tại Cục THADS, Chi cục THADS các huyện, thành phố Tân An, thị xã Kiến Tường gửi về Cục THADS để công khai trên Trang thông tin điện tử Cục THADS tỉnh Long An; Đồng thời, lập Sổ theo dõi hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính, sử dụng các biểu mẫu tại Bộ phận một cửa theo Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ. Định kỳ 6 tháng, hàng năm báo cáo tình hình tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả theo cơ chế một cửa. Bên cạnh đó, triển khai địa chỉ hộp thư điện tử phục vụ hỗ trợ trực tuyến THADS (theo Quy trình hỗ trợ trực tuyến THADS ban hành kèm theo Quyết định số 536/QĐ-TCTHADS ngày 11/5/2017 của Tổng cục trưởng Tổng cục THADS).

Các cơ quan THADS trong tỉnh thực hiện tốt việc cải cách hành chính trong công tác THADS, trong đó chú trọng cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho công dân và các cơ quan, tổ chức. Đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý, chỉ đạo, điều hành công tác THADS, thường xuyên sử dụng hệ thống thư điện tử, đẩy mạnh triển khai thực hiện phần mềm quản lý văn bản, ứng dụng chữ ký số, hạn chế thấp nhất việc sử dụng văn bản giấy, đảm bảo giải quyết công việc nhanh gọn, tiết kiệm, hiệu quả trong giải quyết và xử lý công việc nhằm bảo đảm kết quả chính xác, tiết kiệm chi phí, giảm tải công việc cho cán bộ công chức các cơ quan THADS, thực hiện có hiệu quả cơ chế một cửa và hỗ trợ nộp đơn trực tuyến theo hướng dẫn của Tổng cục THADS.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS, Cục THADS đã thành lập Bộ phận giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa gồm 05 đồng chí, do đồng chí Chánh Văn phòng làm Trưởng bộ phận. Bộ phận một cửa bước đầu hoạt động có hiệu quả, đã tham mưu lãnh đạo trong việc công khai, hướng dẫn thủ tục hành chính, tiếp nhận hồ sơ, giải quyết và trả kết quả của cơ quan hành chính nhà nước, hỗ trợ trực tuyến THADS theo yêu cầu của các tổ chức, cá nhân.

Việc cải cách hành chính theo hướng đơn giản hóa về mặt thủ tục nhưng vẫn bảo đảm chặt chẽ về mặt pháp lý; bảo đảm 100% các thủ tục hành chính trong lĩnh vực THADS đều được công khai, minh bạch, dễ tiếp cận đối với mọi tổ chức, cá nhân, công dân khi có điều kiện thực hiện giải quyết theo cơ chế một cửa tại các cơ quan THADS trong tỉnh. Theo đánh giá của Cục THADS, cải cách hành chính ở Long An bước đầu đem lại sự hài lòng của người dân. 

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục
Đọc thêm