Long An, Tiền Giang, Bến Tre chào mừng 75 năm ngày truyền thống ngành Tư pháp Việt Nam

(PLVN) - Ngày 28/8, Sở Tư pháp Long An đã tổ chức “Họp mặt kỷ niệm 75 năm ngày Truyền thống ngành Tư pháp Việt Nam và 38 năm hình thành, phát triển của ngành Tư pháp tỉnh Long An”. Dịp này, Sở Tư pháp tỉnh Tiền Giang và Bến Tre cũng có nhiều hoạt động chào mừng thành lập Ngành.

Long An, Tiền Giang, Bến Tre chào mừng 75 năm ngày truyền thống ngành Tư pháp Việt Nam

Sở Tư pháp tỉnh Long An: Đoàn kết, thống nhất, năng động, sáng tạo, hiệu quả”
Toàn cảnh Chương trình Họp mặt kỷ niệm Truyền thống ngành Tư pháp tại Long An 

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Phan Thị Mỹ Dung – Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Long An đã ôn lại truyền thống 75 năm của Ngành Tư pháp nói chung và 38 năm hình thành, phát triển của Ngành Tư pháp tỉnh Long An; Khẳng định Truyền thống ngành Tư pháp rất vẻ vang, to lớn, cần được trân trọng và tiếp tục phát huy trong giai đoạn mới.

Từ những ngày đầu mới thành lập (T1/1982), Sở Tư pháp tỉnh Long An chỉ có 12 đồng chí, đến nay đã kiện toàn bộ máy với 50 CBCCVC và 7 đơn vị trực thuộc; Trong quá trình hoạt động, đội ngũ lãnh đạo, CBCCVC không ngừng nỗ lực học tập, rèn luyện kỹ năng chuyên môn, phẩm chất đạo đức để hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Phan Thị Mỹ Dung trao tặng Kỷ niệm chương cho cán bộ có nhiều đóng góp đối với ngành Tư pháp Long An

Với nhiều hoạt động tích cực, Sở Tư pháp tỉnh Long An đã vinh dự được tặng thưởng nhiều bằng khen, cờ thi đua của Chính phủ, Bộ Tư pháp và UBND tỉnh Long An. Trong giai đoạn phát triển mới, lãnh đạo và CBCCVC Sở đã chủ động tham mưu cho UBND tỉnh trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý, phân công; Thực hiện tốt Nghị quyết 04/NQ-TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng Sản Việt Nam khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Ngăn chặn, đây lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, xây dựng Ngành Tư pháp Long An trong sạch, vững mạnh.

Thay mặt Đảng ủy, Lãnh đạo Sở Tư pháp Long An, đồng chí Phan Thị Mỹ Dung bày tỏ lòng tri ơn đối với những thành quả đóng góp để lại của các thế hệ cán bộ Ngành Tư pháp đi trước; Đồng thời kêu gọi toàn thể CBCCVC Sở Tư pháp, Ngành Tư pháp tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực vượt bậc, thống nhất, đoàn kết để hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ theo khẩu hiệu hành động đã đề ra “Đoàn kết, thống nhất, năng động, sáng tạo, hiệu quả”

Nhà báo Nguyễn Đức Hiền – Trưởng đại diện VPĐD Báo PLVN tại Khu vực tây Nam bộ chúc mừng Sở Tư pháp Tiền Giang 

Sở Tư pháp Tiền Giang: Đơn vị điển hình 5 năm liền của Bộ, Ngành Tư pháp trong phong trào thi đua yêu nước

Trải qua gần 40 năm xây dựng và phát triển (1982 – 2020) Sở, ngành Tư pháp tỉnh Tiền Giang luôn xác định: Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua. Theo đó, từng CBCCVC trong ngành luôn ra sức phát huy vai trò, trách nhiệm của mình để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Từ năm 2015 đến nay, Sở Tư pháp tỉnh Tiền Giang đã phối hợp với các sở, ngành tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành 113 Nghị quyết, trình UBND tỉnh ban hànhb 213 văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL), trong đó trực tiếp soạn thảo 13 VBQPPL phục vụ công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực tư pháp; Tham mưu UBND tỉnh ban hành 02 Chỉ thị về Tăng cường công tác xây dựng, ban hành VBQPPL và Quy chế phối hợp, xây dựng, kiểm tra, rà soát hệ thống hóa VBQPPL, tạo cơ sở phối hợp nâng cao chất lượng công tác VBQPPL trên địa bàn tỉnh

Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật ngày càng bám sát vào nhu cầu của người dân và doanh nghiệp, tổ chức tuyên truyền thành công cho hơn 11,93 triệu lượt người trên tòan tỉnh, góp phần tích cực đến ý thức chấp hành pháp luật của người dân và tổ chức trên địa bàn. Không những thế, Sở tư pháp Tiền Giang còn tham mưu UBND tỉnh tổ chức thành công Hội nghị Tổng kết 5 năm thực hiện Ngày pháp luật (9-11); Tổng kết, đánh giá 15 năm thực hiện chỉ thị 32 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Tổng kết 2 cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Hiến pháp và pháp luật”

Trong công tác hành chính tư pháp, Sở đã tổ chức tập huấn triển khai Phần mềm về đăng ký, quản lý hộ tịch dùng chung của Bộ Tư pháp  cho công chức hộ tịch cấp huyện, xã; Góp phần tăng cường hiệu lực, hiệu quả của các hoạt động, đưa công tác tư pháp thực sự gần dân, phục vụ cho nhu cầu hiểu biết pháp luật đối với quần chúng nhân dân.

Nhiều năm liền, ngành Tư pháp Tiền Giang được Tỉnh ủy, UBND tỉnh đánh giá cao, tặng nhiều bằng khen, cờ thi đua của Bộ Tư pháp, UBND tỉnh Tiền Giang. Đặc biệt, phong trào thi đua ngành Tư pháp luôn gắn kết chặt chẽ với phong trào ở địa phương. Từng cán bộ, công chức, viên chức ngành Tư pháp vừa đóng vai trò là người quản lý nhà nước, vừa là người tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; Từ đó, có nhiều thuận lợi trong triển khai các hoạt động, nhận được sự đồng tình, ủng hộ cả các ngành, các cấp và người dân.

Đồng chí Võ Minh Thưởng - Giám đốc Sở Tư pháp nhận hoa chúc mừng 

Sở Tư pháp Bến Tre: Nâng cao chất lượng các lĩnh vực công tác

Trong giai đoạn 6 tháng cuối năm 2020, Sở Tư pháp tỉnh Bến Tre đã đề ra các nhiệm vụ trọng tâm nhằm giải quyết những khó khăn, hạn chế cần khắc phục, nâng cao hiệu quả, chất lượng các hoạt động, nhiệm vụ trong công tác tư pháp trên địa bàn tỉnh.

Nghiên cứu triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL); Phát huy vai trò của cơ quan Tư pháp trong công tác góp ý, thẩm định VBQPPL; Tăng cường phối hợp các cơ quan, đơn vị để tham gia sớm vào việc tham mưu ban hành VBQPPL. Tăng cường triển khai thực hiện Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Bến Tre giai đoạn 2020-2025.

Triển khai thực hiện kế hoạch kiểm tra, theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh, nhất là trong lĩnh vực môi trường; Kiểm tra công tác thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính lĩnh vực xây dựng và việc thi hành quyết định xử phạt còn tồn đọng.

Tham mưu Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai hiệu quả Kết luận số 80-KL/TW. Tiếp tục thực hiện tốt Đề án "Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2019 – 2021" và Đề án "Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên giai đoạn 2018 - 2022". Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật liên quan mật thiết với người dân, doanh nghiệp, đặc biệt các quy định pháp luật về hụi, tín dụng đen. Tiếp tục xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật gắn với xây dựng nông thôn mới.

Tổ chức triển khai, quán triệt kịp thời nội dung của Thông tư số 04/2020/TT-BTP, Thông tư số 01/2020/TT-BTP để thực hiện thống nhất, hiệu quả.  Đẩy mạnh triển khai việc số hóa sổ hộ tịch, tổng hợp số liệu, phối hợp xây dựng Đề án trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Tổng kết 10 năm thi hành Luật Lý lịch tư pháp và các văn bản hướng dẫn thi hành. Tiếp tục hướng dẫn triển khai thực hiện hiệu quả Phần mềm đăng ký, quản lý hộ tịch dùng chung của Bộ Tư pháp, đảm bảo trẻ em dưới 14 tuổi được cấp số định danh cá nhân khi đăng ký khai sinh. Tăng cường cấp phiếu lý lịch tư, giải quyết kịp thời các yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp của người dân và doanh nghiệp, nhất là đối với những trường hợp đương nhiên xóa án tích theo quy định của Bộ luật Hình sự 2015.

Tiếp tục thực hiện công tác truyền thông về trợ giúp pháp lý lưu động cho các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển, các xã nông thôn mới và theo nhu cầu của các địa phương. Phát huy hiệu quả hoạt động của Hội đồng Phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý tỉnh theo kế hoạch đề ra trong năm 2020.

Tiếp tục triển khai có hiệu quả các chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về phòng, chống dịch Covid-19 và hướng dẫn của cơ quan y tế. Thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phòng, chống tham nhũng, công tác tiếp dân. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ tư pháp. Tiếp tục thực hiện các giải pháp nhằm cải cách hành chính, đổi mới công tác quản lý chỉ đạo, điều hành, lề lối làm việc, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong các hoạt động của Ngành.

Cùng chuyên mục
Đọc thêm