Một năm nhiều dấu ấn của Tư pháp Lào Cai

(PLVN) - Trong năm 2020 cùng với các ngành, các cấp, ngành Tư pháp Lào Cai cũng trải qua nhiểu khó khăn do dịch bệnh và thiên tai đem lại, nhưng kết quả đạt được cho thấy ngành Tư pháp đã hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác năm 2020, nối tiếp thành tích đạt được năm 2019 ngành được Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Cờ thi đua và năm 2020 ngành được Bộ Tư pháp xếp hạng A. 

Một năm nhiều dấu ấn của Tư pháp Lào Cai

Trên cơ sở bám sát Kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách tỉnh và Chương trình của UBND tỉnh, của ngành Tư pháp trong năm 2020, Sở Tư pháp đã kịp thời tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các Chương trình, Kế hoạch công tác tư pháp, tạo cơ sở quan trọng cho sự thống nhất chỉ đạo, điều hành công tác tư pháp một cách toàn diện. 

Trong các lĩnh vực công tác cụ thể có hoạt động đề xuất xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trong năm 2020. Trong công tác tham gia ý kiến đối với dự thảo văn bản: Sở Tư pháp đã thực hiện tham gia ý kiến đối với 112 dự thảo văn bản do các cơ quan ở Trung ương và địa phương chủ trì soạn thảo, đề nghị tham gia ý kiến (tăng 10 % so với cùng kỳ năm 2019); Cấp huyện đã tham gia ý kiến đối với 59 dự thảo văn bản. Sở Tư pháp thẩm định 102/102 (đạt 100%) hồ sơ dự thảo văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, thực hiện (tăng 8% so vời cùng kỳ năm 2019).

Đồng chí Lê Ngọc Quỳnh - Giám đốc Sở Tư pháp phát biểu tại Hội nghị triển khai công tác Tư pháp năm 2021 tỉnh Lào Cai 

Trong công tác Quản lý xử lý vi phạm hành chính và Theo dõi thi hành pháp luật và công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính tiến hành 13 cuộc kiểm tra tại 13 đơn vị và triển khai nhiều hoạt động liên quan đến tiếp nhận và nghiên cứu 27 yêu cầu của các cơ quan, đơn vị về việc giải quyết các vướng mắc trong thi hành pháp luật; thực hiện khảo sát tình hình thi hành pháp luật về bảo vệ môi trường tại 05 đơn vị cấp tỉnh; 09 huyện, thành phố, thị xã; một số Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Tổ chức 03 hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác theo dõi thi hành pháp luật và công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính cho 336 đại biểu.

Trong công tác Hành chính Tư pháp đã triển khai thực hiện số hóa dữ liệu hộ tịch lịch sử từ năm 1991 đến năm 2017 trên địa bàn tỉnh Lào Cai, nhập thông tin vào cơ sở dữ liệu hộ tịch toàn quốc trên địa bàn tỉnh; thực hiện được 25.359 việc hộ tịch; Ghi vào sổ hộ tịch việc xác định lại dân tộc của 02 công dân; cấp huyện và cấp xã trên địa bàn tỉnh chứng thực 362.653 việc. Bên cạnh đó, Sở Tư pháp đã tiếp nhận 3.045 thông tin do Tòa án, Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố, Trung tâm LLTPQG, Cơ quan Thi hành án dân sự, Cơ quan Thi hành án hình sự cung cấp; cập nhật vào phần mềm lý lịch tư pháp 3.467 thông tin; lập 123 hồ sơ lý lịch tư pháp; cấp phiếu LLTP cho 1.684 trường hợp; đồng thời tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện tổng kết 10 năm thi hành Luật Lý lịch tư pháp trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Trong công tác Bổ trợ Tư pháp: Về công chứng, có 12 tổ chức hành nghề công chứng với 20 công chứng viên, thực hiện được 15.355 việc công chứng và 72.149 việc chứng thực; tổng số tiền nộp ngân sách/thuế là 1.180.738.792 đồng. Về giám định tư pháp, Trung tâm giám định pháp y và Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh thực hiện giám định được 621 yêu cầu. Về đấu giá tài sản, các tổ chức đấu giá đã thực hiện 167 cuộc đấu giá, trong đó đấu giá thành 157 hồ sơ; tổng số tiền thù lao dịch vụ đấu giá thu được 1.649.782.754 đồng; số tiền nộp ngân sách/thuế (đồng): 123.767.524.00 đồng. Về trợ giúp pháp lý, tiếp nhận và thực hiện được 886 vụ việc cho 886 đối tượng, tăng 05 vụ (0,6%) so với cùng kỳ năm 2019.  

Trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật: Sở Tư pháp đã thực hiện tuyên truyền, phổ biến pháp luật bằng hình thức phong phú, nội dung thiết thực (như Hội nghị triển khai phổ biến pháp luật đợt I, đợt II/2020; Diễn đàn Thanh, thiếu niên với pháp luật; tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh cơ sở; xây dựng các chuyên mục phổ biến pháp luật trên Báo Lào Cai, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh; giới thiệu quy định pháp luật thông qua Bản tin Tư pháp và các ấn phẩm khác; phối hợp với Ban Tuyên vận biên soạn chuyên đề pháp luật làm tài liệu tuyên vận của các xã, phường, thị trấn...). Tiến hành khảo sát 1000 phiếu đánh giá hiệu quả tác động của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đối với xã hội trên địa bàn 09 huyện, thành phố, thị xã. Tham mưu cho UBND tỉnh trình HĐND ban hành Nghị quyết số 15/2020/NQ-HĐND ngày 04/12/2020 về mức chi hỗ trợ xây dựng, quản lý tủ sách pháp luật của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Hướng dẫn duy trì và phát huy hiệu quả của tủ sách pháp luật khối cơ quan, trường học, lực lượng vũ trang và Ủy ban nhân dân cấp xã; trang bị thêm 11 đầu sách pháp luật cho 100 xã đặc biệt khó khăn. Công tác quản lý nhà nước về hòa giải ở cơ sở cũng được chú trọng triển khai theo Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019 – 2022”, tổ chức được 04 lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật và kỹ năng hòa giải cho 211 đại biểu; kiện toàn 1.533 tổ hòa giải/1578 thôn, bản, tổ dân phố với 7.275 hòa giải viên, tiếp nhận 1.004 vụ việc, tỷ lệ hòa giải thành đạt trên 75%. 

Mùa xuân mới cận kề, chia tay năm cũ, đón chào năm mới 2021 và nhiệm kỳ mới 2021-2025 là giai đoạn có ý nghĩa đặc biệt với nhiều thời cơ và vận hội mới, ngành Tư pháp Lào Cai sẽ tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ và đề ra các nội dung thực hiện cụ thể để có một khởi trình mới nhiều ẩn số cho kết quả kịp thời hiệu quả./.

Cùng chuyên mục
Đọc thêm