Năm 2016: Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy Thi hành án dân sự

(PLO) - Hôm qua (13/1) Tổng cục Thi hành án dân sự đã tổ chức hội nghị triển khai công tác năm 2016. Tổng cục trưởng Hoàng Sỹ Thành chủ trì hội nghị.

Tổng cục trưởng Hoàng Sỹ Thành chủ trì hội nghị

Tổng cục trưởng Hoàng Sỹ Thành chủ trì hội nghị

Giai đoạn 2011-2015, trong điều kiện khối lượng công việc của Tổng cục nói riêng và các cơ quan thi hành án dân sự (THADS) nói chung ngày càng nhiều, Tổng cục THADS đã nỗ lực khắc phục mọi khó khăn, triển khai thực hiện và hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao. 
Công tác THADS ngày càng có chuyển biến tích cực và đạt được những kết quả quan trọng: Kết quả thi hành án xong về việc, về tiền năm sau cao hơn năm trước và ngày càng thực chất, bền vững. Năm 2015, trong số 599.436 việc có điều kiện giải quyết, đã giải quyết xong 533.985 việc, đạt tỷ lệ 89,08%, vượt 1,08% so với chỉ tiêu Quốc hội giao. Về tiền, trong số 56.342 tỷ đồng có điều kiện giải quyết, đã giải quyết xong 42.819 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 76%. 
Công tác xây dựng đề án, văn bản tiếp tục được quan tâm triển khai thực hiện, trong đó có việc đẩy nhanh tiến độ xây dựng các văn bản, đề án tồn đọng từ những năm trước chuyển sang, cân nhắc kỹ tính khả thi của các văn bản, đề án khi đăng ký mới. 
Đặc biệt, Tổng cục tập trung cao độ vào việc xây dựng, ban hành các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật THADS; chỉ đạo sâu sát, quyết liệt đối với những vụ án lớn, những vụ việc liên quan đến tín dụng, ngân hàng, thu hồi tài sản cho Nhà nước trong các vụ án tham nhũng; tăng cường phối hợp, tổ chức các cuộc họp liên ngành, cử các đoàn công tác về địa phương hoặc yêu cầu các cơ quan THADS trực tiếp báo cáo để tháo gỡ khó khăn, đưa ra hướng giải quyết vụ việc. Trên cơ sở phát hiện, tổng hợp vướng mắc của các cơ quan THADS địa phương đã ban hành 4 văn bản hướng dẫn chung để áp dụng thống nhất trong cả nước. 
Tổ chức bộ máy và đội ngũ công chức của cơ quan Tổng cục, nhất là đội ngũ lãnh đạo quản lý đã được quan tâm kiện toàn và ngày càng lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng, kỷ luật, kỷ cương hành chính được siết chặt và ngày càng đi vào nền nếp; kiên quyết thay thế cán bộ quản lý có vi phạm về phẩm chất đạo đức hoặc hạn chế về năng lực, trình độ nghiệp vụ. Chế định Thừa phát lại được triển khai tại 13 địa phương và đạt được những kết quả bước đầu. Các mặt công tác khác cũng đã đạt nhiều kết quả tích cực.
Năm 2016, Tổng cục THADS xác định tiếp tục nâng cao chất lượng, tỷ lệ THADS xong về việc và về tiền trên tổng số án có điều kiện thi hành theo quy định mới của Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật THADS, bảo đảm kết quả THADS, hành chính thực chất bền vững, phấn đấu năm sau cao hơn năm trước; tổ chức thực hiện tốt Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật THADS và các bộ luật, luật liên quan đến công tác thi hành án; kiện toàn tổ chức bộ máy, đội ngũ công chức làm công tác THADS đủ về số lượng, bảo đảm về chất lượng, trong đó tập trung vào những địa bàn, đơn vị còn nhiều hạn chế, yếu kém; 
Triển khai tổ chức thực hiện Kế hoạch hoạt động hướng tới tổ chức kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống THADS (19/7/1946 - 19/7/2016) tạo không khí thi đua sôi nổi, đảm bảo đây thực sự là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, rộng khắp Tổng cục và các cơ quan THADS; đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý, chỉ đạo điều hành và trong công tác chuyên môn nghiệp vụ, góp phần nâng cao hiệu qủa công tác THADS, tạo sự minh bạch, công khai trong hoạt động thi hành án...
Tại hội nghị, lãnh đạo các đơn vị thuộc Tổng cục cũng đề xuất nhiều giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác THADS. Hội nghị cũng phát động phong trào thi đua năm 2016; phát động phong trào thực hiện các hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống THADS; công bố Quyết định khen thưởng của Bộ trưởng Bộ Tư pháp và trao thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong năm 2015 của Tổng cục.
TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục
Đọc thêm