Năm 2019, Hà Nội phấn đấu nâng hạng chỉ số B1 lên 2 bậc

(PLVN) - Thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ, UBND TP Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 78/KH-UBND, trong đó đặt ra mục tiêu nâng xếp hàng chỉ số Chi phí tuân thủ pháp luật (B1) trong năm 2019 lên 2 bậc và đến năm 2021 nâng lên 5 – 10 bậc. Theo đó, Hà Nội đã có nhiều hoạt động thiết thực, cụ thể để đạt được mục tiêu này.

Năm 2019, Hà Nội phấn đấu nâng hạng chỉ số B1 lên 2 bậc

Trên cơ sở Công văn hướng dẫn số 1083 của Bộ Tư pháp, UBND thành phố đã giao Sở Tư pháp tổ chức hội nghị tập huấn cho gần 200 lượt cán bộ, công chức của các sở, ban, ngành, các UBND quận, huyện, thị xã, TAND, VKSND, Công an thành phố. Nội dung tập huấn chú trọng vào mục tiêu cắt giảm chi phí tuân thủ pháp luật, xây dựng và hoàn thiện thể chế để giảm chi phí tuân thủ pháp luật, tổ chức thi hành pháp luật trên tinh thần hướng đến ngày càng giảm bớt chi phí tuân thủ pháp luật cho cộng đồng doanh nghiệp (DN), định hướng thực hiện các giải pháp cắt giảm chi phí tuân thủ pháp luật.

Để xây dựng, hoàn thiện thể chế trên địa bàn thành phố, quý II vừa qua, thành phố đã nâng cao công tác chỉ đạo, điều hành, xây dựng, thẩm định văn bản quy phạm pháp luật. Thành phố đã ban hành 8 văn bản, tập trung cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao lợi thế cạnh tranh, khuyến khích khởi nghiệp, đảm bảo an sinh xã hội. Ngoài ra, Hà Nội đang xây dựng Nghị quyết của HĐND thành phố thông qua Đề án Hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo và quy định các chính sách hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn thành phố giai đoạnh 2019 – 2025.

Qua kiểm tra, các văn bản được ban hành đúng quy định, không có văn bản nào chứa đựng các yêu cầu không cần thiết, bất hợp lý, cản trở điều kiện đầu kinh doanh của các DN, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ, khả thi… Kết quả đạt được đã góp phần tiếp tục triển khai hiệu quả chủ đề năm 2019 “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị” theo Chương trình công tác số 240/Ctr-UBND, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh, khuyến khích đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp đi vào thực chất hơn nữa; tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh cho các DN nhỏ và vừa, khuyến khích, hỗ trợ các hộ kinh doanh chuyển đổi thành DN (hỗ trợ miễn phí thủ tục hồ sơ chuyển đổi thành DN cho các hộ kinh doanh…).

UBND thành phố cũng giao cho Sở Tư pháp phối hợp với Tổng Công ty Thương mại, Hiệp hội DN nhỏ và vừa Việt Nam, Đoàn Luật sư thành phố… tổ chức 5 lớp hỗ trợ pháp lý liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh cho các DN trên địa bàn. Trong đó, chú trọng các lĩnh vực mà DN quan tâm như pháp luật về thuế, xuất nhập khẩu, lao động, bảo hiểm, giải quyết tranh chấp lao động trong DN…. Đồng thời, tổ chức hội nghị, tọa đàm, phóng sự về cải cách hành chính và dịch vụ công trực tuyến tuyên truyền việc giải quyết hồ sơ hành chính của cá nhân, tổ chức theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; kiểm tra việc thực hiện dịch vụ công mức độ 3, 4, quy định liên quan đến công tác tiếp dân của các cơ quan, đơn vị; ứng dụng tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích…

UBND thành phố còn tiến hành công khai kết quả các chỉ số đánh giá, xếp hạng trong nội bộ thành phố như chỉ số Cải cách hành chính, chỉ số Phòng, chống tham nhũng, chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của chính quyền, chỉ số đánh giá năng lực điều hành… Bên cạnh đó, tăng cường các kênh tiếp nhận thông tin, nắm bắt ý kiến, phản ánh, kiến nghị của người dân đối với chất lượng phục vụ của cơ quan hành chính, của công chức; phát huy vai trò giám sát của HĐND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp và nhân dân trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng.

Hiện nay, thành phố đã duy trì thực hiện 100% hồ sơ đăng ký kinh doanh qua mạng. Năm 2019 sẽ phấn đấu ưu tiên rút ngắn thời gian giải quyết đối với thủ tục công bố mẫu dấu còn 1 ngày làm việc (giảm 67% thời gian so với quy định), thủ tục chấm dứt hoạt động địa điểm kinh doanh còn 3 ngày (giảm 40% thời gian so với quy định), thủ tục thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện còn 2 ngày (giảm 33% thời gian so với quy định); phấn đấu đạt tỷ lệ 10% trả kết quả giải quyết thủ tục đăng ký DN qua dịch vụ bưu chính công ích, tỷ lệ DN thực hiện khai thuế qua mạng đạt 98,41%, tỷ lệ đăng ký nộp thuế điện tử đạt trên 97,62%; thời gian cấp mã số thuế được rút ngắn bình quân 30 phút kể từ khi nhận được giao dịch từ cơ quan đăng ký kinh doanh, cấp 24/24h (giảm 87,5% lượng thời gian quy định là 4 giờ làm việc)…

Tuy nhiên, vẫn còn một số khó khăn, vướng mắc như khó triển khai do giảm chi phí tuân thủ pháp luật là một trong những nội dung khó, chưa được hướng dẫn cụ thể; một số thủ tục hành chính được bộ, ngành công bố nhưng nội dung thủ tục chưa đầy đủ… Bởi vậy, Hà Nội đề nghị tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng thực hiện nhiệm vụ nâng xếp hạng chỉ số B1 theo từng chủ đề; tăng cường rà soát, sửa đổi bổ sung hoàn thiện hệ thống pháp luât, nhất là các quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh, thủ tục hành chính phải phù hợp với tình hình phát triển của xã hội; tiếp tục hoàn thiện khung pháp luật đối với hộ kinh doanh trên tinh thần đề cao quyền tự do kinh doanh, tạo thuận lợi tối đa cho DN phát triển… 

Cùng chuyên mục
Đọc thêm