Nam Định: Tập trung đẩy nhanh tiến độ giải quyết thi hành án

(PLVN) -Trong 6 tháng đầu năm 2021, các cơ quan Thi hành án dân sự (THADS) Nam Định đã triển khai toàn diện, hiệu quả các mặt công tác theo đúng kế hoạch đề ra; kết quả THADS toàn tỉnh thi hành xong 2.343 việc tương ứng với số tiền 79.221.122.000 đồng, đạt tỷ lệ 66,51% về việc, 27,71% về tiền.

Nam Định: Tập trung đẩy nhanh tiến độ giải quyết thi hành án

Để đạt được kết quả nêu trên, Cục THADS tỉnh và các Chi cục trực thuộc đã chủ động xây dựng Kế hoạch công tác năm 2021, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của ngành, cấp uỷ, chính quyền địa phương để triển khai thực hiện quyết liệt các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác được giao ngay từ đầu năm. Lãnh đạo Cục, Thủ trưởng các đơn vị tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ công chức. Chỉ đạo sát sao đối với các vụ việc phức tạp, khó thi hành, nhất là các vụ việc liên quan đến các khoản nợ của tổ chức tín dụng, án tham nhũng, kinh tế. Các đơn vị đã tích cực tập trung vào công tác tổ chức thi hành án, phân loại án đảm bảo chính xác, những vụ việc có điều kiện cơ bản đã được quan tâm giải quyết. 

Bên cạnh, những kết quả đạt được, công tác THADS, hành chính của các cơ quan THADS tỉnh Nam Định vẫn còn tồn tại, hạn chế như: các vụ việc có điều kiện thi hành nhưng chưa được thi hành dứt điểm còn nhiều, chủ yếu là vụ việc liên quan đến tranh chấp đất đai và tín dụng ngân hàng. Trong khi đó, Luật THADS và các văn bản hướng dẫn luật còn chưa cụ thể hóa sát với thực tế một số trường hợp như việc xử lý tài sản xây chồng lấn trên đất của người khác hoặc trường hợp nhà và công trình xây dựng lấn chiếm trên đất hành lang an toàn giao thông; việc xử lý tài sản là tàu cá theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP… 

Cơ sở vật chất của một số Chi cục còn khó khăn, chưa có kho vật chứng; việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý, chỉ đạo, điều hành và hoạt động chuyên môn chưa đáp ứng đòi hỏi trong tình hình mới. Chưa có cơ chế hiệu quả bảo vệ Chấp hành viên trong khi ý thức chấp hành pháp luật của người phải thi hành án còn hạn chế, tính rủi ro nghề nghiệp ngày càng lớn…

Để khắc phục những tồn tại nêu trên, Lãnh đạo Cục yêu cầu các cơ quan THADS trên địa bàn tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 06/02/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác THADS; Nghị quyết số 31-NQ/BCSĐ của Ban Cán sự Đảng Bộ Tư pháp về lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm THADS, hành chính giai đoạn 2018 - 2021; Chương trình công tác trọng tâm của Bộ Tư pháp trong lĩnh vực THADS, theo dõi THAHC năm 2021; Quyết định giao chỉ tiêu, nhiệm vụ và Kế hoạch công tác năm 2021 của Cục đã được Tổng cục phê duyệt.

Tập trung đẩy nhanh tiến độ giải quyết việc thi hành án, đôn đốc, xác minh, phân loại việc thi hành án và thực hiện quy trình tổ chức thi hành án đúng quy định; giải quyết cơ bản những vụ việc có điều kiện, có biện pháp giải quyết phù hợp những vụ việc chưa có điều kiện thi hành. Hạn chế sai sót, bảo đảm tính khách quan, công khai trong công tác thẩm định giá, bán đấu giá tài sản. Phấn đấu hoàn thành vượt mức chỉ tiêu năm 2021 mà Bộ Tư pháp và Tổng cục THADS giao.

Tập trung quyết liệt thi hành án đối với các vụ việc tham nhũng, kinh tế, nâng cao tỷ lệ thu hồi tiền, tài sản cho Nhà nước trong các vụ việc loại này. Tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, nâng cao hiệu quả thu hồi các khoản nợ của các tổ chức tín dụng. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, thực hiện tốt cơ chế một cửa và hỗ trợ trực tuyến về công tác THADS.

Tiến hành kiểm tra công tác THADS, thi hành án hành chính đối với các đơn vị theo Kế hoạch nhằm nắm bắt những khó khăn, vướng mắc và kịp thời có hướng chỉ đạo, giải quyết đối với những vụ việc phức tạp, có giá trị thi hành lớn, trong đó đặc biệt nêu cao tinh thần tự kiểm tra trong nội bộ cơ quan. Tiếp tục thực hiện tốt công tác tiếp công dân, phân loại, xử lý và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo theo đúng quy định của pháp luật.

Tiếp tục triển khai thực hiện tốt công tác tổ chức, cán bộ gắn với thực hiện nghiêm các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, 7, 8 (khóa XII). Rà soát, sắp xếp bố trí luân chuyển, điều động, chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của các đơn vị. Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho công chức, người lao động; thực hiện tốt chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức chấp hành viên.

Tổ chức tốt các phong trào thi đua năm 2021 và các kế hoạch Cục đã phát động gắn với tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống THADS (19/7/1946 - 19/7/2021). Tranh thủ sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương, tăng cường hơn nữa sự phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban ngành hữu quan để tham mưu cho Ban chỉ đạo THADS các cấp chỉ đạo, tháo gỡ những vướng mắc trong THADS.   

Cùng chuyên mục
Bộ trưởng Lê Thành Long tiếp xúc cử tri huyện An Minh, Kiên Giang

Bộ trưởng Lê Thành Long tiếp xúc cử tri huyện An Minh, Kiên Giang

(PLVN) -Hôm nay (13/5), đồng chí Lê Thành Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, đại biểu Quốc hội Khóa XIV (nhiệm kỳ 2016-2021) đơn vị tỉnh Kiên Giang tiếp xúc cử tri tại thị trấn Thứ Mười Một và xã Thuận Hòa, huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang. 
Đọc thêm